ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.ח.ס עבודות מתכת בע"מ נגד סכר אזריק :

רע"א 25/14

המבקשת:
י.ח.ס עבודות מתכת בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. סכר אזריק

2. א.ב אזריק 2009 בע"מ

3. ג.ח עבודות מתכת בע"מ

4. י.ח.א.ס עבודות מתכת בע"מ

בשם המבקשת:
עו"ד יוסי תורג'מן; עו"ד אהוד ערב

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בנצרת (השופט י' אברהם) בע"ר 23456-09-13 מיום 29.12.2013 בגדרו נדחה ערעור על החלטת הרשם י' בן חמו בבקשה לעיון חוזר שהגישה המבקשת בקשר עם החלטתו מיום 6.6.2013.

2. העניין נושא הבקשה שלפנַי נדון זה לא מכבר בהרחבה בשני הליכים אחרים שהתגלגלו לבית משפט זה (רע"א 4168/13 מיום 24.7.2013 ורע"א 7836/13 מיום 25.12.2013). בשים לב לכך שמדובר עתה בבקשת רשות ערעור שלישית אשר נסבה על אותה החלטת ביניים של רשם בית המשפט המחוזי שעניינה בהטלת עיקולים זמניים על המבקשת, אין לדידי מקום להידרש פעם נוספת לתיאור עיקרי העובדות הצריכות לעניין זה. דיינו בהפניה להליכים הנ"ל.

3. ביום 25.12.2013, מתוך חשש לקיפוח מסוים בזכויותיה של המבקשת, הוריתי כך: "בשים לב לכך שבהחלטת הרשם הראשונה כלל לא נכללה התייחסות לטענות המבקשת בדבר זיוף, וממילא טענות אלה לא נדונו לגופן על-ידי בית משפט זה... יוחזר הדיון לבית המשפט המחוזי שיחליט האם יש מקום לשנות מפסק דינו בקשר לטענות המבקשת... על רקע המכלול" (רע"א 7836/13; סיפא לפסקה 4). בהתאם לכך נדרש בית המשפט המחוזי בשנית לטענות המבקשת, בשים לב להבהרות הנ"ל, וניתן פסק הדין המתוקן.

4. לאחר עיון בבקשת רשות הערעור ובפסק-דינו המתוקן של בית המשפט המחוזי, ולאחר שקילת נימוקי הבקשה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות, וזאת מבלי צורך להיזקק לתגובת המשיבים. דעתי נוטה לדעה הכללית הרווחת, כי בקשת רשות ערעור על פסק דין של שופט בית המשפט המחוזי שדן בערעור על החלטה אחרת של רשם בית המשפט המחוזי – לפי סעיף 96(ד) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 – היא בקשה ב"גלגול שלישי" לכל דבר ועניין (ראו למשל: פסקה ג(1) להחלטת השופט א' רובינשטיין ברע"א 6520/05 Kirkham Holdings Limited נ' Albany Park Limited (18.8.2005); פסקה 5 לחוות-דעתו של השופט (כתוארו אז) א' גרוניס בע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ (6.4.2008); פסקה 5 להחלטת השופט ע' פוגלמן ברע"א 9146/10 ייני נ' קווי אשראי לישראל פיננסים משלימים בע"מ (2.1.2011); סיפא לפסקה 10 להחלטת השופט ע' פוגלמן ברע"א 121/12 פלקסר נ' בנק אוצר החייל בע"מ (4.6.2012)). לדעה אחרת, ראו פסקה 7 לפסק-דינו של המשנה לנשיא ש' לוין ברע"א 8420/96 מרגליות נ' משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ, פ"ד נא(3) 789, 796-795 (1997).

5. הלכה ידועה ומושרשת היא כי בית משפט זה יעניק רשות ערעור ב"גלגול שלישי" רק כאשר מתעוררת שאלה חוקתית, או כשמדובר בנושא שניתנו בו החלטות סותרות בערכאות נמוכות יותר ויש צורך לעשות לאחידות ההלכה הפסוקה, או כשיש חשיבות ציבורית בעניין: "במילים אחרות, מקרים, בהם החשיבות המשפטית חורגת מן העניין שיש לצדדים הישירים בהכרעה במחלוקת" (ראו פסקה 3 להחלטת מ"מ הנשיא [כתוארו אז] מ' שמגר בר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123, 128 (1982)). עניינה של המבקשת אינו מעלה שאלה כלשהי מעין אלה המצדיקות מתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי". מדובר לפנינו בעניין נקודתי שנדון פעם ופעמיים הן בבית המשפט המחוזי, הן בבית משפט זה. משבחן בית המשפט המחוזי פעם נוספת את טענות הצדדים, על רקע המכלול, דומני כי מורק כל חשש לפגיעה בזכויותיה של המבקשת, מה גם שכידוע, בית משפט זה אינו נוטה להתערב בהחלטות הערכאה הדיונית הנוגעות לסעדים זמניים.

6. לפיכך, בקשת הרשות לערער נדחית. משלא נתבקשה תגובה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ד' בשבט תשע"ד (5.1.2014).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: י.ח.ס עבודות מתכת בע"מ
נתבע: סכר אזריק
שופט :
עורכי דין: