ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אימאן אגבאריה נגד עיריית חדרה :

בפני כבוד השופטת טל תדמור-זמיר

מבקשת

אימאן אגבאריה

נגד

משיבה

עיריית חדרה

החלטה

בפניי "בקשה להישפט, בקשה להארכת מועד להישפט ובקשה להחזרת כספים", בגין דו"ח חניה משנת 2002 אשר ניתן למבקשת בתחום שיפוטה של המשיבה (להלן: "הדו"ח").

טענות הצדדים

המבקשת טוענת כי מעולם לא קיבלה הדו"ח ואך ביום 13.8.13 נודע לה לראשונה אודותיו, עת הגיעו לביתה מעקלים ומסרו התראה לפני פריצה. באותן נסיבות שילמה המבקשת למעקלים את סכום החוב בסך של 1,500 ₪ "תחת מחאה" ועתה מבקשת היא להשיב הסכום לידיה בשל התיישנות העבירה.

לטענת המבקשת יש להורות על התיישנות הדו"ח משלא הובא לידיעתה במועד הקבוע בחוק.

לטענת המשיבה יש לראות את המבקשת כאילו הורשעה ונגזר עליה הקנס, מאחר וחלפו המועדים הקצובים בחוק להגשת בקשה להישפט והמבקשת לא העלתה כל טעם לאיחור בהגשת בקשתה.

המשיבה מפנה לאישורים בדבר שליחת הדואר הרשום במועד הקבוע בחוק ומשכך מבקשת לדחות את טענת התיישנות העבירה.

דיון

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה סבורה אני כי דין הבקשה להידחות ואנמק.

סעיף 229 (ח2) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] קובע כי במידה ולא הוגשה בקשה להישפט במועדים הקצובים בחוק יראו את הנאשם כי שהורש בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס.

סעיף 229(ה) מאפשר לתובע לדון בבקשה לביטול קנס שהוגשה באיחור מקום שהמבקש הוכיח כי הבקשה לא הוגשה במועד " בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד לאחר שהוסרה המניעה", כלשון הסעיף.

כי כך, משנתפסת המבקשת כמי שהורשעה ונגזר דינה, יש להתייחס לבקשה לביטול דו"ח כאל בקשה לביטול פסק דין, אשר מטילה על המבקשת חובת פירוט.

לעניין זה ראו ע"פ 4808/08 מדינת ישראל נ' שרון מנחם (ניתן ביום 6.1.09) שם שב בית המשפט העליון על ההלכה שנקבעה ברע"פ 9142/01 איטליא נ' מדינת ישראל, פ''ד נז(6) 793 בציינו:

"נחזור, אפוא ונדגיש כי בקשה לביטול פסק דין אין להגיש באופן סתמי וללא ביסוס הטענות המועלות בה. כפי שנקבע בעניין איטליא על המבקש להעלות בבקשתו לביטול פסק הדין את כל טענותיו, כולל אסמכתאות להן ותצהיר מטעמו התומך בבקשתו, ככל הנדרש. בית המשפט המעיין בבקשת הביטול מוסמך לדחותה על סמך האמור בה בלבד; כך ייעשה בוודאי אם הטענות אינן מאומתות והבקשה אינה מגלה עילה לביטול פסק הדין. בית המשפט מוסמך גם לבקש את תגובת המדינה לבקשה, אם ראה צורך בכך, ובנסיבות מתאימות וחריגות אף יזמן את הצדדים לדיון בבקשה אם יראה לנכון".

בענייננו, מדובר בבקשה לביטול דו"ח שאינה מפרטת לא את מספר הדו"ח ולא את מועד ביצוע העבירה.

ברי לכל בר בי רב כי במצב הדברים האמור אין ביכולתו של בית המשפט לבחון טענותיה של המבקש ת לגופן. המשיבה בתגובתה אמנם פרטה נתונים הנוגעים לדו"ח, אולם איני סבורה כי די בכך כדי לפטור את המבקשת מהנטל המוטל עליה בהגישה את הבקשה.

כי כך, ומשהבקשה אינה מפרטת את מלוא המידע הדרוש למתן ההחלטה - הריני דוחה הבקשה.

המזכירות תשלח לצדדים העתק ההחלטה.

ניתנה היום, כ"ט טבת תשע"ד, 01 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אימאן אגבאריה
נתבע: עיריית חדרה
שופט :
עורכי דין: