ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק מרכנתיל דיסקונט בעמ נגד עאמר גסאן :

בפני כבוד השופטת עינב גולומב

תובע

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ח"צ 520029281

נגד

נתבע

עאמר גסאן, ת.ז. XXXXXX764

פסק דין

1. כתב התביעה הומצא לנתבע ביום 23.09.13, כעולה מאישור המסירה ותצהיר המוסר אשר צורפו לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. הנתבע לא הגיש בקשת רשות להתגונן, על אף שחלף המועד הקבוע לכך בתקנות.

2. בהעדר בקשת רשות להתגונן ועל יסוד כתב התביעה ונספחיו, אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבע, לשלם לתובע את סכום התביעה בסך 54,583₪, בצירוף ריבית בנקאית בשיעור 19.45% לחודש, באופן שהריבית תצורף לקרן בסוף כל רבעון החל מיום הגשת התביעה, 12.08.13, ועד ליום התשלום המלא בפועל, ובלבד שהריבית לא תחרוג מן המותר לפי סעיפים 3 ו-5 לחוק הריבית, התשי"ז – 1957.

3. מועדי ואופן צבירת הריבית, ישתנו בהתאם לשינויים בשיעורי הריבית, מועדם ואופן צבירתם, כפי שיהיו נהוגים אצל התובע אף לאחר הגשת התביעה ומתן פסק הדין, וזאת החל ממועד שינויים.

4. אני מחייבת את הנתבע לשלם לתוב ע החזר תשלום אגרה בסך 682 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 5,500 ₪, אשר ישולמו תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא את פסק הדין לידי הצדדים.

ניתן היום, א' שבט תשע"ד, 2ינואר 2014 בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק מרכנתיל דיסקונט בעמ
נתבע: עאמר גסאן
שופט :
עורכי דין: