ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עבד אלכרים נגד מדינת ישראל- משר :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

עב 001696/05

בפני:

כב' השופטת אורנית אגסי

נציג ציבור(ע) מר ממליה

נציג ציבור(מ) מר אלבז

24/08/2008

בעניין:

1 . ד"ר עבד אלכרים חדיג`ה

2 . ד"ר מחמד סואעד

3 . ד"ר כמאל שופנייה

ע"י ב"כ עו"ד

רמי גולדשטיין

שילוח רן

תובעים

נ ג ד

1 . מדינת ישראל- משרד חינוך

2 . תירוש רונית

3.נציבות שירות המדינה

4 . עבדאללה חטיב

ע"י ב"כ עו"ד

3-1.חאג' יחיא - פרקליטות

4 .חטיב עסאם

נתבעים

פסק דין

1. התובעים הגישו תביעתם לבית הדין, בד בבד עם הגשת בקשה לסעד זמני בה ביקשו לאסור את מינויו של מר חטיב, הנתבע 4, לתפקיד מנהל אגף החינוך במגזר הערבי.

בתביעתם ביקשו כי יבוטלו תוצאות המכרז 700/2004 שכן לטענתם הנתבע 4 לא עמד בתנאי הסף של המכרז, בחירתו הייתה משיקולים פוליטיים וזרים וכן נפלו פגמים מהותיים במכרז עצמו.

על כן, עתרו התובעים בתביעתם לסעדים הבאים:

א. לקבוע כי המכרז בטל מעיקרו ולחלופין לבטלו ולבטל את מינוי הנתבע 4.

ב. לחייב את הנתבעים 3-1 לערוך מכרז חדש לתפקיד ובהרכב שונה של הועדה.

2. כאמור קדמה לדיון בתיק העיקרי בקשה לסעד זמני שלא למנות את הנתבע 4 ובקשה זו נדחתה על ידי בית הדין.

3. במסגרת דיוני ההוכחות אשר התארכו זמן ניכר בשל התנהלות התובעים בתיק, העידו התובעים וכן מר שמעון נחמה , אשר לטענת התובעים הינו עד מומחה, עו"ד רושדי חאסקיה, יועץ משפטי של ארגון המורים העל יסודיים, וכן גב' אפרת רגב ומר אחמד יונס שהוזמנו לעדות ללא תצהיר. תצהיר חאלד סלמה הוצא מהתיק משלא התייצב לעדות. הנתבעים 3-1 העידו את מר גד אבוקסיס , יו"ר ועדת המכרז, גב' דלית ירמיהו מרכזת בכירה במשרד החינוך למינהל ומכרז, גב' שרה רויטר, מנהלת האגף לחינוך יסודי.

מטעם הנתבע 4 העידו הנתבע בעצמו, מר ח'טיב וכן הגב' יעל שטיינברג, מנהלת אגף כ"א הוראה במשרד החינוך בצפון.

עוד יצוין באשר לעדויות כי הנתבעים 3-1 הגישו מלכתחילה תצהיר של פרופ' כץ ולאחר שזה הושהה מתפקידו, הוחלף תצהירו, בתצהיר הגב' רויטר. התובעים ביקשו למרות זאת לזמן את פרופ' כץ לעדות ובית הדין התיר זימונו על ידי התובעים. בסופו של יום התובעים ויתרו על העדת מר כץ ולא זימנו אותו לעדות מטעמם.

4. ואלה הן העובדות לכאורה כפי שהן עולות מכתבי הטענות העדויות שנשמעו בפנינו והמסמכים הרבים שהוצגו בפנינו:

א. הנתבעת 1 (להלן: המשרד) פירסם מכרז לתפקיד מנהל אגף חינוך במגזר הערבי, מכרז מס' 700/2004, אשר הנו תפקיד בכיר במערכת חינוך המגזר הערבי.

ב. במסגרת דרישות המכרז נדרש מהמועמדים למכרז, להיות בעל תואר אקדמי שני באחד ממקצועות ההוראה, או בחינוך ובפדגוגיה. כמו כן נדרש ניסיון של שבע שנות הוראה בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים ובנוסף חמש שנות ניסיון בניהול בתי ספר.

ג. התובעים והנתבע 4 הגישו את מועמדותם במסגרת המכרז ופירטו ע"ג טופס הבקשה את ניסיונם לרבות הגשת אישורים. התובעים והנתבע 4 כולם אנשי חינוך ותיקים ושימשו בתפקידים שונים במערכת החינוך במגזר הערבי.

ד. עוד יואר כי התובע 1 – מר חדיג'ה (להלן:"חדיג'ה") נבחר בעבר, לאחר מכרז, לכהן באותו תפקיד. חדיג'ה כיהן בתפקיד במשך שנה אחת בלבד (1995-1994) וסיים את תפקידו ביוזמת המשרד.

ה. הנתבע 4- מר חטיב (להלן:"חטיב"), בעת צאת המכרז אייש את התפקיד ושימש כממלא מקום מחודש ינואר 2004 ועד מרץ 2005.

ו. כעולה מהעדויות והמסמכים שהוצגו בפני בית דין במסגרת דרישות הסף במכרז נדרש נסיון של שבע שנות הוראה בבית ספר יסודי ובית ספר על יסודי.

כן הובהר כי שנת נסיון בהוראה או בניהול תיחשב בתנאי שהעבודה נעשתה בשנת לימודים אחת, במשך שישה חודשים לפחות ובהיקף של שליש משרה לפחות.

ז. בטרם התקיים דיון בועדת המכרזים הגב' ירמיהו כמרכזת המכרזים במשרד, היא זו אשר בדקה את תנאי הסף של כל המועמדים על בסיס האישורים שהוצגו בפניה ורק לאחר שכולם עמדו בתנאי הסף הועברו לדיון בועדה.

ח. ביום 20/3/05 התכנסה ועדת המכרזים וראיינה את המועמדים למכרז. במהלך הראיון בוועדה כל חבר מחברי הוועדה ממלא טופס הערכה על כל מועמד.

ט. ועדת המכרזים הייתה מורכבת מ-7 חברים, מר אבוקסיס – יו"ר הועדה, מר אלון - נציג המזכירות הפדגוגית, גב' עמירה חיים – נציגת המשרד, גב' מאירה עזר – נציגת משרד אחר (נש"מ), גב' מרגלית וקסלר – נציגת הסתדרות המורים, גב' ברכה מציאל – נציגת ארגון המורים ומר יעקב אגמון – נציג ציבור.

כעולה מטופסי הערכה שהוגשו לבית הדין וכן זכרון הדברים נמצא על ידי חברי הועדה פה אחד כי חטיב הוא הנבחר וכי קיבל מכל חברי הועדה את ההערכה הגבוהה ביותר. עוד יואר לענין זה כי כעולה מהעדויות כי מר אבוקסיס וכן נציגי המשרד הנוספים הייתה להם הכרות אישית עם חדיג'ה וחטיב.

י. חדיג'ה וחטיב המתינו עד סוף יום המכרז במשרדי הנתבעת, כדי לשמוע על החלטת הוועדה. ואכן עת התקבלה ההחלטה הודע לחטיב על מינויו לתפקיד ואילו לחדיג'ה הודע על אי בחירתו לתפקיד. התובעים קיבלו הודעה רשמית על אי בחירתם ב-1.3.05.

יא. המשרה נשוא בקשה זו אוישה על ידי חטיב לאחר ההחלטה על מינויו. חטיב למעשה המשיך את תפקידו שלא כממלא מקום אלא כבעל המשרה החל מיום 21/3/05.

יב. ביום 21/4/05, כחודש ימים לאחר איוש המשרה הגישו התובעים בקשה לצו מניעה זמני כנגד מינויו של חטיב ורק ביום 8.5.05 הגישו התובעים את תביעתם העיקרית. במסגרת הבקשה לצו מניעה זמני בחרו התובעים 3-2 שלא להיות צד לבקשה לסעד הזמני ונמחקו מהבקשה.

יג. הבקשה לסעד זמני של חדיג'ה נדונה במהלך חודש מאי 2005 ובית הדין דחה את הבקשה.

5. עיקרי טענות התובעים

א. בניהול הליכי המכרז נפלו פגמים חמורים אשר מחייבים את פסילת המכרז וזאת בהתבסס על עדויות מר אבוקסיס וגב' אליהו על הליכי המכרז.

ב. כתוצאה מפגמים אלו נטען כי חטיב נבחר לתפקיד שלא כדין ובניגוד לכללי המנהל התקין.

ג. חטיב אינו עומד בתנאי הסף אשר חייבו תנאי המכרז שכן, חטיב לא לימד שנה בבית ספר יסודי ועבודתו בביה"ס בישוב ג'דידה מכר היתה לאחר שנערך חיטוב ומדובר בהוראה בחטיבת ביניים.

ד. חלק נכבד מחברי ועדת המכרזים הכירו מקרוב את חטיב הן מהפן המקצועי והן מהפן הפוליטי. לכן ההחלטה למנותו לתפקיד לוקה בחוסר שוויון ובהפליה אסורה.

ה. לא נכלל בין חברי הועדה נציג מהמגזר הערבי דבר הפוסל את המכרז מלכתחילה.

ו. הוועדה לא נתנה משקל ראוי לכישורי המועמדים הנוספים במכרז כך שחטיב, הזוכה במכרז נופל בהרבה מיתר המועמדים בהישגיו, ניסיונו והשכלתו. על כן, בחירתו של חטיב נעשתה משיקולים פוליטיים וזרים ובחוסר תום לב יש לפסול את בחירתו.

6. עיקרי טענות הנתבעים 3-1

א. כפי שעלה מהעדויות והמסמכים שהוגשו לבית הדין ובפרט בהתאם לרישומי משרד החינוך מר ח'טיב לימד שנה בבי"ס יסודי אלראזי ועל כן האישור שניתן ניתן כדין ואף ח'טיב עבר את תנאי הסף למכרז.

ב. יש לדחות את טענת התובעים כי חטיב לא לימד בבית ספר יסודי שכן עולה מהראיות כי בית הספר בוא לימד כיתות ז',ח', בית ספר אל ראזי הוא בית ספר יסודי, והתובעים לא הביאו כל ראיה אובייקטיבית אשר תסתור את הרישומים במשרד החינוך, מחוז הצפון, וכן העדויות שנשמעו בעניין זה בפני בית הדין.

ג. יש אף לדחות את הטענה כי התובע לימד פחות משליש משרה בבית ספר אל רזי, בשנה בה לימד, שכן המסמכים שהוגשו מעידים על כך.

ד. לא נפל פגם בחברי הוועדה ואף לא נפל פגם בהליכי המכרז ובהתנהלות הוועדה.

ה. הרכב הוועדה היה ידוע לתובעים מראש וכל טענה בעניין הרכב הוועדה, היה על התובעים להשמיע, עד ליום המכרז והשתתפותם בו מעידה על הסכמתם.

7. עיקרי טענות הנתבע 4

א. מעיון בחומר הראיות עולה כי חטיב עמד בכל תנאי הסף של המכרז, ובשל כך יש לדחות את כל טענות התובעים באשר לפסלותו לעניין זה.

ב. באשר לטענה בעניין הרכב הוועדה דינה להדחות, הן מאחר והרכב הוועדה נתן ייצוג למגזר הערבי, ובנוסף משלא התנגדו התובעים להרכב הוועדה לא יכולים הם להתנגד לכך במסגרת הליך זה.

ג. יש לדחות טענת התובעים כי הנתבע נבחר לתפקיד עקב שיקולים פוליטים וזרים. התובעים לא הוכיחו אפילו לא בבדל ראיה את טענותיהם בעניין זה.

ד. בנוסף לכל הטענות דלעיל, יש לדחות את תביעת התובעים הן מחמת שיהוי והן מחמת מעשה עשוי.

ה. כמו כן יש אף לדחות את כל טענות התובעים בעניין הפרשנות המוטעית והמגממית של תנאי המכרז באשר לנסיון חטיב ולמוסד בו לימד, ויש לקבל בעניין זה את טענות הנתבעים.

הכרעה

8. יאמר על ידנו כאן ועכשיו בפיתחה של הכרעה זו, כי לאחר שבחנו את כל טענות התובעים, כפי שיפורט להלן בהמשך פסק דין זה, ובחנו את כל הראיות שהוצגו בפנינו, העדויות, החקירות והמסמכים, מצאנו כי יש לדחות את כל הטענות שנטענו על ידי התובעים כנגד הנתבעים באשר לזכיית חטיב במכרז ולהעדר תקינות המכרז ואנו קובעים כי המכרז התנהל על פי הוראות הדין, וללא דופי חטיב נבחר לתפקיד בהתאם לכישוריו.

עוד יאמר באשר לאופן ההליך שהתנהל בפנינו, כי מצאנו את התנהלות התובעים בתיק זה כנקמנית ולא עניינית וכל מטרתו של ההליך בעיני התובעים היה לבטל את זכייתו של חטיב במכרז. לשם כך במהלך תקופה של שנתיים, תוך מסע דייג עיקש של מסמכים ועדויות וניהול ארוך של דיוני ההוכחות, התובעים ניסו בכל דרך על מנת להכפיש את הגורמים השונים בנתבעת 1, את חברי וועדת המכרזים ואת חטיב, ללא כל ביקורת עצמית, בהגשת בקשות רבות לבית הדין, שלא לצורך.

התארכותו של ניהול התיק היתה אך ורק בשל התנהלות התובעים בתיק, ואין להטיל דופי כפי שעשו התובעים בסיכומיהם במי מהנתבעים.

9. הדין החל

כלל יסודי הוא בדיני מכרזים, כפי שהתפתח בפסיקתו הענפה של בית המשפט העליון ואף בפסיקת ביה"ד הארצי הוא, כי יש לקיים את עקרונות השוויון והתחרות ההוגנת במכרז. המשמעות המעשית העיקרית של כלל זה הנה כי אין להשוות בין ההצעות או להכריע במכרז אלא על פי התנאים שנכללו במכרז (ראה ע"ע 106/99 סלמאן סלאח סעד נ' מדינת ישראל).

בבג"צ 441/83 סעידיאן נ' עירית אשדוד נקבע כי לועדת המכרזים שיקול דעת רחב ביותר לקבוע את קנה המידה של התאמת כישורי המועמד אולם משנקבע תנאי מוקדם במכרז כגון ניסיון של שנתיים לדוגמא, אזי תקופת השנתיים הוא תנאי חיצוני של כשירות.

לאור עיקרון השוויון ובחינת התאמת המועמדים לתנאי המכרז חלה החובה על חברי הוועדה

"לבחור למשרה פנויה בשירות הציבורי את המועמד המתאים ביותר, וזאת על פי האינטרס הציבורי. מילוי תפקיד זה צריך להיעשות תוך הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על כללי יושר והגינות עם כל המועמדים, בתנאים שווים ומתוך חובה לנהוג ללא דעה קדומה וללא פניות או משוא פנים" [ראה דב"ע נה/112-3 יואב אלון – המוסד לביטוח לאומי].

על חובה זו עמדה כב' סגנית הנשיא הגב' ברק במאמרה "ייחודם של דיני מכרזים לקבלה לעבודה", שנתון משפט העבודה ו' עמ' 145, עמ' 163.

בתביעה זו מתבקשת התערבותו של בית הדין בהליכי המכרז וביטול את החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה במכרז.

בשאלה זו קבע בית הדין בפסק דין ע"ע 1070/01 גילה שנער נ' נציב שירות המדינה, עבודה ארצי לג' (54) עמ' 26:

"יש לייחס חשיבות רבה לאופן התנהלותו של מכרז ולתקינות הליכיו בכל שלב משלביו. משנסתיימו ההליכים ומשנבחר הזוכה בו, שוב אין להשיב הגלגל לאחור ובדין יש ליתן בידי הזוכה את פרי זכייתו. על אחת כמה וכמה משעה שבמשרה מכהן הזוכה במכרז, שכך באה לידי מימוש סופי עצם תכליתו של המכרז.

ביטולו של מכרז לא ייעשה אלא בהתקיים שיקולים כבדי משקל, מקום בו נמצא כי נפל פגם מהותי בהליכי המכרז או בהמלצת הועדה, ממין אותם פגמים היורדים לשורשו של עניין והפוסלים מניה וביה החלטתה של רשות ציבורית, כגון שיקולים זרים שאינם ממין העניין, כאלה הנגועים בהפליה, או בנגיעה אישית או בהפרת זכות יסודית, כגון לשוויון להגינות, או זכות הטיעון, או שנהגו כלפי משתתפים במכרז בניגוד לכללי הצדק הטבעי ושלא בתום לב ובמיוחד כמתחייב מיחסי העבודה"

על כן, על התובעים היה להביא בפנינו שיקולים וטיעונים כבדי משקל שעל פיהם ימצא ביה"ד סיבה מספקת ומבוססת על ראיות מוצקות, ועל פי אמות מידה שנקבעו בפסיקה להביא לביטולו של המכרז.

10. האם עמד מר חטיב בתנאי הסף של המכרז

השאלה הראשונה והבסיסית אותה עלינו לבחון באשר לבקשת התובעים לפסלות המכרז היא האם עמד חטיב בתנאי הסף של המכרז ולענין זה האם אכן לימד בבי"ס יסודי והאם יש לראות בנסיונו כמורה לכיתות הגבוהות בבי"ס אלראזי כמורה בבי"ס יסודי או על יסודי.

כפי שפרטנו בסעיף 4 לפסק דין זה, דרישות תנאי הסף של המכרז הרלוונטיות להכרעה בשאלה דלעיל "נסיון של שבע שנים בהוראה בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים". משמע המועמדים שהיו רשאים להתמודד במכרז היו כאלה שהיה להם נסיון כמורה כאמור לעיל. בעניין זה, העידה בפנינו גב' ירמיהו אשר היא זו האמונה על בחינת תנאי הסף בטרם התכנסות וועדת המכרזים, אשר בהתבסס על האישורים שניתנו לה, בדקה ואישרה את המועמדים וכך אף עשתה במכרז זה.

התובעים טענו כי לחטיב לא היה את הנסיון הדרוש בהוראה בבית ספר יסודי, ועל כן נפל פגם בהחלטתה של הגב' ירמיהו ופועל יוצא מכך של וועדת המכרזים כאשר נבחר מועמד אשר לא עמד בתנאי הסף.

11. עיקר הראיות והטענות של התובעים בפלוגתא זו נסובו סביב השאלה, האם בית ספר אל רזי בו לימד הנתבע 4, בשנת 90-89, היה בית ספר יסודי ובנוסף טוענים התובעים כי גם אם יש לראות בבית ספר אל רזי בית ספר יסודי, הרי משלימד התובע את הכיתות העליונות, ז' עד ט', אזי יש לראות בו כמורה בחטיבת ביניים השייך בהגדרתו לבית ספר תיכון. על כן כל הנסיון שהיה לחטיב בהוראה היה בבית ספר על יסודי ואין לו נסיון של בי"ס יסודי.

12. במסגרת הראיות שהוצגו בפנינו על ידי הצדדים, הוצג אישור הגב' אפרת רגב כי התובע לימד שנה אחת בבית ספר יסודי, בית ספר אל רזי.

אפרת רגב שזומנה לעדות על ידי התובעים העידה כי נתנה את האישור על כך שלימד שנה בבי"ס יסודי בהתבסס על רישומי המחשב של הנתבעת. כן העידה וקבעה באופן שאינו משתמע לשני פנים, ומקבלים אנו את עדותה בעניין זה, כי סמל בית הספר אל רזי הוא סמל בית ספר יסודי, בבית ספר אל רזי היו באותה תקופה בה לימד חטיב, א' עד ט' כיתות, ומאחר והתובע לימד בבית הספר אף אם לימד את הכיתות הגבוהות, יש לראות בעבודתו בבית הספר כמורה בבית ספר יסודי. כך גם העידה הגב' יעל שטיינברג שהיא הממונה על אפרת רגב והאחראית על מחוז הצפון וכך גם כתבה באישור ותעודת עובד ציבור.

13. בנוסף עולה מהמסמכים שהוגשו ומהעדויות כי כאשר התובע לימד בבית ספר אל רזי, הוא לימד ביולוגיה את הכיתות הגבוהות בבית הספר.

בעניין זה טענו התובעים כי יש להסיק מכך כי התובע לימד מקצועות אלו במסגרת היותו מורה בתיכון כאשר היקף משרתו הוא היקף משרה של 24 שעות שבועיות, כמו מורה בתיכון ואף בשל כך יש לקבוע כי אין לחטיב את הנסיון של מורה בבית ספר יסודי.

באשר לטענה זו נסמכים התובעים על עדות מר שמעון נחמה אשר הובא לעדות כמעין חוות דעת מקצועית באשר להליך החיטוב שנערך במשרד החינוך ובפרט ביישוב ג'דידה. יאמר על ידינו כי עדותו של מר נחמה היתה מגמתית ולא נמצאה בעינינו נכונה בנושאים מסויימים ובנושאים אחרים התעלם מר נחמה מעובדות שהוצגו בפניו.

עוד יאמר כי מר נחמה לא היה זה האחראי במשרד על נושא החיטוב אלא טען כי הוא בעל הידע בענין בשל היותו מומחה לכ"א בהוראה.

לכן, אין אנו רואים בעדות נחמה כעדות מומחה בנושא החיטוב, ומקבלים אנו את עדויות הנתבעים, עדויות מר אבוקסיס, הגב' רויטר והגב' שטרנברג, לענין אופן החיטוב והתייחסותם המיוחדת לעבודת חטיב.

14. ממכלול העדויות של הנתבעת כמו גם עדות הגב' רגב ומר אחמד יונס ובנוסף מהמסמכים שנמצאו בתיקו האישי של מר חטיב אשר הוגש לבית הדין רק בסוף ההליך, עולה, באופן מפורש כי בית ספר אל רזי בו לימד חטיב הינו בית ספר יסודי וחטיב לימד שם את הכיתות העליונות.

הנתבעת 1 לא שינתה באופן פורמאלי את סמל בית הספר וחטיב התקבל לבית הספר אל ראזי שהיה ועדיין בי"ס יסודי ללמד את הכיתות הגבוהות במקצועות להן הוכשר. יוצא איפוא כי אישור משרד החינוך ובפרט אישור הגב' רגב כי התובע לימד בבית ספר יסודי, הוא אישור אמיתי ונכון.

15. מעבר לקביעתנו זו עוד יאמר כי התובעים לא הביאו כל ראיה אובייקטיבית שיש בה לסתור את העדויות והמסמכים של הנתבעת 1 שהינם מסמכים אוטנטיים ואובייקטיבים.

לא הובאו מורים הזוכרים את מר חטיב מתקופת הלימודים 90-89 בבי"ס אל ראזי ו/או כל רישום אחר המעיד על כך שעבד בשנה זו בפועל בחטיבת ביניים או כי הכיתות הגבוהות בבי"ס אל ראזי היו חטיבת ביניים נפרדת מביה"ס היסודי.

התובעים אף טענו לחילופין כי לימודי ביולוגיה אותם לימד חטיב בבי"ס אלראזי נלמדים רק בתיכון ולא בבי"ס יסודי. אנו דוחים טענות אלו של התובעים על הסף הן בשל עדות הגב' רויטר אשר לא הופרכה, הן בהעדר כל בסיס ענייני וכן בשל ידיעתו השיפוטית של בית דין זה כי מקצועות אלו נלמדים גם בבי"ס יסודי.

שאלת היקף המשרה

16. התובעים העלו כטענה נוספת וחלופית על מנת לשכנע את בית הדין כי חטיב לימד בבי"ס על יסודי כי המשרה שנקבעה לו 9/24 מעידה על כך שמדובר בבי"ס על יסודי.

התפלמסות התובעים באשר להיקף המשרה אף היא אין לה מקום, שכן העידו בפנינו בעניין זה עדי הנתבעים ואף הדבר ידוע לבית הדין כידיעה שיפוטית, כי היו קיימים בעבר ואף היום בתי ספר יסודיים בהם א' עד ח', או א' עד ט' כיתות, וכאשר מורים מלמדים בכיתות הגבוהות, היינו ז' עד ט' בבית ספר יסודי, הם זכאים להיקף משרה של 24 שעות שבועיות ולא כפי שטענו התובעים היקף משרה של 30 שעות. משעבד ח'טיב 9/24 שעות שבועיות בשנת 90-89, הוא שובץ לעבודה בבית ספר יסודי בהיקף משרה העולה על שליש משרה ובכך עמד בתנאי הסף של המכרז, היינו לימד שנה שלמה בהיקף מינימלי נדרש בבית ספר יסודי.

17. עוד טענו התובעים בנסיון נואש להציג את מר חטיב כמי שאינו ראוי לזכות במכרז, כי לחטיב לא הייתה תעודת הוראה והכשרה של מורה עת לימד בבי"ס אל ראזי ולכן אין כל תוקף לאישור משרד החינוך לנסיון של שנת הוראה בבי"ס יסודי.

ראשית יאמר כי הוכח על ידי עדי הנתבעת, אשר עדותם לא נסתרה בענין זה על ידי מי מעדי התובעים, כי תעודת הוראה אינה קשורה לנסיון בהוראה אשר צבר מועמד עת נלקח בחשבון נסיונו לצורך מכרז.

יחד עם זאת כעולה מתיקו האישי של חטיב הינו בעל תעודת הוראה מ-1.9.89.

18. התובעים טוענים בסיכומיהם בענין תהליך החיטוב וסיווג בית הספר.

ראשית יאמר על ידינו כי טענה זו לא עלתה בכתב התביעה ונולדה כטענה מתגלגלת במהלך החקירות והינה הרחבת חזית.

בנוסף טענה זו אינה ממין העניין בהכרעתנו בפסק דין זה שכן כל טרוניה שיש לתובעים כנגד הליך החיטוב או סיווג ושיוך בית הספר יש להעלות בערכאה המוסמכת כנגד המשרד וערכאה זו אינה מוסמכת לקבוע בשאלה זו.

מעבר לכל האמור לעיל, עלה מהראיות כי משרד החינוך סיווג את בי"ס אל ראזי שהיה באותה תקופה (90-89) כבי"ס יסודי של א-ט כיתות ומשכך סווג, אין כל מקום לשנות החלטת המשרד בדיעבד.

עדויות הגב' רגב ומר יונס האמונים יותר על מה שארע בבי"ס אל ראזי, היו חד משמעיות כי לא היתה חטיבה בשנה זו בביה"ס וזאת בניגוד לעדות מר נחמה אשר הייתה כללית ובלתי מבוססת בענין זה.

כאמור, אף לא הוכח בפנינו כי ניתן סיווג אחר לבית הספר או כי הופרדו כיתות ז-ט מבית הספר וזאת בשנה בה עסקינן ולכן אף מטעם זה אין כל מקום לטענה זו של התובעים.

19. לסיכום – טענת התובעים כי התובע לא עמד בתנאי הסף של המכרז, היינו שלא לימד שנה בבי"ס יסודי נסתרה לחלוטין.

ממכלול הנתונים והעובדות שהוצגו בפנינו באישורים ובעדויות הנתבעת לימד חטיב שנה בבי"ס אל ראזי שהוא בי"ס יסודי בהיקף של למעלה מ-1/3 משר