ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק הפועלים מגדל העמק 12728 נגד מישל קבסה :

בקשה מס' 11
בפני כבוד הרשם הבכיר ניר זיתוני

מבקשים/נתבעים 1 ו 2

  1. מישל קבסה
  2. מלי קבסה

נגד

משיב/תובע

בנק הפועלים מגדל העמק 12728

החלטה

בענין : ביטול עיקולים בהתאם להסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין

1. החלטה זו ניתנת לאחר עיון בבקשה , בתגובה ובתשובה לתגובה .

2. התובע הגיש תביעה בסדר דין מקוצר נגד המבקשים ונגד נתבע נוסף .

3. המבקשים הגישו בקשת רשות להתגונן שנקבעה לדיון לפני ביום 10.12.13 .

4. במועד הדיון התייצב רק ב"כ התובע והודיע כי הושג הסכם אך חסרה חתימה אחת .
לפנים משורת הדין דחיתי את הדיון ליום 7.1.14 .

5. ביום 11.12.13 נתתי תוקף של פסק דין להסכם הפשרה שנושא תאריך 9.12.13 .
הסכם זה נחתם ע"י המבקשים , התובע והערבים משה ביטון ודוד קבסה .

6. אין למעשה מחלוקת כי נפלה טעות בעריכת ההסכם , שמקורה באי הקפדה על עריכת הנוסח הסופי של ההסכם ע"י ב"כ התובע .
בשל טעות זו ישנה אי התאמה לכאורית בין האמור ב"הואיל" הלפני אחרון לפיו כל אחד מהערבים ערב עד לסך של 30,000 ₪ לבין האמור בס' 8 להסכם לפיו ערבותו של דוד היא עד לגובה 70% מהחוב שבהסכם וערבותו של משה היא עד לגובה 50% מהחוב שבהסכם .
זאת משום שהחוב שבהסכם הוא 235,000 ₪ ( ס' 3 להסכם ) .

7. ב"כ התובע מסביר טעות זו בכך שמקורה בגירסה קודמת של ההסכם , אשר שונתה לאור התעקשות המבקשים על ביטול העיקולים ( מכתב ב"כ התובע מיום 12.12.13 ) . כמו כן מוסברת הטעות בחפזון שבעריכת ההסכם לאחר שנוהל מו"מ יום לפני הדיון במשך מספר שעות .
לב"כ המבקשים אין כל גירסה נוגדת בענין זה .
לכן , יש לקבל גירסה זו כנכונה לצורך החלטה זו .

8. ס' 8 להסכם קובע כי לאחר שהמבקשים שילמו 57,500 ₪ לא יאוחר מיום 29.12.13 יבוטלו כל העיקולים הזמניים שהוטלו על זכויות המבקשים בתיק זה .
אין מחלוקת כי המבקשים שילמו סכום זה במועד .

9. בעקבות ביצוע התשלום נדרש ב"כ התובע להגיש בקשה לביטול העיקולים , אך סירב לעשות כן בשל סירובו של ב"כ המבקשים לשתף פעולה בהחתמת הערבים על נוסח מתוקן של הסכם הפשרה .

10. ב"כ המבקשים טוען כי ההתחייבות של התובע לבטל את העיקולים היא התחייבות עצמאית שעל התובע לקיימה ללא קשר למחלוקת בענין תיקון הטעות בהסכם .
ב"כ התובע טוען כי התנאי שקדם להסכמת התובע לביטול העיקולים הינו חתימת הערבים על הסכומים המוגדלים . נטען כי ככל שהערבים יסרבו לחתום על הנוסח המתוקן יש לבטל את ההסכם ולקבוע לדיון בבקשת הרשות להתגונן .
בתשובה לתגובה מותיר ב"כ המבקשים את ההכרעה במחלוקת לגבי פרשנות ההסכם להכרעת בית המשפט .

11. לאחר ששקלתי טענות הצדדים אני קובע כי יש לי סמכות להכריע במחלוקת מכח סמכותי לתקן טעות סופר בפסק הדין שנתן תוקף להסכם הפשרה .
למקרא ההסכם כמכלול נראה לכאורה כי הערבים חתמו על האמור בס' 8 להסכם בכל הנוגע להיקף ערבותם ולכן יש למחוק את ה"הואיל" הלפני אחרון של ההסכם או לתקנו בהתאם לאמור בס' 8 להסכם .
הסיבה היחידה שאיני נותן כעת החלטה אופרטיבית בענין זה הינה כי הערבים , שהם צד להסכם , לא היו צד להליך שלפני ועמדתם לא נשמעה .

12. בכל הנוגע לעיקולים אני קובע כי אין הצדקה לעמדת התובע שכן ההתחייבות של התובע לבטל את העיקולים היא התחייבות עצמאית שהתנאי לביצועה התקיים .
הנתבעים רשאים היו להסתמך על סופיות ההסכם ושינו את מצבם לרעה כאשר שילמו סמוך לאחר חתימת ההסכם סכום נכבד של 57,500 ₪. במצב דברים שכזה , לא יהיה זה הוגן וצודק להחזיר כעת את הגלגל לאחור ולהורות על ביטול ההסכם .

13. התנהלותו הדיונית של ב"כ המבקשים אינה ראויה שכן היה עליו להשיב למכתביו של ב"כ התובע ולא להתעלם מהם . לכן , אין מקום לחייב את התובע בהוצאות הנתבעים בגין הליך זה , שנולד בעקבות טעות של ב"כ התובע . למען ההגינות יש לומר כי טעות זו לא אותרה בזמן אמת ע"י המבקשים , באי כוחם , הערבים ובית המשפט .

14. אשר על כן , אני מורה על ביטול כל העיקולים שהוטלו על זכויות המבקשים במסגרת תיק זה .
לאור נימוקי ההחלטה , אין צו להוצאות .

15. אני מורה לצדדים להמציא את כל כתבי הטענות שהגישו במסגרת הליך זה ואת החלטתי זו לכל אחד מהערבים ולהגיש את אישורי המסירה לתיק .
הערבים נדרשים להשיב לבקשת התובע לתקן את הטעות ב"הואיל" הלפני אחרון של ההסכם תוך 10 ימים ממועד קבלתה .
התיק יובא לעיוני עם קבלת תגובת הערבים או ביום 25.1.14 .

ניתנה היום, כ"ח טבת תשע"ד, 31 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק הפועלים מגדל העמק 12728
נתבע: מישל קבסה
שופט :
עורכי דין: