ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רון אבני נגד שהררון אבני :

בפני כבוד השופט יעקב שקד

תובעים

1. רון אבני

נגד

נתבעים
1. דורינה שהראבני

2. אילנה שני

החלטה

קדם משפט בתיק זה, בנוכחות הצדדים/נציגים מוסמכים יתקיים ביום 10 יוני 2014 שעה: 08:30 בפני כבוד השופט יעקב שקד.

במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש עד 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 – ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

ניתן בזה צו גילוי ועיון במסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום. כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן עד 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו עד 30 יום מקבלתו.
כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 40 יום לפני ישיבת קדם המשפט, כאשר תגובה ותשובה יוגשו בהתאם לתקנות. ככלל, בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה, לא תתקבלנה.
נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום מתן החלטה זו יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה
ניתנה היום א' טבת תשע"ד 04 דצמבר 2013

חתימה גראפית גורם שיפוטי


מעורבים
תובע: רון אבני
נתבע: דורינה שהראבני
שופט :
עורכי דין: