ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה א. אנג'ל בע"מ נגד כהן דניאל :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא 008529/08

בתיק עיקרי: א 006992/07

בפני:

כב' השופט מ. בן-עטר

תאריך:

24/08/2008

בענין:

שלמה א. אנג'ל בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

ניר יוסי

המבקשת

נ ג ד

כהן דניאל

ע"י ב"כ עו"ד

שחאדה-מועלם איזוריס

המשיב

החלטה

1. הבקשה שבפני היא בקשה לתיקון כתב התביעה בתיק העיקרי ומן הראוי לפרט את ההליכים בתיק העיקרי עד כה, שכן הדברים רלבנטיים ומשמעותיים להכרעה בבקשה.

2. תחילתם של ההליכים בתיק זה בהגשת שטר חוב מיום 01/01/06, הנחזה כחתום על ידי אחיו של המשיב (ברק כהן) (להלן - ברק) כעושה השטר ועל ידי המשיב כערב (להלן - השטר), לביצוע בתיק הוצל"פ 3-07-10655-03. השטר נמסר להבטחת תשלום סכומים שיגיעו לתובעת בגין אספקת סחורה למכולת של ברק (להלן - המכולת). תיק זה, אשר נדון בסדר דין מהיר, נפתח להמשך דיון בענין, לאחר שנתקבלה התנגדותו של המשיב לביצוע השטר, באופן שניתנה לו רשות להתגונן.

3. טענת ההגנה של המשיב היא כי הוא כלל אינו חתום על השטר וכי החתימה נחזית לחתימתו היא חתימה מזויפת. מאחר והענין נחקר על ידי משטרת ישראל ועלתה אפשרות כי אף נבדקה חתימתו של המשיב על ידי מומחה להשוואת כתבי יד במחלקה לזיהוי פלילי במשטרה (להלן - מז"פ), פנה בית המשפט, בהסכמת הצדדים, למשטרה על מנת שתודיע אם אכן נערכה בדיקה על ידי מומחה מז"פ, ואם כן - על מנת שתעביר העתק מחוות דעת מומחה המז"פ לבית המשפט. בעקבות כך, הועברה לתיק בית המשפט חוות דעתה של מומחית במז"פ להשוואת כתבי יד, גב' יאנה ברגר, ועולה מחוות הדעת כי נבדקו החתימות וכתב היד בשטר לא רק מול דוגמאות כתב ידו של המשיב, אלא גם מול דוגמאות כתב ידו של ברק. מומחית המז"פ לא מצאה התאמה בין דוגמאות כתב ידו של הנתבע לבין חתימת הערב בשטר או פרטי הערב הרשומים בו בכתב יד, אך מצאה התאמה בין דוגמאות כתב היד של ברק לבין חתימת הערב בשטר ופרטי הערב הרשומים בו בכתב יד.

4. בעקבות חוות הדעת האמורה, הוגשה הבקשה דנן לתיקון כתב התביעה. אף שעל פי המפורט ברובריקה "מהות התביעה", שבכתב התביעה המתוקן שרשות להגשתו מבוקשת ושעותק ממנו צורף לבקשה (להלן - כתב התביעה המתוקן), רשום "כספית/חוזית/נזיקית/עשיית עושר ולא במשפט", עיון בכתב התביעה המתוקן מעלה כי העובדות המהותיות שהוספו לכתב התביעה הן טענה כי הנתבע הציג מצג לפיו הוא אחראי, יחד עם ברק, לתשלום מלוא החובות שיצטברו בגין אספקת סחורה על ידי התובעת למכולת (להלן - המצג) (סעיף 9 לכתב התביעה המתוקן), וכי בהסתמך על המצג סיפקה התובעת סחורה למכולת (סעיף 10 לכתב התביעה המתוקן).

5. המשיב מתנגד למתן רשות לתיקון כתב התביעה.

