ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שפר דוד נגד בטוח לאומי-סניף חיפ :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

בל 001315/06

בפני:

כב' השופטת מ. פריימן

תאריך:

24/08/2008

בעניין:

שפר דוד

ע"י ב"כ עו"ד

אדטו גולדנברג מירב

התובע

נ ג ד

בטוח לאומי-סניף חיפה

הנתבע

פסק דין

1. לתובע אירע ביום 2.6.04 אירוע תאונתי.

הצדדים הסכימו למינוי מומחה רפואי לבחינת הקשר הסיבתי בין האירוע ופגיעה שנגרמה לתובע, לטענתו, בידיו, בגב עליון בוחזה כתוצאה מהאירוע.

2. ביום 11.10.07 מונה ד"ר ברוסקין לשמש כמומחה יועץ רפואי לבית הדין, ונקבעו עובדות המקרה.

ההחלטה מהווה חלק בלתי נפרד מפסק הדין.

3. בחוות דעת מיום 31.10.07 קבע המומחה כי אין כל קשר סיבתי בין האירוע מיום 2.6.04 ומחלתו של התובע (שינויים ניווניים בעמוד השדרה הצווארי ותסמונת תעלה קרפאלית). המומחה קובע עוד, כי לאירוע לא היתה כל השפעה על הופעת הפגיעה.

עם זאת, ציין המומחה, כי האבחנה מיד לאחר האירוע לא היתה חד משמעית ורק לאחר בירור אובחנה המחלה.

המומחה מאשר תקופת אי כושר של שבוע ימים – תקופת בירור האבחנה.

4. אל המומחה הופנו שאלות הבהרה והמומחה חזר וקבע כי האירוע אינו קשור להתפתחות מצבו הרפואי של התובע ולא גרם לבעיה אובייקטיבית כלשהי.

5. לטענת התובע, הוכח קשר סיבתי והאירוע התאונתי היה בעל השפעה גדולה בהרבה מהשפעת מצבו הבריאותי של התובע על הופעת המחלה.

התובע מבקש כי תקבע לו תקופת אי כושר כפי שפסק המומחה.

6. לטענת הנתבע, על פי חוות דעת המומחה, לאירוע לא היתה כל השפעה על הופעת הפגיעה. יש לאמץ את חוות דעת המומחה השוללת קשר סיבתי בין האירוע ומצבו הרפואי של הנתבע, ולדחות התביעה.

באשר לתקופת אי הכושר טוען הנתבע, כי מששלל המומחה את הקשר הסיבתי בין מחלת התובע והאירוע בעבודתו, אין מקום לאשר את תקופת אי הכושר אותה קבע המומחה, שהיתה רק "תקופת בירור רפואי" עד לקבלת אבחנה מדוייקת על מצבו של התובע.

7. לא מצאתי בנסיבות הענין סיבה לסטות מחוות דעת המומחה.

אשר על כן ולנוכח חוות דעת המומחה – יועץ הרפואי, השולל קשר סיבתי בין מצבו של התובע והארוע מיום 2.6.04, דין התביעה להדחות.

8. באשר לתקופת אי הכושר, הרי שזו באה לבסס זכאותו של התובע לקבלת דמי פגיעה.

סעיף 92 לחוק קובע כי:

"מבוטח שפגיעה בעבודה גרמה לו שאינו מסוגל לעבודתו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת, ישלם לו המוסד דמי פגיעה, בעד פרק הזמן שאינו מסוגל כאמור, אם לא עסק למעשה בכל עבודה והוא נזקק לטיפול רפואי, לשיקום או להחלמה".

כאמור, דמי פגיעה בעבודה הינם סכומים המשתלמים בשל פגיעה בעבודה, בתקופת אי כושר שנגרמה עקב הפגיעה. בענייננו, משלא היתה כל פגיעה, אין מקום לאשר תקופת אי כושר בגין הפגיעה שלא היתה.

9. אשר על כן, דין התביעה להדחות.

בנסיבות הענין, אין צו להוצאות.

10. באפשרות הצדדים לערער על פסק הדין לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מקבלתו.

ניתן היום כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

מ. פריימן, שופטת