ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון דרום השרון נגד מסלאתי :

בפני כבוד השופט עמית פרייז

מבקש

יגאל מסילאתי
ע"י ב"כ עו"ד גדעון בן אור

נגד

משיבה

ועדה מקומית לתכנון ובניה דרום השרון
ע"י ב"כ עו"ד אבשלום אשואל

החלטה

בקשה להארכת מועד לצווי הריסה והפסקת שימוש, וזאת לתקופה של 12 חודשים.

המדובר בצווים שניתנו כנגד המבקש בחודש נובמבר 2011 , במסגרת שני התיקים שבכותרת. נקבע כי הצו נשוא הליך הבקשה לצו ההריסה ללא הרשעה יכנס לתוקף בחודש מאי 2 013, ואילו צווי הריסה והפסקת השימוש ביחס לעבודות והשימושים נשוא כתב האישום יכנסו לתוקפם בחודש נובמבר 2012.

על פי התקנות בדבר הגשת בקשות הארכת מועד מהסוג בו עסקינן, על המבקש היה להגיש בקשה זו עד 21 יום לפני מועדי כניסת הצווים לתוקף. דא עקא שהמבקש לא רק שסטה מהוראת התקנות, אלא אף הגיש הבקשה לבית המשפט בחודש דצמבר 2013, משמע למעלה משנה לאחר כניסת רוב הצווים לתוקף ולמעלה מחצי שנה לאחר כניסת יתרתם לתוקף.

על פי הפסיקה, למרות איחור בהגשת בקשת הארכת מועד, ניתן לקבל את הבקשה, אם קבלת היתר המפקיע את הצו נראית באופק. בנוסף, יש מקום להידרש לאופן שבו ניצל המבקש אורכות שניתנו לו בעבר על ידי בית המשפט כדי לקדם את ההליך התכנוני.

מסתבר כי המבקש הגיש את הבקשה להוצאת היתר רק ב חודש פברואר 2013, משמע כ-15 חודשים לאחר תחילת האורכה שניתנה לו לעשות כן. בכך, המבקש לא ניצל כהוא זה את האורכה המשמעותית שניתנה לו על ידי בית המשפט. הליך תכנוני, בוודאי להכשרה בדיעבד של חריגות בניה ושימוש, הינו הליך ארוך ומורכב, ועל כן יש לשנס מתניים ולנצל כל אורכה שניתנה לנקיטתו, כך שההליך יתחיל בתחילת האורכה, בוודאי לא בסופה או לאחריה. משהמבקש החל את ההליך לאחר תום האורכה לגבי רוב הצווים, ובסמוך לסיומה לגבי יתרת הצווים, מדוע שבית המשפט ייטה כעת לבקשתו ליתן לו עוד אורכה?

יתר על כן, אנו מצויים בראשיתו של ההליך התכנוני , ולא בשלב מתקדם שבו ההיתר המיוחל נראה באופק. מסתבר כי מאז הגשת הבקשה לה יתר לפני כעשרה חודשים, לא השתנה דבר מהותי. שכן, הבקשה הוחזרה למבקש לצורך עריכת תיקונים, כאשר אלה בוצעו רק לאחרונה, והחלטת הוועדה בעניין הבקשה המתוקנת טרם התקבלה.

על כל אלה יש להוסיף כי לא ברור אם בכלל בנקודת זמן כלשהי תתקבל הבקשה. קיימת מחלוקת בין הצדדים בעניין זה, אולם היא הנותנת- משעמדתו של המבקש לא מקובלת על הוועדה באמצעות בא כוחה, לא מדובר במקרה שבו קבלת ההיתר הינה ודאית או בסבירות גבוהה.

נוכח כל האמור לעיל, אין כל מקום לקבל את הבקשה להארכת מועד.
בד בבד, ולפנים משורת הדין, ואך ורק לצורך התארגנות לביצוע הצווים, ניתנת הארכת מועד עד יום 1/3/14.

ניתנה היום, 1 בינואר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון דרום השרון
נתבע: מסלאתי
שופט :
עורכי דין: