ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מעריב נגד העמותה לקידום החינוך ההוליסטי :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בש"א 2341/09

ת.א. 11885/07

לפני:

כבוד השופטת אנה שניידר

04/05/2009

בעניין:

מעריב הוצאת מודיעין בע"מ

התובעת

נ ג ד

1. העמותה לקידום החינוך ההוליסטי בישראל

2. אריה זיני

הנתבעים

החלטה

1. בפניי בקשה מטעם הנתבע מס' 2 (להלן- הנתבע) לביטול פסק דין, אשר הרקע לפסיקתו כדלקמן:

בדיון בתיק העיקרי, שהתקיים ביום 2.6.08 במעמד כל הצדדים, נדרש הנתבע להמציא לתובעת ולבית המשפט, תוך 14 ימים, מסמכים אשר יעידו על תפקידו בעמותה, הנתבעת מס' 1 (להלן- המסמכים).

משלא מילא הנתבע אחר החלטה זו, ניתנה לו, לפנים משורת הדין, אורכה להמציא את המסמכים עד ליום 10.8.08.

משלא מילא הנתבע אף אחר החלטה זו, ניתן פסק דין נגדו ביום 14.9.08 (להלן- פסק הדין).

2. בבקשה לביטול פסק הדין טוען הנתבע כי כתובתו המופיעה בכתבי בי-דין אינה נכונה ומשכך, לא הגיעו אליו החלטות בית המשפט ולכן יש לבטל את פסק הדין.

3. בבוא בית המשפט לשקול בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, עומדים לפניו שני שיקולים:

האחד, סיבת אי מילוי אחר החלטת בית המשפט והשני, סיכויי ההגנה של המבקש והאם טענותיו לגופו של עניין, יש בהן כדי לשנות את פסק הדין שניתן בהיעדר, אם יינתן למבקש יומו בבית המשפט.

במקרים בהם הסיבה לאי מילוי אחר ההחלטה מקורה בזלזול ניכר או ברשלנות בוטה של המבקש, יתכן כי לאור הזלזול הרב בבית המשפט, תידחה הבקשה וזאת מבלי ליתן משקל רב לשיקול השני.

לחילופין, במקרים בהם הציג המבקש בכתב הגנתו או בבקשתו טיעוני הגנה טובים ובעלי סיכוי לשינוי פסק הדין, ישקול בית המשפט ליתן לו יומו בבית המשפט, תוך תיקון המחדל והנזק שנגרם בפסיקת הוצאות.

(ראה ע"א 5000/92 יהושע בן ציון נ' אוריאל גורני ואח', פ"ד מח(1), 836-835; תא (ת"א) 29746/05 מעריב הוצאת מודיעין בע"מ נ' דרורי מיכה (פורסם ב"נבו") ע"א 3645/92 שאול קלנר נ' סשה לופיביץ ואח', פ"ד מז(4) 133, 137, ) וכן ראה בספרו של א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית 2007, בהוצאת סיגא).

4. במקרה דנן, הנני רואה בחומרה את התנהלותו של הנתבע אשר ניכר בה יחס של זלזול כלפי בית המשפט והחלטותיו.

לא זו בלבד שהנתבע נמנע מלמלא אחר החלטת בית המשפט, אשר ניתנה בנוכחותו בדיון ביום 2.6.08, אלא שאף בבקשה לביטול פסק הדין אין הנתבע מתייחס להחלטה האמורה.

פסק הדין ניתן לאחר שניתנה לנתבע אורכה, לפנים משורת הדין, למלא אחר הוראת בית המשפט, בהחלטה מיום 13.7.08, והוא אף הוזהר באותה החלטה שאם לא יומצאו המסמכים במועד יינתן נגדו פסק דין.

הנתבע לא יכול להישמע בטענה כי לא ידע אודות החלטותיו של בית המשפט בשעה שנכח בדיון בו ניתנה ההחלטה על המצאת המסמכים. על הנתבע היה להמציא את המסמכים במועד שנדרש, ומשלא עלה הדבר בידו היה עליו, לכל הפחות, להגיש בקשת אורכה לביצוע ההחלטה.

5. לנתבע ניתן יומו בבית המשפט והוא בחר לזנוח את הגנתו במשך שמונה חודשים, ומשכך- אין לו להלין אלא על עצמו.

אשר על כן, הבקשה נדחית ופסק הדין יוותר על כנו.

לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח העתק מההחלטה לצדדים.

ניתנה היום י' באייר, תשס"ט (4 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

אנה שניידר, שופטת

קלדנית: זהבית