ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף נאסר נגד השופט גמיל נאסר :

בג"ץ 4615/05

כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

כבוד השופט א' גרוניס

העותר:
יוסף נאסר

נ ג ד

המשיבים:
1. השופט גמיל נאסר

2. הנהלת בתי משפט
3. שרת המשפטים, ציפי ליבני
יו"ר הוועדה לבחירת שופטים
4. הוועדה לבחירת שופטים

עתירה למתן צו על-תנאי

תאריך הישיבה:
כ"ד באייר תשס"ד
(2.6.05)

בשם העותר:
עו"ד נאסר גיאת

בשם המשיבים:
עו"ד דינה זילבר

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

החלטה

שמענו טיעונים מפי באי-כוח בעלי-הדין, והגענו לכלל מסקנה כי העתירה אינה בשלה לשמיעה כהיום הזה. כעולה מתוך המסמכים שהונחו לפנינו תלויה עתה ועומדת לפני היועץ המשפטי לממשלה בקשתו של העותר לעיון מחדש בהחלטה שלא להעמיד את המשיב 1 לדין פלילי. עד אשר יחליט היועץ המשפטי לממשלה בבקשתו זו של העותר לא תהא העתירה בשלה לשמיעה. שאלנו את עורכת-דין זילבר, באת-כוח המדינה, בנושא אותו עיון מחדש, ורשמנו לפנינו את הודעתה כי ייעשה והחלטתו של היועץ המשפטי תינתן בזמן קרוב.

זאת ועוד: אחת מעתירותיו של העותר היא כי ייעשה שימוש בסמכות הקבועה בסעיף 7(4) לחוק יסוד: השפיטה, והוועדה לבחירת שופטים תחליט לסיים את כהונתו של המשיב 1. ואולם לא נמצא לנו כי היתה פנייה פורמלית באותו עניין לשרת המשפטים, יו"ר הוועדה, וממילא אין העתירה בשלה לשמיעה גם מצידה זה. זכותו של העותר עומדת לו, כמובן, לנצל את השהות שנקרתה על דרכו עד לשמיעת העתירה, ולפנות לשרת המשפטים בבקשה מנומקת כנדרש. למותר לומר כי יש זיקה בין עילה זו לבין החלטתו המיועדת של היועץ המשפטי לממשלה, וחזקה על בעלי-הסמכות כי יתאמו את הדבר ביניהם כנדרש.

תוך 45 ימים מהיום תוגש לבית-המשפט הודעה משלימה מטעם המדינה, ובה ידווח הן על נושא החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה הן על נושא הוועדה לבחירת שופטים. משתוגש ההודעה המשלימה יהיו בעלי-הדין האחרים רשאים להגיב עליה תוך 15 ימים נוספים. משייאספו מיסמכים אלה כולם אל תיק בית-המשפט נחליט על המשך ההליכים.

לעניין הבקשה לצו ביניים, לא נמצא לנו כי יש מקום, לעת הזו, לעשות שינוי במצב הקיים. אנו דוחים אפוא את הבקשה למתן צו ביניים.

היום, כ"ד באייר תשס"ה (2.6.2005).

המישנה לנשיא ש ו פ ט ת ש ו פ ט


מעורבים
תובע: יוסף נאסר
נתבע: השופט גמיל נאסר
שופט :
עורכי דין: