ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעל אפרת שלו נגד דורון חורי :

בפני כבוד השופט בדימוס משה אלטר

תובעת

1. יעל אפרת שלו

נגד

נתבעת

1. דורון חורי

פסק דין

1. בתאריך 24/2/13, פרסם הנתבע מודעה באינטרנט, באתר XPLACE (להלן: "האתר"), בה חיפש מישהו שיבצע עריכה לשונית לעבודת גמר אותה כתב. התובעת נענתה לפנייה, יצרה קשר עם התובע באמצעות האתר ובסופו של דבר סוכם בין הצדדים כי התובעת תבצע את העריכה הלשונית ובתמורה ישלם לה הנתבע סכום גלובלי של 1, 500 ₪.בהמשך, בשל ריבוי העבודה ולאחר שהתובעת נוכחה לדעת כי טעתה בהערכת העלות, הוסכם בין הצדדים להעלות את התמורה, עבור ביצוע העריכה הלשונית, לסך של 4,000 ₪. בשלב מסו ים, לאחר שהנתבע לא נענה לדרישת התובעת כי ישלם לה חלק מהסכום המוסכם (מעבר לסכום של 500 ₪ אותו שילם) ובשל חששה של התובעת כי תסיים את העבודה (נותר לה לבצע תיקונים שונים, לפי דרישת המרצה) והנתבע לא ישלם לה את המגיע לה, הודיעה התובעת לנתבע שאינה מוכנה להמשיך בעבודה, בלי איזה שהוא בטחון כי הנתבע ישלם לה את יתרת התמורה המגיעה לה לאחר שתשלים את העבודה. מאחר שהנתבע סירב לשלם לה את היתרה ו/או ליתן לה בטחון לביצוע התשלום – מתן צ'ק דחוי או הפקדת הסכום בחשבון נאמנות של האתר – לא ביצעה התובעת את התיקונים שהתבקשו על ידי המרצה . בסופו של דבר נעזר התובע באחיו לביצוע התיקונים , והעבודה הוגשה, אושרה ע"י המרצה וניתן לתובע ציון.

2. מאחר שהנתבע לא שילם לה את מלוא התמורה המגיעה לה, לטענתה, עבור העבודה שביצעה, הגישה התובעת את התביעה שבפניי, בה היא עותרת לחייב את הנתבע לשלם לה את הסך של 5,500 ₪. סכום זה כולל סך של 3,500 ₪ , יתרת התמורה המוסכמת ו- 2,000 ₪ פיצוי על העיכוב בתשלום, עיכוב שאילץ אותה ללוות כספים כדי לשלם משכנתא וחשבונות שונים, ועל הזמן שבזבזה על שיחות הטלפון עם הנתבע והמיילים ששלחה לו בנסיונותיה לקבל ממנו את הכסף.

3. אין חולקין כי תמורת ביצוע העבודה במלואה, היתה התובעת זכאית לקבל מהנתבע תשלום בסך 4,000 ₪. גם אין חולקין כי התובעת לא השלימה את העבודה. היא עצמה הודתה כי ביצעה רק 90% מהעבודה.
למעשה המחלוקת העובדתית היחידה בין הצדדים הינה בשאלה האם אי השלמת העבודה ע"י התובעת היתה מוצדקת, אם לאו.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובמיילים הרבים ששלחו הצדדים זה לזה ושמעתי את עדויות הצדדים, שוכנעתי שעל פי מה שהוסכם בין הצדדים היה הנתבע אמור לשלם לתובעת את התמורה המוסכמת רק לאחר אישור העבודה ע"י המרצה וקבלת ציון עבור העבודה. לכן סירובה של התובעת להמשיך בעבודה, היינו לבצע את התיקונים שנדרשו על ידי המרצה, כל עוד לא ישלם לה הנתבע סכומים נוספים, מעבר ל- 500 ₪ אותם שילם ו/או כל עוד לא ייתן לה בטחון לביצוע התשלום, לא היה מוצדק.

4. מאחר שאין חולקין כי התובעת ביצעה את מירב העבודה שקיבלה על עצמה לבצע, ומאחר שאין חולקין כי העבודה אושרה ע"י המרצה וניתן לנתבע ציון על העבודה, אין ספק בעיניי שיש לחייב את הנתבע לשלם לתובעת את יתרת התמורה המגיעה לה עבור מה שבוצע על ידה.

אני מעריך את התמורה המגיעה לתובעת עבור חלק העבודה שבוצע על ידה בסכום של 3,500 ₪. מאחר שהנתבע שילם לה ע"ח סך של 500 ₪, יש לחייבו בתשלום היתרה בסך 3,000 ₪.

אין מקום לפסוק לתובעת פיצוי עבור העיכוב בתשלום ובזבוז הזמן, שכן, כפי שקבעתי לעיל, הנתבע עדיין לא היה חייב לשלם לה את התמורה המוסכמת, שכן בעת הפסקת העבודה ע"י התובעת העבודה טרם אושרה ע"י המרצה וטרם ניתן לנתבע ציון.

5. סיכומו של דבר, לאור האמור בסעיף 4 דלעיל, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך של 3,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 24/6/13 ועד התשלום המלא בפועל.

בנסיבות המקרה, לאור העובדה שבמועד הגשת התביעה העבודה טרם אושרה ולכן עדיין לא הגיע לתובעת כל תשלום נוסף, אינני מחייב בהוצאות. כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, א' שבט תשע"ד, 02 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.

למזכירות: נא לשלוח את העתק פסק הדין לצדדים.

תקוה


מעורבים
תובע: יעל אפרת שלו
נתבע: דורון חורי
שופט :
עורכי דין: