ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מושיוף נגד חב` טאהא עראבייה ובנ :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

ד"מ 1223/08

בפני:

כב' הרשמת סלווא שאמי

24/08/2008

מושיוף נג'בה קלרט

בעניין:

התובע

ע"י מר בלומברג נחום-מזכיר איגוד מקצועי

נ ג ד

טאהא עראבייה ובניו בע"מ

הנתבעת

לובאני לואי

ע"י ב"כ עוה"ד

פסק דין

מבוא

1. לפניי תובענה לתשלום הפרשי שכר ופיצוי הלנת שכר או הפרשי הצמדה וריבית.

נטען בכתב התביעה כי התובעת עבדה בשירות הנתבעת החל מיום 5/6/06 ועד ליום 17/7/07.

עוד נטען על ידי התובעת כי הינה זכאית לתשלום הפרשי שכר בסכום כולל של 8,684 ₪.

2. הנתבעת הכחישה את האמור בכתב התביעה וטענה כי התובעת קיבלה מלוא השכר אשר הגיע לה בגין עבודתה.

הנתבעת הוסיפה וטענה כי התובעת עזבה את עבודתה בשירות הנתבעת, ללא מתן הודעה מוקדמת לנתבעת.

רק לאחר שעזבה את העבודה, פנתה התובעת, באמצעות הסתדרות העובדים החדשה בישראל, במכתב דרישה לתשלום הפרשי שכר וזכויות סוציאליות אשר הגיעו לה בגין תקופת עבודתה, כדבריה.

הנתבעת השיבה, בכתב, כי אין התובעת זכאית לתשלום הפרשי שכר, וכי מוזמנת היא להגיע למשרדי הנתבעת לקבלת זכויותיה הסוציאליות (דמי הבראה, פדיון חופשה שנתית), החזר הוצאות הנסיעה המגיעים לה, זאת בקיזוז חלף הודעה מוקדמת, לה זכאית היתה הנתבעת עקב התפטרותה של התובעת, ללא מתן הודעה מראש.

התובעת הגיעה למשרדי הנתבעת, קיבלה לידיה שיק על סך של 1,944 ₪, ואף חתמה על "הצהרה" שאין לה טענות ו/או תביעות כנגד הנתבעת, שכן קיבלה כל המגיע לה.

הנתבעת טענה כי משחתמה התובעת על המסמך בדבר סילוק תביעותיה, מנועה היא ומושתקת מלהגיש תביעתה נשוא התיק דנן.

דיון והכרעה

3. התובענה נקבעה לדיון מהיר אשר התקיים בפניי ביום 18/5/08, במעמדו נשמעו עדויותיהם של התובעת בעצמה ומנהלה של הנתבעת, מר ח'אלד עראבייה.

4. התובעת העידה כי נתקבלה לעבודה על ידי מר עראבייה, ובמעמד קבלתה לעבודה נאמר לה על ידי מר עארבייה כי עליה לעבוד שמונה שעות מדי יום.

התובעת העידה כי לא שוחחה על שכר העבודה במעמד קבלתה לעבודה, וכי כעבור חודש ימים, ולאחר שקיבלה את תלוש שכרה הראשון ונכחה לראות כי הרישום בתלוש השכר אינו תואם את עבודתה בפועל, פנתה למר עארבייה לברר פשר הדברים וזה האחרון מסר לה כי הוא משלם 120 ₪ ליום (עמוד 3 לפרטיכל, שורות 7-6).

התובעת העידה כי למרות שהשכר לא היה לרוחה, המשיכה לעבוד בשירות הנתבעת מאחר והיתה זקוקה לפרנסה.

5. לעניין ימי עבודתה, העידה התובעת כי נהגה לרשום ימי העבודה, מידי יום עבודה, בסוף היום, בלוח השנה (עמוד 2, שורות 25-24).

התובעת אף הציגה לוח השנה בגין התקופה מחודש 10/06 ועד לחודש 12/07 (ת/2).

6. התובעת טענה כי הרישום בתלושי השכר, לעניין מספר ימי עבודתה מדי חודש, אינו משקף את ימי עבודתה בפועל כפי שצוינו בלוח השנה.

7. נציג הנתבעת, מאידך, העיד כי חישוב שכרה של התובעת מדי חודש נערך לפי שעות עבודתה של התובעת על-פי הרישום שניהלו שתי פקידות הנתבעת (מייסא ולובנא) (עמוד 6, שורות 12-8).

מטעם הנתבעת הוצג רישום של ימי העבודה של התובעת אשר נערך על ידי פקידות הנתבעת (נ/4).

8. מעיון ברישום שהוצג מטעם הנתבעת (נ/4) עולה כי הרישום תואם, לכאורה, את הנתונים המפורטים בתלושי השכר אשר הונפקו על ידי הנתבעת עבור התובעת.

חזקה היא כי תלוש השכר משקף נאמנה את שכרו הנכון של העובד, אלא אם הוכח, מראיות מהימנות, אחרת.

9. לשמע דבריה של התובעת, ניתן היה להניח כי מספר ימי העבודה, כפי שנרשם בתלושי שכרה של התובעת מדי חודש, הופחת במזיד בכדי שהשכר אשר ישולם לתובעת בפועל לא יעלה על סך של 120 ₪ ליום, כפי שנטען מפי התובעת.

ואולם, בחינת תלושי השכר של התובעת, תוך השוואתם למספר ימי העבודה כפי שתועדו על ידי התובעת בעצמה (ת/1 ו-ת/2), אין בהם כדי להעיד על כי מספר ימי עבודתה הופחת בכדי להסתיר את העובדה כי שולם לתובעת שכר הנמוך משכר המינימום ליום עבודה, אשר היה נהוג בתקופה נשוא התובענה.

10. אשר על כן, בהעדר ראייה לכך שהשכר ששולם לתובעת היה נמוך משכר המינימום אשר נהוג היה במשק בתקופה נשוא התביעה, ועמד על סך של 120 ₪ ליום כטענתה, ובהעדר ראיה לכך שימי עבודתה של התובעת בפועל בתקופה שמחודש 6/06 ועד חודש 9/06 (כולל) הינם כמפורט בריכוז ימי העבודה שהוגש על ידי התובעת (ת/2), וכן נוכח החזקה שתלושי השכר משקפים נאמנה את המציאות, לרבות מספר ימי העבודה של התובעת והשכר המגיע לה, לא מצאתי מקום לקבל את התביעה, זאת מחוסר ראייה.

סיכום

11. אשר על כן, התביעה נדחית.

12. התובעת תשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 750 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

הסכום הנקוב לעיל ישולם תוך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן - יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ניתן היום כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

סלווא שאמי , רשמת

ענבל