ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מירס תקשורת בע"מ נגד אמפל תקשורת :

בש"א 4056/05 - א'

המבקשים:
1. מירס תקשורת בע"מ

2. שמעון טל

נ ג ד

המשיבים:
1. אמפל תקשורת

2. פורמלי פיטר ברום (תושב חוץ)

3. פורמלי מוטורולה תקשורת ישראל בע"מ

4. פורמלי מוטורולה ישראל בע"מ

5. פורמלי אלישע ינאי

6. פורמלי רמי גוזמן

7. פורמלי נתן גדרון

בקשה להארכת מועד להגשת ערעור

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. בפני בקשה להארכת מועד להגשת ערעור בהליך שבכותרת. עניינו של ההליך בפסק דין הצהרתי אשר ניתן, בהעדר הגנה, כנגד המשיב הפורמלי מס' 1, פיטר ברום (להלן- ברום). פסק-דין זה קבע כי ברום, בהיותו נושא משרה בחברת מירס תקשורת, הפר את חובותיו כלפי המשיבה בהליך דנן, בעלת מניות המיעוט בחברת מירס. עוד הורה פסק הדין לברום לרכוש את מניות החברה שבידי המשיבה, לפי ערך חברה של 765,998,000 דולר ארה"ב. ברום והמבקשים הגישו בקשה לביטול פסק-דין זה, וכן ערערו עליו לבית המשפט המחוזי. הבקשה והערעור טרם נדונו.

2. המבקשים טוענים כי ההחלטה דנן ניתנה טרם ניתנה הכרעה בבקשה למחיקה על הסף של התביעה, אשר הוגשה בשל אי תשלום אגרה מספקת. עוד טוענים הם כי ההחלטות ניתנו במעמד צד אחד, ובהתבסס על המצאה לכאורה שהמציאה המשיבה את כתבי בי הדין לברום. לדברי המבקשים, קיים חשש שבית המשפט המחוזי יקבע כי לגביהם מדובר בפסק-דין, ולא בהחלטה, ולפיכך יכול והיה עליהם להגיש ערעורם לערכאה זו, ולא לבית המשפט המחוזי. לפיכך, לשם הזהירות ומניעת הסירבול, מבקשים הם להעניק להם ארכה, בשל הטעם המיוחד העולה לטענתם מן הדברים, כך שיתאפשר להם להגיש את הערעור לאחר מתן החלטת בית המשפט המחוזי.

3. המשיבה טוענת כי מטרת המבקשים היא להאריך עד אין קץ את ההליכים בנוגע לפסק הדין האמור. עוד טוענת היא כי הם חסרי כל מעמד לערער על פסק הדין, באשר פסק הדין אינו נוגע אליהם. פסק הדין ניתן לאחר שבמשך עשרה חודשים לא התקבלה כל תגובה ממר ברום, החל בכתב הגנה, וכלה בבקשת ארכה להגשת הגנה. המבקשים הביאו לשישה הליכים שונים בעקבות אותה החלטה, וזאת לאחר שעד כה התנערו המבקשים ממר ברום. מאחר והבקשה למתן פסק-דין בהעדר הגנה נגעה לברום לבדו, וכל זכות ממשית של המבקשים לא נפגעה כתוצאה הימנה, אין הם בחזקת נפגעים הרשאים לערער על פסק הדין. לפיכך, ברי כי אין כל טעם מיוחד להיעתר לבקשה ולהעניק ארכה להגשת ערעור בהליך.

4. לאחר עיון בחומר שבפני ובטענות הצדדים, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל. אין חולק מטעם המשיבה כי המבקשים פועלים לביטול ההחלטות שנתקבלו במסגרת עניינו של ברום. במובן זה, מוסכם למעשה כי קיימת כפילות בין ההליכים המתנהלים כעת בבית המשפט המחוזי ובין ההליכים שמתבקשת פתיחתם בבית-משפט זה. מכאן, שהשאלה העיקרית השנויה במחלוקת היא שאלת המעמד בדין של המבקשים להשיג את ההחלטות בעניין ברום, וסיכוייו של הליך זה. אמת, לשאלות אלו יש משקל במסגרת הבקשה שבפני, שכן יש בהן כדי להשליך על קיום עילה מבוררת לאורכה, אולם סבור אני כי שעה שבית המשפט המחוזי יידרש לדון בהן לגופו של עניין, אין להכריע בהן במסגרת הבקשה שבפני, שאם לא כן – אמצא מקדים את המאוחר. משעה שהדיון בבקשת הביטול בבית המשפט המחוזי קבוע ליום 7.9.05, ושעה שאין חולק כי המדובר בהליך מקביל לזה שבפני, נחה דעתי כי יש עילה להאריך המועד. אני קובע אפוא כי המועד להגשת ההליך בבית-משפט זה יוארך עד לחלוף 14 ימים מעת ההכרעה בבש"א 8637/05 (א 1643/04) או בע"א 1783/05 (א 1643/04) בבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו.

ניתנה היום, כ"ח באייר התשס"ה (6.6.2005).


מעורבים
תובע: מירס תקשורת בע"מ
נתבע: אמפל תקשורת
שופט :
עורכי דין: