ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירן אדרי נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובעת

שירן אדרי

נגד

נתבעת

מגדל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפני בקשה למינוי מומחים רפואיים בתחום האורטופדי והאא"ג.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדי ובתחום ה אא"ג עק ב תאונת הדרכים מיום 13.8.11.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר יורם אנקשטיין, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי ואת ד"ר מרדכי הימלפרב, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האא"ג. זאת, על מנת שיחוו דעתם בדבר מצב ה הרפואי של התובע ת בגין תאונת הדרכים מיום 13.8.11, כל אחד בתחומו.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב ה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובע ת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובע ת, לעבודתה ולמקצוע ה.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע ת.

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כמו כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתם את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות הדעת.

מינוי המומחים ייכנס לתוקף ביום 1.2.14.

שכר טרחת כל אחד מהמומחים יעמוד על סך 4, 500 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להחלטה מיום 5.12.13.

בנוסף לאחר קבלת כל חוות דעת המומחים יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובעת תגיש תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת כל חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב הנזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

מועד התזכורת הפנימית הקבוע ליום 12.12.13 מבוטל ובמקומו אני קובע תזכורת פנימית ליום 1.7.14.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים.

ניתן היום, ה' טבת תשע"ד, 08 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שירן אדרי
נתבע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: