ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלקיים נגד המוסד לביטוח לאומי :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

בל 1494/08

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

24/08/2008

בעניין:

אלקיים בנימין

ע"י ב"כ עו"ד

ווגדן אפרים

המערער

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

לימור ליבדרו

המשיב

פסק דין

1. בפני ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 29/01/2008 אשר דחתה את ערר המערער וקבעה למערער נכות צמיתה בשיעור 5%.

טענות המערער

2. הוועדה הפנתה את המערער לבדיקת שמיעה נוספת בבית חולים הדסה. עם קבלת תוצאות הבדיקה, על הוועדה היה לזמן את המערער ולהציג בפניו את ממצאי הבדיקה החדשה ולאפשר למערער לשטוח את טענותיו בנוגע לתוצאות הבדיקה.

3. הוועדה קבעה קביעות סותרות בנוגע לבדיקת השמיעה מבית חולים יוספטל. בתחילה קבעה הוועדה כי מדובר בהחמרת מצב ולאחר שקיבלה את תוצאות בדיקת השמיעה מבית החולים הדסה, שתוצאתה דומה לבדיקה מבית החולים יוספטל, טענה הוועדה כי הבדיקה אינה מתאימה שכן הבדיקה מתייחסת לתקופה שהמערער הפסיק לעבוד ברעש.

4. התנהלות הוועדה לוקה בפגמים שכן הוועדה במועד התכנסותה הראשון בתחילה קבעה כי היא דוחה את הערר ולאחר מכן חזרה בה וביקשה להפנות את המערער לבדיקת שמיעה נוספת. לאחר קבלת תוצאות הבדיקה הנוספת הוועדה דחתה את הערר. התנהלות זו של הוועדה מצביעה על כך שהוועדה מלכתחילה שמה לה למטרה לדחות את ערר המערער.

טענות המשיב

5. לא נפל פגם בהחלטת הוועדה. הוועדה התייחסה לבדיקות השמיעה שעמדו בפניה מבית חולים שניידר ומבית חולים יוספטל ונוכח הפער המשמעותי בין תוצאות שתי הבדיקות הוועדה ביקשה להפנות את המערער לבדיקה נוספת. הוועדה נימקה החלטתה מדוע היא מעדיפה את תוצאות הבדיקה מבית החולים שניידר על פני תוצאות הבדיקה מבית חולים יוספטל.

6. לא נפגעה זכות הטעון של המערער וזאת מאחר והמערער התייצב בפני הוועדה והוועדה שמעה את תלונותיו וההתכנסות השניה היתה אך לשם סיכום. הוועדה לא הפחיתה מאחוזי הנכות שהוענקו למערער על ידי הוועדה מדרג ראשון.

דיון והכרעה

7. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של וועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

8. בית הדין במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד - המוסד, פד"ע לד' 213). כלומר, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות. כפי שפורט בספרו של ד"ר שאול קובובי/רמ"ח ושס"ה - סוגיות בתאונות עבודה, מהדורה שניה, עמ' 195.

9. מעיון בפרוטוקולים של הוועדה עולה, כי הוועדה התכנסה בשני מועדים שונים. הוועדה במועד התכנסותה הראשון שמעה את טענות המערער, התייחסה לבדיקות השמיעה שהונחו בפניה מבית החולים שניידר מתאריך 14/01/2007 וכן לבדיקת השמיעה מבית חולים יוספטל מתאריך 17/10/2007. הוועדה ציינה בהחלטתה כי בדיקת השמיעה מבית חולים יוספטל חמורה באופן משמעותי מבדיקת השמיעה מבית החולים שניידר ועל רקע זה ביקשה להפנות את המערער לבדיקת שמיעה נוספת ועדכנית יותר.

10. עם קבלת תוצאות הבדיקה מבית חולים הדסה, התכנסה הוועדה בשנית לצורך סיכום. הוועדה בפרק הסיכום ציינה:-

"הוועדה עיינה בבדיקת השמיעה הנוספת מבית חולים הדסה מ-02/01/2008. הבדיקה תומכת בליקוי פונקציונלי כלומר קיימת הגזמה של החולה המתבטאת בפער משמעותי בסף השמיעה בצלילים טהורים לבין מבחני דיבור. מבחני הדיבור הם 35 מימין ו-40 משמאל.

בדיקת השמיעה מבית חולים שניידר מדגימה ליקוי קל המתאים ל-5% ומגובה בכך שקיימים הדים כוכליארים בכל תדירויות הדיבור, בדיקת השמיעה מבית חולים יוספטל גרועה יותר ואינה אפשרית עם קיום הדים כוכליארים.

בהתאם היות והתובע אינו ממשיך לעבוד ברעש אין להתייחס לשינוי אפשרי בשמיעתו כהחמרת מצב אלא לדון מהי שמיעתו האמיתית. כפי שצויין לדעת הוועדה הבדיקה בשניידר 14/01/2007 משקפת בצורה המהימנה ביותר הן מבחינת אמינותה (הדים כוכליארים והן מבחינת הזמן שהיא בוצעה הכי קרוב להפסקת עבודה ברעש).

לסיכום הוועדה דוחה את ערר התובע ומקבלת החלטת וועדה מדרג I.

11. כעולה מהאמור לעיל, הוועדה בחנה ביסודיות את עניינו של המערער טרם הגיעה למסקנותיה. הוועדה התייחסה לבדיקות השמיעה שעמדו בפניה ונימקה בצורה מפורטת וברורה מדוע תוצאות בדיקת השמיעה מבית החולים שניידר עדיפות עליה.

12. מדובר בהחלטה הנסמכת על מומחיותה הרפואית של הוועדה שעל חבריה נמנה מומחה א.א.ג. ההחלטה בדבר הפניית המערער לבדיקת שמיעה נוספת הינה בשיקול הדעת הרפואי של הוועדה וביה"ד אינו מתערב בכך. מאחר והמערער התייצב בפני הוועדה והוועדה שמעה את טענותיו והתכנסותה השניה של הוועדה היתה אך לצורך סיכום לפיכך איני מוצא פגם בהחלטת הוועדה אשר התכנסה ללא נוכחות המערער.

13. לאור האמור לעיל ומשלא נמצאה טעות משפטית בהחלטת הוועדה - דין הערעור להדחות.

14. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

מיכאל שפיצר, שופט

נשיא

שם הקלדנית: שמחה ורון