ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עודד רבי נגד טש"ת חברה קבלנית לבנין בע"מ :

בפני כבוד השופטת יעל ייטב

תובע

עודד רבי

נגד

נתבעים

טש"ת חברה קבלנית לבנין בע"מ

החלטה

לאחר ששמעתי את עמדת הצדדים באשר למנוי מומחה מטעם בית המשפט , ולאור הפערים בין חוות הדעת של המומחים מטעם הצדדים, אני ממנה מומחה מטעם בית המשפט וקובעת כדלקמן:

1. מינוי המומחה מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה"):
אני ממנה בזאת, כמומחה מטעם בית המשפט, את המהנדס איל שנהב שמענו: גן טכנולוגי מלחה (בניין 1 ב') ירושלים 96951, טלפון: 6796953.

2. תפקידי המומחה:
המומחה יחווה דעתו בנושאים הבאים:
2.1 מהן עבודות הבנייה שבוצעו בנכס על ידי התובע, לרבות עבודות ההריסה.
2.2 מהן עלויות עבודות הבנייה וההריסה שבוצעו על ידי התובע.
2.3 המומחה רשאי להתייחס לכל מחלוקת שנפלה בין הצדדים, ככל שיימצא שהיא מצויה בתחום התמחותו.
2.4 בחוות דעתו יציין המומחה מהם המסמכים שהיו בפניו בעת עריכת חוות דעתו.

3. פניה למומחה:
ב"כ בעלי הדין יפנו למומחה, וימציאו לו את כל המסמכים וחוות הדעת הרלוונטיים (להלן: "המסמכים"). כמו כן ימציאו בעלי הדין לצד שכנגד עותק מאותם המסמכים.

4. ביקור המומחה בנכס:
המומחה יבקר בנכס נושא התביעה, לאחר תאום מוקדם עם ב"כ בעלי הדין, ולאחר שהמומחה יוודא כי שכרו שולם או הובטח להנחת דעתו. הביקור יהיה בנוכחות בעלי הדין או ב"כ, אלא אם כן בעל דין או ב"כ ויתר על נוכחותו.

5. הגשת חוות הדעת וחשבונו של המומחה:
המומחה יגיש את חוות דעתו ואת חשבונו לבית המשפט, ולב"כ-בעלי הדין.

6. שאלות הבהרה:
הצדדים יהיו רשאים לפנות למומחה בשאלות הבהרה.
שאלות ההבהרה ישלחו למומחה בכתב, עם עותקים לבית המשפט ולב"כ בעלי הדין האחרים.
המומחה ישיב על שאלות ההבהרה בכתב, עם העתק לבית המשפט ולב"כ בעלי הדין האחרים.

7. חקירת המומחה:
לבעלי הדין שמורה הזכות לבקש לחקור את המומחה על חוות דעתו או על תשובותיו לשאלות ההבהרה.

8. שכר המומחה והוצאותיו:
8.1 בעלי הדין יישאו בשכר המומחה ובהוצאותיו בשני חלקים שווים, כמימון ביניים.
8.2 בפסק הדין יקבע בית המשפט, את אופן החלוקה של שכר המומחה והוצאותיו בין בעלי הדין.
8.3 עם קבלת כתב המינוי, ימציא המומחה לבית המשפט ולצדדים את חשבונו או הערכתו בדבר שכרו והוצאותיו לגבי כל שלבי עבודתו, לרבות לגבי מתן תשובות לשאלות הבהרה ומתן עדות בבית המשפט. השכר יהיה בהתאם לחשבון המומחה, אלא אם כן יחליט בית המשפט אחרת לפי בקשה של מי מהצדדים שתוגש לפני שהמומחה מתחיל בעבודתו.
8.4 לאחר קבלת שכרו והוצאותיו ימציא המומחה חשבוניות מס/קבלות ישירות לבעלי הדין.
8.5 המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שישולם שכרו או יובטח תשלומו להנחת דעתו.

9. מועדי ביצוע:
9.1 המועד האחרון לפנייה למומחה ולהעברת מסמכים למומחה – 15.1.14.
9.2 המועד האחרון להגשת חוות דעתו של המומחה – 15.3.14.
9.3 המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה למומחה 15.4.14 .

ניתנה היום, כ"ח טבת תשע"ד, 31 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עודד רבי
נתבע: טש"ת חברה קבלנית לבנין בע"מ
שופט :
עורכי דין: