ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המועצה הדתית ל נגד דינה כהן :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב – יפו

בש"א 003271/08

בתיק עיקרי: דמ 003947/08

עד דמ 3955/08

בפני:

כב' הרשמת שלי ולך

24/08/2008

המועצה הדתית לוד

בעניין:

ע"י ב"כ עו"ד

יוסי זבידה

המבקשת

נ ג ד

דינה כהן ואח'

המשיבים

ע"י ב"כ עו"ד

נור דורון

עירית לוד

ע"י גב' דוידזון

צד ג'

החלטה

המבקשת שהינה הנתבעת בתיקים העיקריים שבכותרת – הגישה בקשה זו שעניינה משלוח צד ג' לעירית לוד.

עירית לוד התנגדה לבקשה בתגובתה המפורטת אשר הוגשה לתיק.

במסגרת הדיון שהתקיים בפני במעמד הצדדים חזרה המבקשת על בקשתה לצרוף עירית לוד כצד להליכים בתיקים אלה על ידי צירופה כצד ג' ואילו ב"כ עירית לוד חזרה על התנגדותה לבקשה.

עמדת התובעות באמצעות ב"כ היתה כי הגם שהן עצמן לא תבעו מלכתחילה את העיריה הרי שאינן מתנגדות לבקשה שהוגשה על ידי הנתבעת ואף מסכימות לה משאף הן רואות בעיריה צד דרוש להליכים כאן לשם הכרעה מלאה במחלוקת.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות לה כפי שהוגשו הן בכתב והן בטיעונים בעל פה שנשמעו בעת הדיון בפני, ועיינתי באסמכתאות שצורפו, להלן החלטתי:

אין למעשה כל מחלוקת כי מעולם לא נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין התובעות לבין עירית לוד שמבוקש לצרפה כעת כצד ג' אלא בין התובעות לבין הנתבעת – היא המועצה הדתית לוד.

אף התובעות מלכתחילה גילו דעתן כי אינן רואות בעיריה נתבע דרוש שהרי לא תבעו אותה בכתב תביעתן וב"כ התובעות אף מסר בעת הדיון כי אכן לא עשו כן משלא התקיימו יחסי עובד ומעביד בינה לבין התובעות כאן.

מהבקשה והטיעונים בפני עולה כי הטעם לצירוף המבוקש הינה העובדה כי המועצה מתוקצבת בשיעור משמעותי – לטענת המבקשת בשיעור 60% - על ידי העיריה, משכך ומשלמבקשת טענות לענין התקציב, העברתו ואי העברתו, נדרשת העיריה כצד להליכים אלה. לטענתה ולעמדה זו אף הצטרפו התובעות במעמד הדיון בפני.

משאין ספק כי אין צורך בצרוף העיריה לצורך הכרעה בשאלת זהות המעביד והטעם העומד בבסיס הרצון לצרפה הוא לאור בסיס התקציב של הנתבעת, הרי שעל פניו, ובהתאם לכללים שנקבעו בבתי הדין לעבודה לענין צרוף צד ג', שהינם מצומצמים יותר מאלה הנהוגים בבית המשפט הכלליים, כך, למשל לצורכי שפוי אין מצרפים צד בבית הדין, איני מוצאת מקום להעתר לצירוף המבוקש.

אין צורך להכנס לשאלת שעור התקצוב של המועצה על ידי העיריה. לענין זה ניתן לומר כי זוהי ידיעה שיפוטית של בית הדין מתיקים רבים אחרים ודומים הנדונים חדשות לבקרים בפניו, כי מועצות דתיות מתוקצבות על ידי העיריות אליהן שייכות לפחות בחלק משמעותי מתקציבן, אלא שסוגיה זו עדין אינה הופכת את העיריה לנתבע דרוש בתיק זה.

אף אין כל צורך להכנס ולהכריע בשאלת משמעות הליכי הבג"ץ וכפל התדיינות משבכל מקרה אינני סבורה כי העיריה צריכה להיות חלק מההליכים בתיק זה שהרי ממילא בית הדין במסגרת סמכותו העניינית לא יכנס לשאלת התקציב עצמה ולא יתן כל הוראה אופרטיבית כלפי העיריה – שאינה המעסיק – לענין סוגיה זו החורגת מסמכותו. משכך אף לא תצמח תועלת מעשית מצרופה של העיריה.

יצוין, כי ככל שעד או עדים מטעם העיריה רלוונטים לצורך ניהול קו הגנה של הנתבעת – המבקשת בתיק זה הרי שלא תהיה כל מניעה לזמנם כעדים מטעמה, כאמור, ולצורך כך אינם צריכים להיות בעלי דין בתיק העיקרי עצמו.

מכל הטעמים שלעיל הגעתי למסקנה כי אין מדובר בבעל דין דרוש וכי לא ניתן יהא ממילא ליתן כל סעדים כלפי גורם זה לזכות התובעות, ולצורכי שפוי הרי שקיימות כבר הלכות רבות כי אין מצרפים צד ג' לצורך כך בבית הדין.

אשר על כן אינני נעתרת לבקשה לצרוף העיריה כצד ג' והבקשה נדחית.

בנסיבות הענין אינני מוצאת מקום לחייב את המבקשת בהוצאות הבקשה.

ההחלטה תשלח לב"כ כל הצדדים.

ניתנה היום כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

שלי ולך – רשמת

קלדנית: מירי קמחג'י+שלי