ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק פרנקו נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד השופט רענן בן-יוסף
המערער
יצחק פרנקו
נגד

המשיבה
מדינת ישראל


נוכחים:
ב"כ המערער – עו"ד דוד גולן
ב"כ המשיבה – עו"ד מאיה בש
המערער הופיע

פרוטוקול

ב"כ המערער: באותה תקופה הייתה למערער בעיה רפואית. האם יעמוד המבחן הזה במציאות? זה שיפוט בשביל לשלוח אדם לבית סוהר? כי לא נעים מהממונים או מהמעסיקים? אם הוא יפר, הוא יחזור למאסר. בית המשפט הזמין את הגברת למתן עדות לבקשתי. ההסדר היה ארבעה חודשי עבודות שירות. זה לא סוד שאדם מתחיל לרצות עבודות שירות ועושים לו "הפתעה" והוא נשלח למאס ר. במקרה זה צריך שבית המשפט יאמר לצדדים שיחזרו ויגיעו להסדר אחר, טוב יותר, לגבי אורך המאסר, אבל בוודאי לא לתת לו ארבעה חודשים אם הוא לא מתאים לעבודות שירות. יש הבדל בין עבודות שירות לבית סוהר. בטיעונים לעונש התביעה עצמה ביקשה עבודות שירות וביקשה להפוך את זה למאסר ולא ציינו תקופה. אני לא חושב שמגיע לאדם לרצות עונש מאחורי סורג ובריח לתקופה שהוא היה אמור לרצות את עבודות השירות. העבירה האחרונה נעברה לפני תשע שנים. גם לא היה בתיק זה מאסר על תנאי. אני מבקש מבית המשפט להפוך את ההחלטה על פיה ולקצר את עבודות השירות.

ב"כ המשיבה: מגישה לבית המשפט את גיליון הרשעותיו התעבורתי והפלילי. השאלה היא האם יש חוסר סבירות, הן בשיקול דעת הממונה והן של בית המשפט. שיקולו של הממונה הוכר כשיקול לגיטימי. נקבע בפסיקה שאין עיקרון מובהק יותר מאי-התאמתו של אדם לריצוי בעבודות שירות. אין ספק שמדובר בשיקול לגיטימי ושלא נמצא המערער מתאים לביצוע עבודות שירות.


פסק דין

בפניי ערעור על גזר דינו של בית משפט לתעבורה בת"א-יפו [כבוד ס' הנשיאה, השופט י. ויטלסון], אשר בעקבות הסדר טיעון בין ב"כ המערער לבין המדינה, גזר למערער ארבעה חודשי מאסר לריצוי מאחורי סורג ובריח, מאסר מותנה, פסילה למשך שלוש שנים, פסילה על תנאי וקנס.
הערעור הוא על העובדה שבית משפט קמא הורה שהמערער יבצע ארבעה חודשים מאסר מאחורי סורג ובריח ולא בעבודות שירות.
עסקינן במקרה שבו, כאמור, המדינה והמערער, באמצעות בא-כוחו, הגיעו להסדר. על-פיו, יוטלו על המערער ארבעה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, אם הממונה על עבודות השירות ימצא את המערער מתאים לבצען.
הממונה על עבודות השירות קבע בחוות דעתו ואחר כך גם באמצעות נציגתו בעדותו בבית המשפט אליו הוזמן לפי בקשתו של ב"כ המערער, שמדובר במי שאין הממונה סובר שהוא מתאים לביצוע עבודות שירות, וזאת מחמת העובדה שבעבר נכשל פעמיים בביצוע עבודות השירות – פעם אחת הומרו עבודות השירות למאסר מאחורי סורג ובריח, ופעם שניה משהוטלו על המערער שישה חודשי עבודות שירות, השכיל לסיימן לאחר תשעה חודשים. בנוסף, גם ההליכים לקראת קבלת חוות דעת הממונה בתיק הנוכחי התארכו מעל ומעבר בשל שיתוף הפעולה המוגבל של המערער עם הממונה ועם הזמנותיו.
זאת יש להזכיר. היום הדין, לאחר תיקון חוק העונשין, הוא שעל-פי סעיף 51ב'(ב1)(2)(ה), רשאי הממונה על עבודות השירות בהחלטתו ובהמלצתו, האם אדם ירצה עבודות שירות, להביא בחשבון "הערכות שניתנו בעבר לעניין אופן הביצוע של עבודות שירות קודמות על-ידי הנאשם". כך בדיוק עשה הממונה במקרה זה והמליץ, על-פי סמכותו, כפי שהמליץ.
טוען ב"כ המערער בערעורו שחוות דעתו של הממונה על עבודות השירות הינה רק חוות דעת והמלצה, ההחלטה והקביעה הן על-ידי בית המשפט. אכן כך. כך קבע בית המשפט העליון שוב ושוב, ראה למשל, לאחרונה בבג"צ 7203/11 סלאח בן אטרש נ' הממונה על עבודות השירות [מיום 07.11.11] , אבל גם בית משפט קמא נהג בדיוק להוראות בג"צ זה.
בית משפט קמא בחן את הדברים, שקל אותם ועל סמך המלצתו של הממונה על עבודות השירות, אותה קיבל, הורה על כך שהמערער ירצה את עונשו במאסר ממש.
כאן המקום לחזור אל כתב האישום. מדובר במי שהורשע בעבירה של גרימת תאונת דרכים לא קלה, בעיקר בתוצאותיה הקשות, ובעיקר לא מסר פרטים לנהג האחר. מדובר במי שלחובתו גיליון הרשעות פלילי המחזיק 15 הרשעות ביותר עבירות, ובמי שלחובתו בגיליון הרשעותיו התעבורתי, מבלי לספור את ההרשעה הנוכחית, 161 הרשעות קודמות בעבירות תעבורה שונות, קלות כחמורות, ובעיקר חמורות חוזרות ונשנות.
בנסיבות אלה, אין כל בסיס להתערבות בפסק דינו הנכון של בית משפט קמא והערעור נדחה.

המערער יתייצב לריצוי עונש המאסר בבית סוהר "בימ"ר ניצן" ביום 02.02.14 עד השעה 10:00 או על-פי צו שב"ס, כשברשותו תעודת זהות ודרכון .

הערבויות שקבע כבוד השופט קאפח יישארו על כנן עד התייצבותו של המערער לריצוי מאסרו.

ניתנה והודעה היום א' שבט תשע"ד, 02/01/2014 במעמד הנוכחים.

רענן בן-יוסף, שופט

הוקלד על ידי נופר דוידי


מעורבים
תובע: יצחק פרנקו
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: