ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פישמן מריאנה נגד בטוח לאומי-סני :

1

מדינת ישראל

בית הדין האזורי לעבודה
בבאר שבע
בל 2364/07

בפני:

כבוד השופט אילן סופר

24/08/2008

בעניין:

פישמן מריאנה

ע"י ב"כ עו"ד

אבי קריסי

התובעת

נ ג ד

בטוח לאומי-סניף באר שבע

ע"י ב"כ עו"ד

רחל גרוס

הנתבע

החלטה

1. בפנינו בקשת התובעת להצגת שאלות הבהרה למומחה הרפואי, ותגובת הנתבע לבקשה זו. לאחר שעיינו בחומר הרלבנטי, מצאנו כדלקמן.

2. אין מקום להתיר את שאלות 1 ו-2. התובעת לא הבהירה מדוע קיים צורך בשאלות אלו, שעה שמדובר במצב של תחלואה דו צדדית.

3. יש מקום להתיר את שאלה 3, שכן מהאמור בחוות הדעת עולה כי המומחה סבר שהתובעת החלה בעבודות הנקיון בשנת 1998, זאת על אף שבעובדות שקבע בית הדין מדובר על תחילת עבודה בשנת 1990.

4. אין מקום להתיר את שאלות 4 ו- 5, שכן מדובר בשאלות שאין תפקידן להבהיר את חוות הדעת, אלא לבדוק את מקצועיותו ומידת מומחיותו של המומחה הרפואי.

5. אין מקום להתיר את שאלה 6 בנוסחה, שכן ניכר כי המומחה היה ער לתנאי העבודה כפי שתוארו בהחלטת בית הדין, ואף התייחס אליהם בהחלטתו. המומחה סבור כי לא מדובר בעבודה ברצף המקימה תשתית למיקרוטרואמה. יחד עם זאת, דומה כי קביעת המומחה נסמכת גם על משך זמן ביצוע הפעולות, ועל כן ידרש המומחה להתייחס בשנית לשאלה זו בהתחשב בתיקון של מועד תחילת העבודה כאמור בסעיף 3 לעיל.

6. מצאנו כי יש להתיר את שאלה 7 ולבקש מהמומחה להבהיר האם היה בעבודת התובעת כדי לגרום להחמרת מצב ממנו סבלה התובעת, עוד קודם לתקופת עבודתה בניקיון.

7. אשר על כן המומחה יתבקש להשיב לשאלות ההבהרה שלהלן:

א. בסעיף 3 להחלטה המתוקנת של בית הדין מיום 13.1.08 נקבע כי התובעת החלה לעבוד בניקיון בשנת 1990 (ולא ב- 1998, המועד אליו התייחסת בחוות הדעת). האם יש בנתון זה כדי לשנות מחוות דעתך?

בתשובתו יתבקש המומחה להתייחס לכך שבחוות דעתו מיום 3.7.08 צויין כי התובעת החלה לסבול מ-CTS בשנת 1995, ולפי הנתונים שהיו בפניו מדובר בתקופה הקודמת לתקופת עבודתה. הנתון החדש לגבי תחילת תקופת העבודה מלמד כי מדובר בתקופה המאוחרת לתחילת עבודתה בתנאים המתוארים בהחלטתנו.

ב. האם היה בעבודת התובעת כדי לגרום להחמרת מצב ממנו סבלה התובעת, עוד קודם לתקופת עבודתה בניקיון?

אם התשובה לשאלה זו חיובית - מהי מידת ההשפעה של העבודה על החמרת המצב, ככל שניתן לכמתה באחוזים, זאת לעומת מידת השפעתם של גורמים אחרים?

8. המזכירות תעביר למומחה העתק מהחלטה זו.

ניתנה היום 24 באוגוסט, 2008 (כ"ג באב תשס"ח) בהעדר הצדדים.

אילן סופר - שופט