ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לאוניד שוורצמן נגד כלל פנסיה וגמל בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת שרה שדיאור

המבקש
לאוניד שוורצמן ת.ז. XXXXXX652
בעצמו
-

המשיבה

. כלל פנסיה וגמל בע"מ חברות 512244146

פסק דין

בפני בית הדין בקשת המבקש לשחרר לו כספי קופת פיצויים בכלל בחשבון מס' 296895 (להלן: החשבון) ע"ש גי אנד פי טכנולוגיות בע"מ ח.פ. 512531849. (תיק ניכויים 943158816).

המבקש הגיש תצהיר בו ציין כי החברה אינה מעסיקה עובדים משנת 2004 ופיצויי הפיטורים שולמו במלואם ולא נותר חוב בגין פיצויים.

תצהירו של המבקש גובה במכתב רו"ח ודים אוסדצי מיום 17/11/13 אשר אישר כי "כרואה חשבון של החברה שבנדון הריני לאשר בזאת כי החברה אינה מעסיקה עובדים משנת 2009 ומאז תיק הניכויים סגור .העובד האחרון הזכאי לפיצויים חדל לעבוד בחברה בשנת 2004 ופיצוי הפיטורים שולם במלואו. כמו כן הריני לדווח כי בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 לדצמבר 2012 לא נכללו התחייבויות בגין סיום יחסי עובד ומעביד ועל פי מיטב ידיעתי אין תביעות העומדות כנגד החברה בנושא זה"

בנוסף צורף מכתב מכלל –המשיבה- מיום 24/11/13 המאשר את קיום החשבון כאמור ומודיע כי המשיבה תכבד את החלטת בית הדין. עוד צויין כי שווי היתרה בחשבון נכון למועד המכתב עומד על סך של 105236 ₪.
נוכח כל האמור לעיל, משנסגר תיק הניכויים ואין עוד חוב פיצויי פיטורים כלפי עובדים והכל כמגובה במסמכים המפורטים שצורפו, אני מורה לכלל לשחרר למבקש את הכספים המצויים בחשבון מס' 296895 וזאת תוך 30 יום ממתן פסק הדין .

ניתן היום, כ"ח טבת תשע"ד, (31 דצמבר 2013), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: לאוניד שוורצמן
נתבע: כלל פנסיה וגמל בע"מ
שופט :
עורכי דין: