ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורי בר זכאי נגד יונה מאיר טהלר :


בפני ה שופטת הדס עובדיה

מבקשים

יונה מאיר טהלר
ע"י עו"ד גרוסמן

נגד

משיבים

  1. אורי בר זכאי
  2. רונית בר זכאי
  3. בצלאל בר זכאי
  4. נעם בר זכאי
  5. עפרה גליל

ע"י עו"ד צבי פורר

החלטה

ביום 18.11.2013 ניתן לבקשת המשיבים פסק דין המצהיר שהחוזה שנכרת בין המשיבים למבקש ביום 5.7.2010 למכור לו את החנות הידועה כחלקה 71/1 בגוש 3705 ברחובות בוטל כדין על ידי המשיבים, ולפיכך הם רשאים למחוק את הערת האזהרה שנרשמה לזכות המשיב בגין העסקה. זאת כנגד השבת המקדמה ששילם המבקש.

המבקש עותר לעיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור שבדעתו להגיש וכן לפטור אותו מהפקדת ערובה . לטענתו הוא ובנו מפעילים במקום חנות ספרים שהיא מקור פרנסתם. אם לא יעוכב ביצוע פסק הדין יגרם למבקש נזק ניכר שאינו בר תיקון , שכן המשיבים יכולים להביא להוצאתו מהחנות. בן המבקש הוא אב ומפרנס יחיד של משפחה גדולה ובחנות עובד גם אדם נוסף שאף פרנסתו תלויה בהמשך הפעלת החנות. למבקש חובות רבים שרק פיתוח והמשך הפעלת החנות יוכלו לתרום לפירעונם. לפי הנטען אם יאלץ המבקש לעזוב את החנות יתמוטט העסק כליל.

המבקש טוען בנוסף שסיכויי הערעור שבדעתו להגיש גבוהים וכי ההלכה קובעת שבדרך כלל בית המשפט יעכב פסק דין לסילוק יד מנכס .

המשיבים מתנגדים לבקשה וט וענים כי מדובר בפסק דין הצ הרתי בלבד, ללא סעדים אופרטיביים, וללא צו לפינוי הנכס, וככזה אין לעכב את ביצועו. למשיבים נזקים הנובעים מפעולות גביה ולרבות עיקולים שהוטלו על ידי רשויות המס לגביית יתרת מס השבח בגין העסקה המבוטלת. המבקש מחזיק בחנות מכוח הסכם שכירות שתוקפו פג. המבקש סרב להאריך את הסכם השכירות במהלך התנהלות התביעה . אם התובע יחתום על הסכם שכירות חדש ומעודכן, ישלם דמי שכירות בסך 4,500 ש"ח במקום 4,000 ש"ח המשולמים על ידו, ובתנאי שישלם את הוצאות המשפט שנפסקו כנגדו ויפקיד ערובה להבטחת תשלום יתרת סכום מס השבח לא יפעלו המשיבים לפינויו מהחנות עד להכרעה בערעור.

דיון
למעשה היה על המבקש להגיש בקשה למתן סעד זמני לצורך הערעור על פי תקנה 467 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 , (להלן: "התקנות" ולא בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין , מאחר והערעור אינו חותר לביטול סעד אופרטיבי שניתן. ראו: ע"א 1385/13 בן דוד נ' ר.פ אירועים וגנים בע"מ (24.3.2013) פסקה 8 להחלטת כבוד השופטת ארבל.
ככלל כקבוע בתקנה 466 לתקנות : "הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים".
נפסק כי אין למנוע מהצד הזוכה לממש את זכויותיו וליהנות מפירות זכייתו, אלא במקרים חריגים. ראו: ע"א 1385/13 בפסקה 9.
הן לצורך בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין ואף לצורך בקשה לסעד זמני עד להכרעה בערעור נדרש המבקש להוכיח ששני השיקולים הנבחנים במסגרתן של בקשות אלה, שיקול מאזן הנוחות ושיקול סיכויי הערעור נוטים לטובתו. ראו: ע"א 3497/13 אימפריה יאסין להשקעות ומימון בע"מ בנק הפועלים (19.6.2013) פסקה 16 להחלטת כבוד השופט דנציגר.

איני סבורה שעלה בידי המבקש להוכיח מי מאלה. המבקש אינו עותר לסעד זמני לתקופת הערעור שימנע מהמשיבים לבצע דיספוזיציה במקרקעין . בקשתו מכוונת למנוע את סילוק ידו מהחנות. פסק הדין אינו כולל סעד אופרטיבי בעניין זה. מה גם שהמשיבים הציעו למבקש הצעה שיהיה בה לאפשר את המשך החזקתו בחנות כשוכר.
המבקש לא הוכיח שבהצהרה על ביטול החוזה ובמחיקת הערת האזהרה יש כדי ליצור מצב בלתי הפיך ולפיכך אין לקבל את הבקשה. ראו: ע"א 1981/13 אסעיד נ' חליל (4.6.2013) בפסקה 6 להחלטת כבוד השופטת חיות.

לאור כל האמור לעיל הבקשה נדחית. המבקש יישא בשכ"ט המשיבים בסך 1,500 ₪.

ניתנה היום, כ"ט טבת תשע"ד, 01 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורי בר זכאי
נתבע: יונה מאיר טהלר
שופט :
עורכי דין: