ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סויטאת מוסא נגד המל"ל :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

בשא005309/08

בתיק עיקרי: בל 000694/06

בפני:

כב' השופטת מ. פריימן

תאריך:

24/08/2008

בעניין:

סויטאת מוסא

המבקש

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

המשיב

החלטה

1. בפני בקשת התובע למינוי מומחה רפואי נוסף.

לטענתו, מסקנות המומחה התקבלו לאחר היסוס רב, ומשהתקבלו, עומדות הן בסתירה למסקנות ד"ר שארל חדד ופרופ' אטיאס.

עוד טוען הוא, כי המומחה לא השיב על חלק משאלות ההבהרה שנשאל או שלא נתן תשובה מנומקת ומלאה לשאלות.

לנוכח המחלוקת הרפואית ואי הבהירות הקיימת, לטענתו, בחוות דעת המומחה, מבקש הוא מינוי מומחה רפואי נוסף.

2. הנתבע מתנגד לבקשה.

לטענתו, המומחה השיב על כל השאלות ולא סטה מהעובדות שקבע בית הדין. משלא נפל פגם בחוות דעת המומחה, אין מקום למינוי מומחה נוסף ויש לדחות את הבקשה.

3. לאחר שעיינתי בחוות דעת המומחה ובתשובותיו לשאלות ההבהרה, כמו גם בבקשת התובע ובתגובת הנתבע, מסקנתי היא כי דין הבקשה לדחות.

4. לא מצאתי כי חוות הדעת ניתנה "לאחר היסוס רב" כפי שטוען התובע.

הנכון, כי המומחה קבע בחוות הדעת הראשונה מיום 20.9.07 כי בפניו בדיקת שמיעה בודדת וכי לא ניתן לקבוע על סמך בדיקה בודדת זו את מצבו השמיעתי של התובע. המומחה ביקש על כן להפנותו לביצוע בדיקות נוספות טרם סיכום הדיון.

גם בתשובותיו לשלאות ההבהרה התייחס המומחה לחשיבות קיומן של מספר בדיקות שמיעה לקביעת מקור הליקוי שכן יש לבחון, בין היתר, את קצב התפתחות הליקוי. (ר' תשובות 16+17 מיום 13.4.08).

באמור אין כדי להצביע על היסוס בקביעת מסקנה אלא על איסוף די נתונים כדי לגבש מסקנה מבוססת.

5. כמו כן, לא מצאתי כי המומחה לא ענה על השאלות שנשאל כפי שטוען התובע בסעיפים 5-8 לבקשה. המומחה השיב ונימק תשובותיו.

המומחה הסביר שצורת עקומות השמיעה אינה אופיינית לעקומות שמחשיפה לרעש, שכן חסר "השקע הטיפוסי".

עם זאת, המומחה השתמש אכן במינוחים לועזיים מקצועיים בתשובתו לשאלה 17, ואלה לא הוסברו ואינם מובנים למי שאינו רופא.

אשר על כן, יתבקש המומחה להסביר המונחים בהם השתמש – CONCAVE SHAPE ו- CONVEX SHAPE.

6. בעובדה שהמומחה אינו מסכים עם חוות דעת רופאים אחרים, תוך שמסביר הוא עמדתו ואף מציין מדוע אינו מסכים עם דעתו של פרופ' אטיאס (תשובה 3 לשאלות מיום 13.4.08) אין כדי להוות נימוק למינוי מומחה – יועץ רפואי נוסף.

עמדת המומחה ברורה ומוסברת וככלל, יראה בה בית הדין את "האורים ותומים" בשאלה הרפואית הדרושה הכרעה.

7. לסיכום, הבקשה למינוי מומחה רפואי נוסף – נדחית.

המומחה מתבקש להסביר המונחים המוזכרים בסעיף 17 לתשובותיו, ומשמעותם:

CONCAVE SHAPE ו- CONVEX SHAPE.

החלטה למומחה תצא בנפרד.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתנה היום כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

מ. פריימן, שופטת

קלדנית: ע. ארז