ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מחמד חאלד עליאן נגד ראש הממשלה :

בג"ץ 4825/04

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

כבוד השופטת ד' ביניש

כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

כבוד השופט א' א' לוי

כבוד השופט א' גרוניס

כבוד השופטת מ' נאור

כבוד השופטת א' חיות

כבוד השופט י' עדיאל

העותרים:
1. מחמד חאלד עליאן

2. עאד אחמד חוסין מוראד

3. סעדה מחמד יוסף עבד אלכרים

4. בהיה עיד מוחמד עבד אלכרים

5. נשמיה מחמד יוסף עבד אלכרים

6. מונה חסן שחאדה עווד

7. חאבס עלי מחמד עבד אלכרים

8. מוחמד חסן שאכר עווד

9. האגודה לזכויות האזרח בישראל

נ ג ד

המשיבים:
1. ראש הממשלה

2. שר הביטחון

3. מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון

4. תנועת גדר לחיים-להקמת גדר ההפרדה

בקשה לביטול צו ביניים

בשם העותרים:
עו"ד רונית רובינסון

בשם המשיבים:
עו"ד אבי ליכט

החלטה

1. עתירה זו עוסקת בתוואי גדר ההפרדה הסמוך לכפר בודרוס (ממערב לרמאללה). תוואי הגדר באותו אזור עובר על שתי גבעות בתוך תחום איו"ש, בהן מצויים מטעי זיתים ותאנים של תושבי הכפר (הגבעה הצפונית" ו"הגבעה הדרומית"). בעתירה עומד (מאז יום 21.10.2004) צו ביניים ארעי, האוסר על המשיבים לעקור או להעתיק עצים בתחום תוואי הגדר, או לחסום את הגישה אליהם. בינתיים, נמשכה בניית הגדר במקטעים שאינם כרוכים בפגיעה בעצים. העתירה נדונה לפנינו ביום 9.5.2005. באותו מועד הציגו לנו המשיבים שינויים שנעשו בתוואי המתוכנן, שמטרתם לצמצם את הפגיעה בשטחים החקלאיים של העותרים.

2. בהמשך לכך, הוגשה (ביום 15.5.2005) בקשה מטעם המשיבים להסרת צו הביניים הארעי. בבקשה נמסר, כי ביחס לגבעה הצפונית אותר תוואי חלופי לגדר ההפרדה, שיחייב העתקת שני עצי זית בלבד. לעומת זאת, ביחס לגבעה הדרומית לא אותר תוואי חלופי שיקיים את הדרישות ההנדסיות והבטחוניות הנחוצות לשיטת המשיבים, והם מבקשים לקיים את התוואי הנוכחי. לצורך זה תידרש העתקת 41 עצי זית ועקירת 16 עצי תאנה. כ-80 מעצי העותרים ייוותרו ממערב לגדר, ולשם עיבודם ייקבע בגדר שער חקלאי שיאפשר גישת חקלאים ועדרי מרעה לאותם שטחים. המשיבים מדגישים את הנחיצות שבהשלמת התוואי במקום, אשר עומד פרוץ, מסכל את התכלית המבצעית של הגדר, וכן סופג פגיעות ממקומיים, הנהנים מכך שמנגנון ההתרעה החשמלי של הגדר אינו פעיל.

3. העותרים מתנגדים לבקשה. הם כופרים בהעדרו של תוואי חלופי, שפגיעתו תהא פחותה. כן הם מדגישים את הנזק שייגרם אם יוסר צו הביניים, נוכח חסרונות השיטה של העתקת עצים ונטייתם של המשיבים (לשיטת העותרים) להימנע מהשבת המצב לקדמותו במקרים בהן מתקבלות עתירות נגד תוואי הגדר.

4. עיינו בטענות הצדדים ושקלנו אותן. דעתנו היא, שבנסיבות העניין מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבים. תוואי הגדר בנוי כבר באזורים הסמוכים, ובלא השלמת הקטע הנדון בעתירה תסוכל תכליתו. הפגיעה בעותרים, אף שאינה מבוטלת, אינה חריפה יתר על המידה. בגבעה הצפונית היא צומצמה למינימום. ואילו בגבעה הדרומית – רוב העצים שייעקרו יועתקו, ולעניין זה חזקה על המשיבים שיפעלו כך שהעתקת העצים תאפשר את המשך צמיחתם והטיפול בהם. הגישה לעצים שייוותרו ממערב לגדר תתאפשר דרך שער חקלאי. ישולמו דמי שימוש ופיצויים בגין הקרקעות שנתפסו, ובמקרה של קבלת העתירה ייעשה ככל הניתן להשבת המצב לקדמותו. לעניין זה פתוחה דרכם של העותרים לשוב לבית המשפט, אם וכאשר יסברו שהמשיבים אינם עומדים בהתחייבויותיהם אלה.

אשר על כן, אנו מורים כי צו הביניים הארעי (מיום 21.10.2004) יבוטל בזאת.

ניתנה היום‏, כ"ב אייר, תשס"ה (31.5.2005).

ה נ ש י א המישנה לנשיא ש ו פ ט ת

ש ו פ ט ת ש ו פ ט ש ו פ ט

ש ו פ ט ת ש ו פ ט ת ש ו פ ט


מעורבים
תובע: מחמד חאלד עליאן
נתבע: ראש הממשלה
שופט :
עורכי דין: