ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גוני - אבו גאנם :

בתי-המשפט

בית משפט השלום ירושלים

לפני כבוד השופט יחזקאל ברקלי

א 015103/08

תאריך:

24/08/2008

1

בעניין:

גוני סאיג

התובע

נ ג ד

1. עלי אבו גאנם

2. סלוויה אבו גאנם

הנתבעים

החלטה

1. התיק נקבע לקדם משפט ליום 29.12.08 בשעה 09:00.

2. א. ניתן בזאת צו גילוי מסמכים ועיון הדדי תוך 30 יום מהיום.

ב. כדי ליעל את ישיבת קדם המשפט, יגישו הצדדים, דרישה להודאה בעובדות ושאלונים, איש לרעהו.

ג. מקבלי הדרישה להודות בעובדות והשאלון, ישיבו בתוך המועד הקבוע בתקנות סדר הדין.

3. עד חודש לפני ישיבת הקדם יגישו הצדדים את כל הבקשות המקדמיות שברצונם להגיש.

4. בקשה שלא תוגש כאמור לעיל לא תשמע בישיבה הקבועה.

5. אם בעל דין מעוניין במינוי מומחה עליו להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו, ולשלוח העתקה לצד שכנגד.

6. פעל צד כאמור לעיל יגיב המשיב על הבקשה כאמור בתקנות.

7. העדר תגובה לבקשה תחשב להסכמת המשיב.

8. א. כדי לנצל את הזמן עד למועד שנקבע לקדם משפט ולאור ההצלחות עליהן שמענו לאחרונה, אני מפנה את תשומת לב הצדדים לאפשרות להשתמש בהליך גישור בבית המשפט. במקרה של הסכמה, יוכל הליך הגישור להתקיים לפני המועד שנקבע לישיבת הקדם המשפט הקבועה, הצעתי באה לאחר שבדקתי את כתבי הטענות ולהערכתי התיק מתאים להליך זה כיוון שיביא לסיום מוסכם של הסכסוך. אוסיף, כי אין הכרח שהמפשר יהיה דווקא משפטן.

ב. עמדת הצדדים בעניין זה תוגש בכתב לבית המשפט בתוך 14 יום מיום המצאת ההחלטה.

9. על ב"כ הנתבעים להמציא יפוי כח כאמור בתקנה 472 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

10. כדי למנוע תקלות בהמשך בירור התביעה בכל בקשה שתוגש בעתיד על המבקש לציין במפורש בבקשה את עמדת הצדדים האחרים בתיק.

11. על מגיש מסמכים שאינם כתובים בשפה העברית, להגיש לבית המשפט ולצדדים האחרים, תרגומם לשפה העברית. לא ברור לי אם כל המסמכים הנמצאים בתיק תורגמו לעברית.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008), בהעדר הצדדים.

יחזקאל ברקלי, שופט