ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גילה שמחה חיון נגד יובל הנדסה בעמ :

01 ינואר 2014
לפני: כבוד הרשמת מירי שי-גרינברג

התובעת:
גילה שמחה חיון
-
הנתבעים:

  1. יובל הנדסה בעמ
  2. מרדכי כבירי מנכ"ל החברה

החלטה

1. לפני בקשת התובעת לפטרה מתשלום אגרה בסך 650 ₪.

2. בבקשתה הצהירה התובעת, כי אין לה כל רכוש כגון דירת מגורים או רכב; היא מתגוררת בדירה שכורה ומשלמת 3,600 ש"ח דמי שכירות חודשיים; היא גרושה ואם לשתי בנות. התובעת הצהירה כי משכורתה החודשית היא 6,000 ש"ח בממוצע לחודש.

3. הנתבעת 1 בתגובתה התנגדה לבקשה וט ענה, בין היתר, כי בנותיה של התובעת אינן קטינות, אינן מתגוררות עם התובעת ואינן נתמכות על ידה.

4. התובעת מבססת את בבקשתה על הוראת תקנה 12(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), תשס"ח-2008 ("תקנות האגרות"), הקובעת כי אם "הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית הדין שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית הדין שההליך מגלה עילה, רשאי בית הדין לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה...".

הבחינה הנדרשת הינה כפולה: ראשית, בדיקת יכולתו הכלכלית של מבקש הפטור; שנית, היותו של ההליך "מגלה עילה". שני התנאים מצטברים ועל מבקש הפטור הנטל להוכיחם. במסגרת שיקול הדעת יש לקחת בחשבון, בין היתר, את גובה האגרה לגביה מתבקש הפטור (בש"א 675/09 אברהם פלקסר – נשיץ ברנדס ושות', מיום 14.02.2010).
5. לאחר שקילת הטענות ההדדיות, שוכנעתי כי בנסיבות המקרה יש הצדקה ליתן לתובעת פטור חלקי מאגרה. מתצהיר התובעת עולה תמונה לפיה התובעת הינה חסרת אמצעים באופן המונע ממנה תשלום האגרה. על פי תצהירה, היא גרושה, משכורתה החודשית 6,000 ש"ח, והיא משלמת 3,600 ש"ח עבור שכר דירה.

לא נעלם מעיני כי התובעת לא צירפה לבקשתה תלושי שכר לששת החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה . אף לא ברור מהבקשה האם משולמת לתובעת גמלה כלשהי מהמוסד לביטוח לאומי ; התובעת גם לא צירפה לבקשתה מסמכים התומכים בטענתה, כגון אישור בדבר העדר פקדונות או חסכונות, תדפיס חשבון בנק המעיד שאין בחשבון הבנק שלה יתרות שתאפשרנה תשלום אגרת בית הדין; אסמכתא לתשלום הוצאות מחייה ומגורים. עם זאת, יש ליתן את הדעת לעובדה שעל אף שמדובר באגרה בסך 650 ש"ח, מצאה התובעת לנכון לעשות את המאמצים הכרוכים בהגשת הבקשה דנן – דבר שיש בו להעיד על חוסר יכולתה לשלם את האגרה. אוסיף כי התביעה הוגשה ללא ייצוג משפטי, ולטענת התובעת בכתב התביעה אין באפשרותה לשכור שירותיו של עורך דין.

6. בשים לב לכך שהתובעת לא המציאה מסמכים התומכים באמור בתצהירה, לא מצאתי לפטור את התובעת מתשלום מלוא האגרה. חרף זאת, מצאתי שיש לעשות שימש בסמכות לפי תקנה 12(ב) ו-12(ו) לתקנות האגרות, כך שגובה האגרה יועמד על סך 300 ש"ח, ויתאפשר לתובעת לשלמה בשלושה תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, הראשון בהם ביום 21/1/14.

7. על הנתבעים להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מעת שתומצא להם החלטה זו.

מזכירות בית הדין תמציא לתובעת שוברים לתשלום האגרה.

ניתנה היום, כ"ט טבת תשע"ד, (01 ינואר 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: גילה שמחה חיון
נתבע: יובל הנדסה בעמ
שופט :
עורכי דין: