ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפאל דריי נגד בנק הפועלים :

ע"א 2866/12 - ב'

המערער:
רפאל דריי

נ ג ד

המשיבים:
1. בנק הפועלים

2. עו"ד ערן אסלן

בקשה להוצאת מוצגים מתיק המוצגים

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

בפניי בקשה מטעם המשיבים להוצאת מוצגים מתיק המוצגים אותו הגיש המערער.

עיון בתגובת המערער מלמד כי הוא אינו חולק על הטענה ששני המוצגים אשר הוצאתם מתבקשת, מוצג ת/20 ומוצג ת/22, לא היוו חלק מחומר הראיות אשר הוצג בבית המשפט קמא, אלא שלטענתו ת/20 (דף חשבון) "הינו חלק מכלל המסמכים הקשורים ביחסים שבמחלוקת" ובנוסף הוא נערך על ידי המשיב ומכאן כי ידע על קיומו, ות/22 (תצהיר) הינו חלק מתיק הוצאה לפועל אשר מסמכים אחרים מתוכו הוגשו בבית המשפט קמא ודבר קיומו נזכר בפניו.

ואולם בטענות אלו של המערער אין כדי להצדיק הגשתם של מסמכים אשר הם עצמם לא הוצגו בית המשפט קמא ולא היוו חלק מחומר הראיות שהונח בפניו, מבלי שניתנה רשות לכך מבית משפט זה (ראו: תקנות 437(א) ו-457(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984; ב"ש 153/06 צביח נ' מדינת ישראל, פ"ד מ(2) 345, 348 (1986)), ועל כן יש להורות על הוצאתם של מוצגים ת/20 ו-ת/22 מתיק מוצגי המערער. כמו כן בהינתן האמור לא רשאי היה המערער להפנות למוצגים אלו בסיכומיו (סעיף 7(ב)(3) להנחיות נשיאת בית המשפט העליון מיום 1.11.2010).

אשר למוצג ת/18, אשר הינו תצהיר שהוגש בבית המשפט קמא אך בעותק שצורף ישנן הערות רבות בכתב יד. דומני כי נוכח היקף ההערות הצדק עם המשיבים כי אין מקום להותרת מוצג זה בתיק המוצגים במתכונתו זו. המערער טוען כי לא נותר בידיו עותק של התצהיר ללא הערות, אך גם אם כך הוא שומה עליו להשיג עותק "נקי" של התצהיר (כגון באמצעות צילום מתיק בית המשפט קמא) ולהגישו כנדרש.

נוכח מסקנותיי כאמור תשיב מזכירות בית המשפט למערער את סיכומיו ואת תיק מוצגיו, והוא יגיש עד ליום 22.1.2014 סיכומים ותיק מוצגים מתוקנים בהתאם לאמור לעיל. בתוך אותו מועד יהיה המערער רשאי, ככל שיחפוץ בכך, להגיש בקשה להוספת ראיות, ובהקשר זה מופנית תשומת ליבו לסעיף 7(ב)(1) להנחיות נשיאת בית המשפט העליון אשר על פיו אין לצרף לבקשה את הראיות אשר צירופן מבוקש אלא יש לציין את "עיקר מהותה של הראיה" בלבד.

המערער ישא בהוצאות המשיבים בסך של 2,000 ש"ח.

החלטה זו תומצא לצדדים, ללא דיחוי, באמצעות הפקסימיליה ותתויק בתיקי השופטים.

ניתנה היום, ז' בשבט תשע"ד (8.1.2014).

ליאת בנמלך

ר ש מ ת


מעורבים
תובע: רפאל דריי
נתבע: בנק הפועלים
שופט :
עורכי דין: