ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אינעאם מחאמיד נגד עיריית חדרה :

בפני כבוד השופטת טל תדמור-זמיר

מבקשת

אינעאם מחאמיד

נגד

משיבה

עיריית חדרה

החלטה

בפניי "בקשה להארכת מועד להישפט ובקשה להישפט ולביטול דו"חות חניה", בגין דו"חות חניה שניתנו למבקשת בתחום שיפוטה של המשיבה (להלן: "הדו"חות").

המבקשת טוענת כי מעולם לא קיבלה הדו"חות ואך ביום 10.9.13 נודע לה לראשונה אודותיהם, עת הגיעו לביתה מעקלים. באותן נסיבות שילמה המבקשת למעקלים את סכום החוב בסך של 2,450 ₪ "תחת מחאה" ועתה מבקשת היא להשיב הסכום לידיה בשל התיישנות העבירה, שכן הדו"חות לא הובאו לידיעתה במועד הקבוע בחוק.

לאחר שעיינתי בבקשה סבורה אני כי דין הבקשה להידחות אף בלא להידרש לתגובת המשיבה, ואנמק.

סעיף 229 (ח2) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] קובע כי במידה ולא הוגשה בקשה להישפט במועדים הקצובים בחוק יראו את הנאשם כי שהורש בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס.

סעיף 229(ה) מאפשר לתובע לדון בבקשה לביטול קנס שהוגשה באיחור מקום שהמבקש הוכיח כי הבקשה לא הוגשה במועד " בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד לאחר שהוסרה המניעה", כלשון הסעיף.

כי כך, משנתפסת המבקשת כמי שהורשעה ונגזר דינה, יש להתייחס לבקשה לביטול דו"ח כאל בקשה לביטול פסק דין, אשר מטילה על המבקשת חובת פירוט.

לעניין זה ראו ע"פ 4808/08 מדינת ישראל נ' שרון מנחם (ניתן ביום 6.1.09) שם שב בית המשפט העליון על ההלכה שנקבעה ברע"פ 9142/01 איטליא נ' מדינת ישראל, פ''ד נז(6) 793 בציינו:

"נחזור, אפוא ונדגיש כי בקשה לביטול פסק דין אין להגיש באופן סתמי וללא ביסוס הטענות המועלות בה. כפי שנקבע בעניין איטליא על המבקש להעלות בבקשתו לביטול פסק הדין את כל טענותיו, כולל אסמכתאות להן ותצהיר מטעמו התומך בבקשתו, ככל הנדרש. בית המשפט המעיין בבקשת הביטול מוסמך לדחותה על סמך האמור בה בלבד; כך ייעשה בוודאי אם הטענות אינן מאומתות והבקשה אינה מגלה עילה לביטול פסק הדין. בית המשפט מוסמך גם לבקש את תגובת המדינה לבקשה, אם ראה צורך בכך, ובנסיבות מתאימות וחריגות אף יזמן את הצדדים לדיון בבקשה אם יראה לנכון".

בענייננו, מדובר בבקשה לביטול דו"ח שאינה מפרטת לא את מספרי הדו"חות ולא את מועד ביצוע העבירות.

ברי לכל בר בי רב כי במצב הדברים האמור אין ביכולתו של בית המשפט לבחון טענותיה של המבקשת לגופן.

כי כך, ומשהבקשה אינה מפרטת את מלוא המידע הדרוש למתן ההחלטה - הריני דוחה הבקשה.

המזכירות תודיע לצדדים על ההחלטה.

ניתנה היום, כ"ט טבת תשע"ד, 01 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אינעאם מחאמיד
נתבע: עיריית חדרה
שופט :
עורכי דין: