ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עומר מחאג'נה נגד עיריית חדרה :

בפני כבוד השופטת טל תדמור-זמיר

מבקש

עומר מחאג'נה

נגד

משיבה

עיריית חדרה

החלטה

בפניי בקשה להישפט ובקשה להארכת מועד להישפט ולביטול דו"חות חניה אשר ניתנו למבקש בתחום שיפוטה של המשיבה (להלן: "הדו"חות").

המבקש טוען כי לא ידע על קיום עבירות חניה כנגדו ורק "לפני פרק זמן מה שאינו זכור למבקש" כלשונו, נודע לו לראשונה אודותיהם, עת הגיעו לביתו מעקלים. באותן נסיבות שילם המבקש למעקלים את סכום החוב "תחת מחאה" ועתה מבקש הוא להשיב הסכום לידיו בשל התיישנות העבירה, שכן הדו"חות לא הובאו לידיעתו במועד הקבוע בחוק.

לאחר שעיינתי בבקשה מצאתי כי דין הבקשה להידחות על הסף, אף מבלי להידרש לתגובת המשיבה ואנמק.

סעיף 229 (ח2) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] קובע כי במידה ולא הוגשה בקשה להישפט במועדים הקצובים בחוק יראו את הנאשם כי שהורש בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס.

סעיף 229(ה) מאפשר לתובע לדון בבקשה לביטול קנס שהוגשה באיחור מקום שהמבקש הוכיח כי הבקשה לא הוגשה במועד " בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד לאחר שהוסרה המניעה", כלשון הסעיף.

כי כך, משנתפס המבקש כמי שהורשע ונגזר דינו, יש להתייחס לבקשה לביטול דו"חות כאל בקשה לביטול פסק דין, אשר מטילה על המבקש חובת פירוט.

לעניין זה ראו ע"פ 4808/08 מדינת ישראל נ' שרון מנחם (ניתן ביום 6.1.09) שם שב בית המשפט העליון על ההלכה שנקבעה ברע"פ 9142/01 איטליא נ' מדינת ישראל, פ''ד נז(6) 793 בציינו:

"נחזור, אפוא ונדגיש כי בקשה לביטול פסק דין אין להגיש באופן סתמי וללא ביסוס הטענות המועלות בה. כפי שנקבע בעניין איטליא על המבקש להעלות בבקשתו לביטול פסק הדין את כל טענותיו, כולל אסמכתאות להן ותצהיר מטעמו התומך בבקשתו, ככל הנדרש. בית המשפט המעיין בבקשת הביטול מוסמך לדחותה על סמך האמור בה בלבד; כך ייעשה בוודאי אם הטענות אינן מאומתות והבקשה אינה מגלה עילה לביטול פסק הדין. בית המשפט מוסמך גם לבקש את תגובת המדינה לבקשה, אם ראה צורך בכך, ובנסיבות מתאימות וחריגות אף יזמן את הצדדים לדיון בבקשה אם יראה לנכון".

בענייננו, מדובר בבקשה לביטול דו"חות שאינה מפרטת לא את מספרי הדו"חות ולא את מועדי ביצוע העבירות, לא את מועד הגעת המעקלים ואף לא את סכום החוב ששולם "תחת מחאה". יובהר כי יש להתייחס ולפרט את מלוא המידע הדרוש למתן ההחלטה בבקשה ובתצהיר הנלווה לה ואין די בצרוף נספחים בלבד.

ברי לכל בר בי רב כי במצב הדברים האמור אין ביכולתו של בית המשפט לבחון טענותיו של המבקש לגופן.

כי כך, ומשהבקשה אינה מפרטת את מלוא המידע הדרוש למתן ההחלטה - הריני דוחה הבקשה.

המזכירות תודיע לצדדים על ההחלטה.

ניתנה היום, כ"ט טבת תשע"ד, 01 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עומר מחאג'נה
נתבע: עיריית חדרה
שופט :
עורכי דין: