ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלמוג רפאל נגד בטוח לאומי-סניף :

1

מדינת ישראל

בית הדין האזורי לעבודה
בבאר שבע
בל 3141/07

בפני:

כבוד השופט אילן סופר

24/08/2008

בעניין:

אלמוג רפאל

ע"י ב"כ עו"ד

דורית עטיה

התובע

נ ג ד

בטוח לאומי-סניף באר שבע

ע"י ב"כ עו"ד

פסה מרקוביץ

הנתבע

החלטה

1. בפנינו בקשת התובע לפסילת המומחה הרפואי שמונה מטעם בית הדין, ולמינוי מומחה אחר במקומו. לחילופין מבוקש למנות מומחה רפואי נוסף, ולחילופי חילופין - לזמן את ד"ר סלטי לחקירה נגדית . כנמו כן מבוקש להאריך את המועד להגשת בקשה להצגת שאלות הבהרה למומחה הרפואי, עד לאחר מתן החלטה בבקשות העומדות בפנינו.

עוד עומדת בפנינו תגובת הנתבע לבקשות התובע.

2. מבקשת התובע עולה כי הוא התובע מבקש לפסול את חוות דעתו של המומחה הרפואי משני טעמים:

א. חוות הדעת נסמכה על תשתית עובדתית חלקית בלבד, ויש צורך בהרחבת התשתית העובדתית על מנת לקבל חוות דעת הולמת.

ב. המומחה שמונה על ידי בית הדין, ד"ר סלטי, משתייך לאסכולה רפואית מסויימת, ומשידוע כי זו גישתו, הרי שמינויו משמעו סתימת הגולל על תביעת התובע.

3. להשלמת התמונה יצויין כי חוות הדעת של המומחה הרפואי, שללה קיומו של קשר סיבתי בין תנאי העבודה למצבו של התובע. הבקשה שבפנינו הוגשה לאחר מתן חוות הדעת, בטרם הוגשו בקשות להצגת שאלות הבהרה למומח הרפואי על ידי מי מהצדדים, ובטרם הוגשו סיכומי הצדדים.

4. לאחר שעיינו בחומר הרלבנטי, סבורים אנו כי התובע לא הציג פגם של ממש שנפל בחוות הדעת. בכל הנוגע למסכת העובדתית אשר הוצגה למומחה הרפואי, הרי שזו נקבעה במהלך דיון שהתקיים בתיק, בנוכחות כל הצדדים לו. לו היו לתובע השגות על המסכת העובדתית שהוצגה למומחה, היה עליו להעלותן במועד הדיון, או לכל הפחות לאחר הדיון, ולפני קבלת חוות הדעת של המומחה הרפואי.

5. טענת התובע בדבר השתייכותו של המומחה לאסכולה רפואית "מקובעת", כך לדבריו, אשר גזרה את דינה של חוות הדעת, אף היא אינה טעם לפסילת חוות הדעת. הלכה פסוקה היא כי נטייה של מומחים רפואיים להכיר או לא להכיר בפגיעה בעבודה במקרים דומים אינה מהווה נימוק למינוי מומחה רפואי נוסף.

ראה: דב"ע נו/ 282 -0 המוסד לביטוח לאומי נ' דוד לרוס , לא פורסם.

זאת ועוד, בעל דין המתנגד למינויו של מומחה פלוני חייב למחות על כך מיד עם המינוי, ולא לחכות לחוות דעת שאינה תואמת את ציפיותיו על מנת לעשות כן.

ראה: דב"ע לו 8-0 סמיון דוידוביץ נ' המוסד לביטוח לאומי פד"ע ז 374,

עב"ל 298/97 יהודית ויסמן נ' המוסד לביטוח לאומי פד"ע לד 289.

6. בנסיבות בהן השתהה התובע עד לקבלת חוות הדעת בהגשת בקשת הפסילה, לא ניתן להימנע מן המסקנה כי טענות התובע כנגד חוות הדעת נובעות מאי התאמתה לציפיותיו, ולא מפגם בהתנהלות המומחה הרפואי. באותו אופן, גם בבקשה שבפנינו לא הוצגו טעמים של ממש, המעידים על פגם בחוות הדעת עצמה.

7. אין בידינו לקבל את טענות התובע המבוססות על דוגמאות מתיקים אחרים בהם מונה ד"ר סלטי כמומחה מטעם בית הדין. ברי כי לא ניתן לגזור גזירה שווה, או להסיק מסקנות כלשהן מחוות דעת רפואיות שניתנו בתיקים אחרים, בהם העובדות אחרות, החומר הרפואי שונה, וכל אלו אינם עומדים בפנינו.

8. לאור האמור לעיל, הבקשה נדחית. במאמר מוסגר נוסיף ונציין כי טענות התובע כנגד תוכנה של חוות הדעת, ומשקל קביעתו של המומחה הרפואי, מקומן יפה בסיכומים.

9. בנסיבות אלו, ומהנימוקים שהוצגו לעיל, לא מצאנו כי יש להעתר לבקשת התובע לזמן את המומחה לחקירה נגדית, משלא הוצג טעם מיוחד המצדיק זאת.

ראה: עב"ל 187/97 אברהם שלי נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ל"ה 370.

11. יחד עם זאת, נעתרים אנו לבקשת התובע למתן ארכה להגשת בקשה להצגת שאלות הבהרה. הצדדים יהיו רשאיים להגיש בקשה להצגת שאלות הבהרה למומחה הרפואי עד ליום 14.9.08.

ניתנה היום 24 באוגוסט, 2008 (כ"ג באב תשס"ח) בהעדר הצדדים.

אילן סופר - שופט

5129371

ת

51293תאריךוחתימה