ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מילה וודובוז נגד חברת איילון חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופטת נעם חת מקוב

תובעת
1. מילה וודובוז

נגד

נתבעת
1. חברת איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים ביום תאריך 07 ספטמבר 2014 דיון בשעה 08:30 בפניי.

לצורך קדם משפט ניתנות בזה ההוראות הבאות:

1. ניתן בזאת צו הדדי לגילוי ועיון במסמכים בתוך 45 יום.

2. לאחר עיון בבקשה למינוי מומחה ובתשובה לה הוחלט למנות את ד"ר משה לוינקופף מרחוב דרך מנחם בגין 7 רמת גן, טל' 03-XXXX558 כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה.

3. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת, מילה וודובוז, בעקבות אירוע תאונת הדרכים נשוא הליך זה ובמיוחד יתייחס ל:

א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. המומחה יביע דעתו באשר לקיומה של נכות זמנית, ככל שקיימת.
ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.
ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתה ומקצועה.
ה. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ו. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.
ז. המומחה יביע דעתו בדבר הצורך למנות מומחה בתחום הנוירולוגיה.

4. הצדדים רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים, המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות דעת.

5. בשל דלות החומר הרפואי, בשלב זה וכמימון ביניים, שכר טרחת המומחה ישולם בחלקים שווים על ידי הצדדים. הנתבעת תשלם חלקה בשכר טרחת המומחה ישירות למומחה. התובעת תפקיד חלקה בשכ"ט המומחה בקופת ביהמ"ש תוך 45 יום מהיום.
המזכירות לא תשלח למומחה את הודעת המינוי עד אשר יופקד הפיקדון.

6. הנני קוצבת את שכ"ט המומחה ומעמידה אותו ע"ס 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
אם שכרו של המומחה עולה על הסכום הנקוב, יודיע לביהמ"ש ולתובעת תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי. בנוסף, המומחה יודיע תוך 7 ימים מיום קבלת המינוי, אם יש לו נגיעה למי מהצדדים.

7. המומחה לא יבדוק את התובעת לפני חלוף 90 יום מהיום.
חוות דעת המומחה תימסר לבית המשפט ולצדדים, במידת האפשר, תוך 90 יום מיום הבדיקה.

8. הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

9. הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם, כאשר תחשיב נזק מטעם התובעת יוגש עד 30 ימים לפני המועד שנקבע ומטעם הנתבע ת עד 14 ימים קודם למועד קדם המשפט.


מעורבים
תובע: מילה וודובוז
נתבע: חברת איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: