ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון ובנייה שורקות נגד ניסים מנשה :

בפני כבוד השופטת הבכירה, עיריה מרדכי

המאשימה
ועדה מקומית לתכנון ובנייה שורקות

נגד

הנאשם
ניסים מנשה


נוכחים:
ב"כ המאשימה - עו"ד גדי טל
הנאשם בעצמו וב"כ – עו"ד דביר הורביץ

פרוטוקול

ב"כ הצדדים: הגענו לידי הסכמות, כאשר הנאשם מבקש לחזור בו מכפירתו ולהודות והינו חוזר בו מטענותיו להגנה מן הצדק. התיק קבוע היום להוכחות. כמו כן, הגענו לידי הסכמה באשר לטיעון לעונש מוסכם. מבוקש להטיל על הנאשם קנס בסך של 7,500 ₪, אשר ישולם ב- 5 תשלומים, החל מיום 15/1/14. כן, חתימה על התחייבות בסך של 7,500 ₪ וצו הפסקת שימוש באשר למבנה שפורט בסעיף א.1.א לאישום, שייכנס לתוקף באופן מידי ולגבי המבנה בסעיף א.1.ב', צו הפסקת שימוש נדחה, שייכנס לתוקף בעוד 6 חודשים מהיום. הוסבר לנאשם על ידנו ועל ידי בית המשפט, כי בית המשפט אינו מחויב בהסכמות אלה.

הנאשם: מאשר את הדברים.


החלטה
הנני מתירה לנאשם לחזור בו מכפירתו.

ניתנה והודעה היום י"ד טבת תשע"ד, 17/12/2013 במעמד הנוכחים.

עיריה מרדכי, שופטת בכירה
כתב האישום הוקרא לנאשם ותגובתו לאישום הינה:

ב"כ הנאשם: הנאשם מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום.

ב"כ המאשימה: לאור הדברים, מבוקש להרשיעו בעבירות המפורטות בכתב האישום.


הכרעת דין

הנאשם הודה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום ואני מרשיעה אותו בעבירות המפורטות בכתב האישום.

ניתנה והודעה היום י"ד טבת תשע"ד, 17/12/2013 במעמד הנוכחים.

עיריה מרדכי, שופטת בכירה


גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.

הצדדים הגיעו לידי הסכמה לעניין הענישה המבוקשת ובנסיבות שנטענו, לא מצאתי נימוק המחייב סטייה ממנה.

לאור האמור, הנני גוזרת על הנאשם את העונשים כדלקמן:

1. תשלום קנס בשיעור של 7,500 ₪, או 75 ימי מאסר תחתיו.
* הקנס ישולם ב- 5 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, הראשון לא יאוחר מיום 15/1/14 והאחרים לא יאוחר מה- 15 לכל חודש שלאחריו.
לא ישולם תשלום במועד, יעמוד כל הקנס לתשלום מי די.

2. אני מחייבת את הנאשם לחתום על התחייבות כספית בסך של 7,500 ₪, להימנע תוך 3 שנים מהיום, מלעבור עבירה על סעיפים 204,205 ,210,237,240 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965. יסרב לחתום על ההתחייבות, ייאסר ל- 14 ימים או עד שיחתום, לפי המוקדם.
ב"כ הנאשם ייטול את כתב ההתחייבות, יחתים את הנאשם על כתב ההתחייבות, יאמת את חתימתו בכתב ידו ויחזיר את כתב ההתחייבות למזכירות בית המשפט, תוך 21 יום מהיום.

3. אני מחייבת את הנאשם להפסיק את השימוש החורג במבנים נשוא האישום, זולת אם יהיה לו היתר כדין:
א. באשר למבנה שפורט בסעיף א.1.א לכתב האישום, באופן מידי.
ב. באשר למבנה שפורט בסעיף א.1.ב לכתב האישום, תוך 6 חודשים מהיום.

4. ניתן בזאת צו לרשם המקרקעין לרשום את צו ההריסה דלעיל בפנקסי המקרקעין.
ב"כ המאשימה יטפל ברישום הצו .

הודעה והוסברה זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

מאחר והדיון התנהל בעל פה, בנוכחות ב"כ הצדדים והנאשם ולבקשתם, שחררתי את הנאשם ובא כוחו, בטרם סיום העברת הדיון למערכת האלקטרונית, המזכירות תמציא את פרוטוקול הדיון לב"כ הנאשם, בצירוף העתק מכתב ההתחייבות שעל הנאשם לחתום וב"כ הנאשם יפעל כמפורט דלעיל להחתמתו ולהחזרת כתב ההתחייבות למזכירות, ללא דיחוי.

ניתנה והודעה היום י"ד טבת תשע"ד, 17/12/2013 במעמד ב"כ המאשימה.

עיריה מרדכי, שופטת בכירה

אתי כהן
הוקלד על ידי אתי כהן


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון ובנייה שורקות
נתבע: ניסים מנשה
שופט :
עורכי דין: