ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהושע אבר נגד המוסד לביטוח לאומי :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

בל 1553/08

בשא 1965/08

בפני:

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

24/08/2008

בעניין:

יהושע אבר

המערער

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

לימור ליבדרו

המשיב

פסק דין

1. בפני ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 10/02/2008 אשר דחתה את ערר המערער וקבעה למערער נכות צמיתה בשיעור 0%.

2. הוועדה התכנסה לדון בעניינו של המערער מכוח פסק דין מיום 13/11/2007 (בל 1311/07 – מפי כב' הש' אנגלברג שהם). בפסק הדין נקבע כדלקמן:

"עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים, באותו הרכב, על מנת שתתייחס התייחסות עניינית ומנומקת לבדיקת C.T עמוד שידרה מותני מיום 22/09/2005 ולבדיקת C.T עמוד שידרה צווארי מיום 19/02/2006. כמו כן, תתייחס הוועדה למכתבו של ד"ר גד וולן מיום 23/10/2006, כמפורט בסעיף 15 לעיל. הוועדה תפרט ותנמק החלטתה כדבעי".

טענות המערער

3. הוועדה טעתה כאשר קבעה כי המצב הקליני והתפקודי הוא הקובע.

4. לוועדה אין סמכות לפסול או לערער על בדיקותיו הקליניות של ד"ר גד וולן אשר בבדיקתו ציין כי למערער נכות בשיעור 10%.

5. קביעה בדבר הגבלה בתנועות והענקת נכות הינה מוקנת רק לבית הדין ולא לוועדה הרפואית.

6. הוועדה לא בדקה את המערער ומן הראוי היה שרופא אורטופד יבדוק את המערער.

7. על הוועדה היה לקבוע אחוזי נכות מאחר וקיימים מממצאים הדמייתיים וגם בבדיקה הקלינית נמצא שהמערער סובל מקיפסקוליוזיס קל. החלטת הוועדה אינה סבירה.

טענות המשיב

8. הוועדה פעלה בהתאם להוראות פסק הדין ולא נפל כל פגם משפטי בהחלטת הוועדה.

דיון והכרעה

9. בראשית הדברים נכון יהיה לקבל את בקשת התובע לתיקון הפרוטוקול (בשא 1965/08) וזאת בהעדר תגובה.

10. לגופם של דברים, החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של וועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

11. בית הדין במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד - המוסד, פד"ע לד' 213). כלומר, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות. כפי שפורט בספרו של ד"ר שאול קובובי/רמ"ח ושס"ה - סוגיות בתאונות עבודה, מהדורה שניה, עמ' 195.

12. משהוחזר עניינו של המערער על ידי בית הדין לוועדה לעררים בצירוף הוראות, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין, ואל לה לוועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה (דב"ע נא 29-0 מנחם פרנקל - המוסד לביטוח לאומי פד"ע כד' 160).

13. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי הוועדה פעלה בהתאם להוראות פסק הדין. הוועדה התייחסה לבדיקת ה-C.T עמוד שדרה צווארי מיום 19/02/2006 ולבדיקת C.T עמוד שדרה מותני מיום 22/09/2005. הוועדה מציינת בהחלטתה:

"למרות הממצאים במיוחד בגב תחתון וכן ב-C.T של עמוד שדרה צווארי הוועדה מבקשת להדגיש שהמצב קליני ותפקודי קובע לכן ממצאים הדמייתיים מלפני כשנתיים ויותר אינם משמעותיים לאור הממצאים הקליניים של הוועדה מיום 31/01/2007.בנוסף הממצאים ההדמייתיים נשארים לעד, למרות שיפור מלא במצב קליני ותפקודי. יש לציין שהיו עבודות רבות בספרות הרפואית אשר טוענות כי ממצאים רנטגנטיים עלולים להיות חיוביים (פתולוגיים) ל-30% של האוכלוסייה הנורמלית מבלי שהיא סובלת מתסמינים כלשהם לכן הוועדה חוזרת ומדגישה שאין נכות לצמיתות כתוצאה מהתאונה. בנוסף בעיון נוסף בתיק הרפואי קיימות 8 אפיזודות של כאבי גב מאז תחילת שנות ה-90".

14. מהאמור לעיל עולה כי הוועדה התייחסה התייחסות עניינית ומנומקת לבדיקות ה-C.T אליהן נדרשה בפסק הדין. הוועדה מפרטת ומנמקת מדוע העניקה בהחלטתה עדיפות לממצאים הקליניים מיום 31/01/2007 על הממצאים ההדמייתיים הישנים יותר. מדובר בקביעה רפואית אשר בשיקול דעת הוועדה הרפואית ובית הדין אינו מתערב בכך.

15. הוועדה התייחסה למכתבו של ד"ר וולן מיום 23/10/2006. הוועדה דחתה את מסקנותיו של ד"ר וולן וזאת נוכח קביעתה בדבר אי התאמה של הממצאים הקליניים שמצאה אצל המערער לעומת האמור במכתבו של ד"ר וולן.

16. הלכה פסוקה היא:-

"כי שעה שהממצאים הרפואיים שמצאה וועדה בנכה, שונים מאלה ששימשו תשתית עובדתית למומחה שהכין חוות דעת, מובן מאליו שאף המסקנות הנובעות מאותם ממצאים יהו שונים. מכאן, כי קביעה בדבר השוני בממצאים דיה כדי לצאת חובת הנמקה עניינית ומנומקת. (דב"ע נד' 22, 21-01 המוסד נ' דוד כהן, פד"ע כז')".

17. מכל המקובץ עולה כי הוועדה פעלה בהתאם להוראות פסק הדין מיום 13/11/2007. הוועדה התייחסה לבדיקות ה-C.T ולמכתבו של ד"ר וולן כפי שנדרשה בפסק הדין. החלטת הוועדה מפורטת ומנומקת ולא מצאתי פגם משפטי בהחלטת הוועדה.

18. צודקת ב"כ המשיב בטענתה כי בהתאם לפסק הדין לא נדרשה הוועדה לבדוק את המערער בדיקה קלינית.

19. לאור האמור לעיל ומשלא נמצאה טעות משפטית בהחלטת הוועדה - דין הערעור להדחות.

20. אין צו להוצאות.

21. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

מיכאל שפיצר, שופט

נשיא

שם הקלדנית: שמחה ורון