6. אף שהמגמה במתן רשות לתיקון כתב תביעה היא אכן ליברלית, כפי שציינו באי-הכוח של שני הצדדים, הגעתי למסקנה כי במקרה דנן אין מקום להתיר את התיקון המבוקש, ובהמשך אבהיר את הטעמים לכך.

7. תיקון כתב טענות ייעשה "כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין", כלשון תקנה 96 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984.

8. במקרה דנן, השאלה שבאמת שנויה במחלוקת בין בעלי הדין היא האם הנתבע חתום על השטר. לא רק שזו השאלה שבאמת שנויה במחלוקת בין בעלי הדין כעת, אלא, כפי שיפורט בהמשך, זו תהיה השאלה אשר באמת שנויה במחלוקת בין בעלי הדין אף אם תותר הגשת כתב תביעה מתוקן.

9. מר יניב שוויג, מנהל אזור אצל התובעת (להלן - מר שוויג), אשר תצהיר שלו הוגש על ידי התובעת כעדות ראשית מטעמה בתיק העיקרי ותצהיר שלו תומך גם בבקשה דנן, העיד בתצהירו כי מי שחתם כערב על השטר חתם בפניו ובנוכחותו, ועל פי הנטען, אותו אדם הוא אשר הציג את המצג, במועד החתימה על השטר ומסירתו. מאחר ועל פי עדותו של עד התביעה, מר שוויג, עסקינן באדם אחד אשר גם חתם על השטר כערב וגם הציג את המצג, אין בענין המצג כדי להוסיף מאומה, שכן יהיה האדם אשר יהיה (ובין אם זה הנתבע, ובין לאו), הוא יחויב בדין מכוח החתימה על השטר, המכיל התחייבות מפורשת וכתובה, כך שמתייתרת כל הסתמכות על המצג על מנת להביא לחיוב אותו אדם בדין. אם הנתבע חתום על השטר כערב, יחויב הנתבע מכוח החתימה על השטר וללא צורך להיזקק לענין המצג, ואם הנתבע אינו חתום על השטר כערב, ממילא לא יהיה בטענת המצג כדי להביא לחיוב הנתבע בתשלום הסכום הנתבע על ידי התובעת, שכן עד התביעה עצמו מעיד כי המצג הוצג על ידי מי שחתם על השטר.

פני הדברים יכלו להיות שונים, לולא העיד עד התביעה, מר שוויג, כי השטר נחתם על ידי הנתבע בפניו ובנוכחותו. לו גרסת מר שוויג היתה כי השטר נחתם במועד מוקדם יותר, דהיינו שלא במועד מסירתו, שלא בנוכחותו ושלא בפניו (באופן שלפי הגרסה, לא היתה ידועה למר שוויג בידיעה אישית זהותו של מי שחתם כערב על השטר), וכי במועד מסירת השטר נכח הנתבע והציג את המצג, אז עשויה היתה הגרסה בענין המצג להוות מקור לחיוב הנתבע, אף אם בפועל אינו חתום על השטר. אולם, כאמור, זו אינה גרסתו של מר שוויג ואלה אינן הנסיבות במקרה דנן.

10. לאור האמור, מאחר ואין בהגשת כתב התביעה המתוקן כדי לשפר את סיכויה של התובעת לזכות בתביעתה, ומאחר והשאלה שבאמת שנויה במחלוקת בין בעלי הדין עולה כבר מכתבי הטענות הקיימים ולא יהיה בתיקון כתב התביעה כדי להביא לשינוי כלשהו בשאלה האמורה, אין מקום למתן רשות להגשת כתב התביעה המתוקן.

11. סוף דבר - אני דוחה את הבקשה ומחייב את המבקשת לשלם למשיב את הוצאות הבקשה בסך 1,500 ₪ בתוספת מע"מ.

תקוים ישיבה מקדמית בתיק העיקרי ביום 03/11/08 שעה 12:30.

ניתנה היום, כ"ג באב תשס"ח (24 באוגוסט 2008), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לב"כ הצדדים.

מוריס בן-עטר, שופט