ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאל זובוב נגד הממונה על עבודות שירות - מפקדת גוש צפון :

בפני כבוד השופט רון שפירא
העותר
מיכאל זובוב, ת"ז XXXXXX143

נגד

המשיבים

  1. הממונה על עבודות שירות - מפקדת גוש צפון
  2. מדינת ישראל

פסק דין

המחלוקת נשוא עתירה זו ממוקדת.

על העותר נגזר לרצות עונש של 6 חודשי עבודות שירות וכן תקופת מאסר מותנה. בנוסף הועמד העותר בפיקוח של שירות המבחן.

בתקופה בה ריצה עבודות שירות, פנתה קצינת המבחן המפקחת על העותר בבקשה לאפשר את שילובו של העותר בפעילות של שירות המבחן. בקשתה זו אושרה על ידי הממונה על עבודות שירות, תוך שהובהר כי יהיה על העותר להשלים את מכסת עבודות השירות כפי שנגזר עליו לרצות.

במסגרת הפעילות בפיקוח שירות המבחן, פעילות בגינה נעדר העותר מעבודות השירות, אירעה תאונה והעותר נפצע ואושפז. בהמשך נעדר מעבודות השירות עקב מצבו הרפואי. כעת נדרש הוא להשלים את מכסת ימי עבודות השירות שנגזר עליו (89 ימים נוספים).

העותר טוען כי יש לראות את פעילותו במסגרת שירות המבחן ובמסגרת הממונה על עבודות שירות כמכלול אחד, ובהתאם יש לראות את פציעתו והיעדרותו מהעבודה בתקופה הנ"ל (היעדרות שאושרה מטעמים רפואיים) כהיעדרות בשל תאונת עבודה שאירעה במסגרת עבודות השירות, כמשמעו בהוראות סעיף 51ז(ד) לחוק העונשין.

שב"ס מתנגד וטוען כי אין מדובר בפציעה שאירעה במהלך ביצוע עבודות שירות או במקום עבודות השירות, ולכן על העותר להשלים את מכסת ימי השירות כפי שנגזר עליו.

דין העתירה להידחות.

עובד שירות זכאי כי פציעה בגינה נעדר מעבודה תוכר כחלק מריצוי עבודות שירות, וזאת רק במקרים בהם תאונת העבודה התרחשה במקום העבודה ובזמן העבודה. מדובר במבחן מצטבר. הפציעה צריכה להיות במקום בו עובד האסיר ובמסגרת שעות העבודה. כל פציעה אחרת, גם אם היא במהלך התקופה בה מרצה האסיר עונש של מאסר בעבודות שירות, אינה בגדר פציעה המזכה אותו בהכרה לצורך הפחתת ימי אשפוז או מחלה מתקופת עבודות השירות. ההיגיון העומד מאחורי הגדרה זו, כפי שנקבעה בחוק, הוא ברור. רק אם אירעה תאונה במהלך ביצוע הפעולות אותן מתבקש העותר/אסיר לבצע עקב היותו עובד שירות, כי אז יש קשר בין התאונה ותוצאותיה לבין ריצוי העונש. כל תאונה אחרת או מחלה אחרת אשר אינה קשורה ישירות לביצוע עבודות השירות, לא יכולה לבוא במניין תקופת עבודות השירות.

יודגש כי אין טענה שהעותר נעדר מעבודתו שלא כחוק. ההיעדרות אושרה לו על ידי הממונה. ואולם מעת שהחלים, עליו להשלים את ריצוי עונש עבודות השירות כפי שנגזר עליו.

אשר על כן העתירה נדחית.

העותר הביע בפני קושי כלכלי ואחר בעצם חזרתו למסגרת של עבודות שירות בשעות שנקבעו עבורו. בעניין זה אעיר, כי לעותר פתוחה הדרך לפנות לממונה על עבודות שירות ולנסות להתאים עבורו מקום עבודה אשר יאפשר לו גם לעבוד ולהתפרנס במקביל. יש להניח כי אם התנהגותו של העותר בעבודה תקינה (ולא נטען בפני אחרת), כי הממונה על עבודות שירות ישקול את בקשתו בהתאם לסמכויותיו ולאפשרויות התעסוקה העומדות לו, ובמידת האפשר יסייע בידי העותר. בעניין זה, כאמור, על העותר לפנות לממונה על עבודות שירות כדי שישקול את בקשתו. ואולם ככל שהדבר נוגע לתקופת ריצוי העונש, על העותר להשלים את התקופה כפי שנגזר עליו לרצות.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, א' שבט תשע"ד, 02 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.

ר' שפירא, שופט


מעורבים
תובע: מיכאל זובוב
נתבע: הממונה על עבודות שירות - מפקדת גוש צפון
שופט :
עורכי דין: