ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרון - מ מרים :

בתי-המשפט

בית משפט השלום ירושלים

לפני כבוד השופט יחזקאל ברקלי

א 014787/08

תאריך:

24/08/2008

1

בעניין:

יהודה שרון

התובע

נ ג ד

1. מ. מרים בע"מ

2. אפרים מזרחי

הנתבעים

החלטה

1. התיק נקבע לקדם משפט ליום 5.1.2009 בשעה 09:30.

2. א. ניתן בזאת צו גילוי מסמכים ועיון הדדי תוך 30 יום מהיום.

ב. כדי ליעל את ישיבת קדם המשפט, יגישו הצדדים, דרישה להודאה בעובדות ושאלונים, איש לרעהו.

ג. מקבלי הדרישה להודות בעובדות והשאלון, ישיבו בתוך המועד הקבוע בתקנות סדר הדין.

3. עד חודש לפני ישיבת הקדם יגישו הצדדים את כל הבקשות המקדמיות שברצונם להגיש.

4. בקשה שלא תוגש כאמור לעיל לא תשמע בישיבה הקבועה.

5. אם בעל דין מעוניין במינוי מומחה עליו להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו, ולשלוח העתקה לצד שכנגד.

6. פעל צד כאמור לעיל יגיב המשיב על הבקשה כאמור בתקנות.

7. העדר תגובה לבקשה תחשב להסכמת המשיב.

8. על ב"כ הצדדים להמציא יפוי כח כאמור בתקנה 472 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

9. כדי למנוע תקלות בהמשך בירור התביעה בכל בקשה שתוגש בעתיד על המבקש לציין במפורש בבקשה את עמדת הצדדים האחרים בתיק.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008), בהעדרהצדדים.

יחזקאל ברקלי, שופט