ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קובי תמיר נגד רשם המקרקעין :

רע"א 6372/04

המבקש:
קובי תמיר

נ ג ד

המשיבים:
1. רשם המקרקעין

2. עו"ד רון הרבט

בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת בעמ"ש 36/03 מיום 27.5.04 שניתן על ידי כבוד השופט ז' הווארי

בבית המשפט העליון

החלטה

1. זוהי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת (כבוד השופט ז. הווארי) בעמ"ש 36/03 בו נדחה ערעורו של המבקש על החלטת הממונה על מרשם המקרקעין בעניינו.

2. המבקש ואחיו חתמו ביום 22.7.01 על הסכם עם המשיב 2 למכירת מלוא זכויותיהם במקרקעין שבבעלותם. באותו יום חתם המבקש גם על יפויי כוח בלתי חוזר לפיו מונו המשיב 2 ואחרים לביצוע הפעולות שפורטו בו, או חלקן. בתאריך 4.9.01 נרשמה בלשכת המקרקעין בנצרת משכנתא לזכות בנק הפועלים על זכויותיהם של המוכרים בחלקה. זאת, לאחר שהוגשו לרשם שטר משכנתא חתום על ידי הבנק ועל ידי המוכרים, באמצעות המשיב 2 מכוח יפויי הכוח עליו חתמו, וכן אישור מס רכוש המעיד על תשלום המיסים.

בנובמבר 2002 פנה המבקש לרשם המקרקעין בנצרת בבקשה לביטול המשכנתא, בטענה כי בנסיבות אלו אין די בחתימת הממשכן ליצירת המשכנתא, וכי לשונו של יפויי הכוח אינה מתיישבת עם זכותו של המשיב 2 ליצור משכנתא באופן זה. כן טען, כי חובה היה על הרשם לבחון את מסמכי עסקת המשכנתא וכשרותה, ומשלא עשה כן לא הושלמה העסקה ודינה בטלות. בקשתו של המבקש נדחתה. נקבע, כי משהוצגו המסמכים הנדרשים בפני רשם המקרקעין, אין מתפקידו לבדוק את מהותה של העסקה שרישומה מתבקש, לפרטיה. ממילא, כך נקבע, על פי סעיף 121(ג) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, משהושלמה עסקת המשכנתא לא יכול הרשם להורות על מחיקת הרישום, והדבר מצוי בסמכותו של בית המשפט המחוזי. עררו של המבקש על החלטה זו בפני הממונה על המרשם, נדחה ביום 14.5.03 מאותם הטעמים, וכמוהו גם ערעורו של המבקש על החלטת הממונה על המרשם בפני בית המשפט המחוזי, אשר הוסיף כי רישום המשכנתא נעשה על פי הדרישות כדין ובהתאם לאמור ביפוי הכוח הבלתי חוזר עליו חתם המבקש.

3. עתה, פונה המבקש לבית משפט זה בבקשה למתן רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, תוך שהוא חוזר על עיקרי הטענות שהעלה בפני הערכאות הקודמות.

4. אין מקום להיעתר לבקשת רשות ערעור זו. נושא הבקשה נדון כבר בשלושה גלגולים קודמים, ואין מקום לדון בו בגלגול רביעי בערכאה זו, משאין העניין מעלה כל שאלה משפטית כללית המצדיקה דיון בגלגול רביעי (ר"ע 103/82 חניון חיפה נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פד"י לו(3) 123).

ניתנה היום, כ"ז באייר תשס"ה (5.6.05).

ש ו פ ט ת


מעורבים
תובע: קובי תמיר
נתבע: רשם המקרקעין
שופט :
עורכי דין: