ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד"ר ריאד נעים זרייק נגד ג'רייס עודה :

ע"א 4071/05

המערער:
ד"ר ריאד נעים זרייק

נ ג ד

המשיבים:
1. ג'רייס עודה

2. אליאס עיסא רושרוש

3. מדינת ישראל-מינהל מקרקעי ישראל

ערעור על ההחלטה של בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 5.4.05 בבש"א 1611/05 ת.א. 607/03 שניתנה על ידי כבוד השופט ה' ח'טיב

בשם המשיב 1:
עו"ד זכי כמאל ואח'

בשם המשיב 2:
עו"ד א' עבוד ואח'

בשם המשיב 3:
עו"ד ברכה לכמן ואח'

פסק-דין

בפניי ערעור על החלטתו של בית משפט המחוזי בנצרת (השופט ה' ח'טיב) מיום 5.4.05 שלא לפסול עצמו מלדון בת"א 607/03.

כנגד המערער ניתן ביום 17.2.05 פסק דין בבית המשפט המחוזי בנצרת, שעניינו עסקת מקרקעין אותה ערך עם המשיב 1 (להלן: המשיב). בפסק הדין התקבלו טענות המשיב, והמערער חויב בקיום אותה עסקה. כחודש וחצי אחר מתן פסק הדין, ביום 31.3.05, הגיש המערער בקשה לפסילת בית המשפט. לטענתו, נודע לו כי בתו של השופט ח'טיב הנה ארוסתו של עו"ד חתחות, אשר ייצג את המשיב בתיק. לטענת המערער, משמדובר בבן משפחתו של השופט, הרי שהיה על בית המשפט לפסול עצמו מלדון בתיק נוכח הוראת סעיף 77א(א1)(1) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט), הקובע כדלהלן:

"עילות פסלות
77א. ... שופט לא ישב בדין בידעו שמתקיים אחד מאלה:
(1) צד להליך, בא כוחו או עד מרכזי, הוא בן משפחה של השופט או שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת; ...".

מכיוון שבתיק ניתן כבר פסק דין, ביקש המערער כי בית המשפט יבטל את פסק דינו, ויורה על עריכת משפט חדש במותב אחר.

ביום 5.4.05 דחה בית המשפט המחוזי את בקשת הפסילה. בנימוקי הדחייה נכתב שדין הבקשה להידחות על הסף, שכן היא מתייחסת לתיק שכבר נדון והוכרע, ולא ניתן להידרש אליו בשנית, אלא בגבולות דיני תיקון הטעות. לגוף הבקשה, נכתב כי עו"ד חתחות עובד במשרדי בא-כוח המשיב, אך מעולם לא הופיע בפני בית המשפט בתיק נשוא הבקשה. עוד צוין, ששמיעת הראיות נסתיימה ביום 20.10.04, כשלושה חודשים לפני האירוסין שנערכו ביום 28.1.05, כשבועיים לפני מתן פסק הדין.

על החלטה זו הוגש הערעור שבפניי, בו חוזר המערער על טענותיו ומבקש כי אורה על בטלות פסק דינו של בית המשפט המחוזי ועל עריכת משפט חדש.

דין הערעור להידחות. המערער מבסס את טיעוניו על האמור בסעיף 77א(א1)(1) לחוק בתי המשפט, הקובע, בין היתר, כי שופט לא ישב בדין מקום שבן משפחתו משמש כבא כוח אחד מהצדדים. סעיף זה לא חל במקרה דנן. כפי שנכתב בהחלטת בית המשפט, עו"ד חתחות לא הופיע בשם המשיב באף דיון מהדיונים שנתקיימו בתיק נשוא בקשת הפסלות. עצם העובדה כי עו"ד חתחות עובד במשרדו של בא-כוח המשיב, אין בה כדי להביא לפסילת בית המשפט, ואף אין בה כדי להקים חשש ממשי למשוא פנים. נראה שדעתו של המערער אינה נוחה מפסק דינו של בית המשפט, אולם הדרך להתמודד עמו היא בערכאת ערעור, על פי סדרי הדין, ולא באמצעות הגשת בקשת פסלות וערעור פסלות (ע"א 3843/03 יניב נ' מינהל מקרקעי ישראל (לא פורסם); ע"א 11970/04 בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ נ' דנן (לא פורסם)).

אשר על כן, הערעור נדחה. המערער יישא בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 7,000 ש"ח.

ניתן היום, כ"ב באייר התשס"ה (31.5.2005).


מעורבים
תובע: ד"ר ריאד נעים זרייק
נתבע: ג'רייס עודה
שופט :
עורכי דין: