ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אחמד מחאג'נה נגד עיריית חדרה :

בפני כבוד השופטת טל תדמור-זמיר

מבקש

אחמד מחאג'נה

נגד

משיבה

עיריית חדרה

החלטה

בפניי בקשה להארכת מועד להישפט, בקשה להישפט ובקשה לביטול דו"חות חניה וכן בקשה לביטול הליכי גבייה, בגין דו"חות חניה שניתנו למבקש בתחום שיפוטה של המשיבה (להלן: "הדו"חות").

המבקש טוען כי מעולם לא קיבל הדו"חות ואך בחודש ספטמבר 2013 נודע לו לראשונה אודותיהם, עת הגיעו לביתו מעקלים מטעם המשיבה. באותן נסיבות שילם המבקש את סכום החוב בסך של 1,300 ₪ "תחת מחאה" ועתה מבקש הוא להשיב הסכום לידיו בשל התיישנות העבירה.

לטענת המבקש יש להורות על התיישנות הדו"חות משלא הובאו לידיעתו במועד הקבוע בחוק ולהורות על ביטול הליכי גבייה שמבצעת המשיבה "בתיק אחר" בהתייחס לעיקול בסך של 800 ₪.

לאחר שעיינתי בבקשה סבורה אני כי דין הבקשה להידחות אף מבלי להידרש לתגובת המשיבה, ואנמק.

סעיף 229 (ח2) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] קובע כי במידה ולא הוגשה בקשה להישפט במועדים הקצובים בחוק יראו את הנאשם כי שהורש בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס.

סעיף 229(ה) מאפשר לתובע לדון בבקשה לביטול קנס שהוגשה באיחור מקום שהמבקש הוכיח כי הבקשה לא הוגשה במועד "בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד לאחר שהוסרה המניעה", כלשון הסעיף.

כי כך, משנתפס המבקש כמי שהורשע ונגזר דינו, יש להתייחס לבקשה לביטול דו"ח כאל בקשה לביטול פסק דין, אשר מטילה על המבקש חובת פירוט.

לעניין זה ראו ע"פ 4808/08 מדינת ישראל נ' שרון מנחם (ניתן ביום 6.1.09) שם שב בית המשפט העליון על ההלכה שנקבעה ברע"פ 9142/01 איטליא נ' מדינת ישראל, פ''ד נז(6) 793 בציינו:

"נחזור, אפוא ונדגיש כי בקשה לביטול פסק דין אין להגיש באופן סתמי וללא ביסוס הטענות המועלות בה. כפי שנקבע בעניין איטליא על המבקש להעלות בבקשתו לביטול פסק הדין את כל טענותיו, כולל אסמכתאות להן ותצהיר מטעמו התומך בבקשתו, ככל הנדרש. בית המשפט המעיין בבקשת הביטול מוסמך לדחותה על סמך האמור בה בלבד; כך ייעשה בוודאי אם הטענות אינן מאומתות והבקשה אינה מגלה עילה לביטול פסק הדין. בית המשפט מוסמך גם לבקש את תגובת המדינה לבקשה, אם ראה צורך בכך, ובנסיבות מתאימות וחריגות אף יזמן את הצדדים לדיון בבקשה אם יראה לנכון".

בענייננו, מדובר בבקשה לביטול דו"חות שאינה מפרטת לא את מספרי הדו"חות ולא את מועד ביצוע העבירות. ברי לכל בר בי רב כי במצב הדברים האמור אין ביכולתו של בית המשפט לבחון טענותיו של המבקש לגופן.

כי כך, ומשהבקשה אינה מפרטת את מלוא המידע הדרוש למתן ההחלטה - הריני דוחה הבקשה.

המזכירות תודיע לצדדים על ההחלטה.

ניתנה היום, כ"ט טבת תשע"ד, 01 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אחמד מחאג'נה
נתבע: עיריית חדרה
שופט :
עורכי דין: