ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עלית קופי טו גו בע"מ נגד רכבת ישראל בע"מ :

1

בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי תל – אביב יפו

בשבתו כבית משפט לעניניים מנהליים

בשא031981/08

בתיק עיקרי: עתמ 002236/08

בפני:

כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

תאריך:

24/08/2008

בעניין:

עלית קופי טו גו בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

שלום גולדבלט

המבקשת

נ ג ד

1. רכבת ישראל בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד עומר דקל

2. דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד צבי אגמון

המשיבות

החלטה

במכרז פומבי שפורסם על ידי רכבת ישראל בע"מ להפעלת עגלת קפה בתחנת הרכבת תל אביב האוניברסיטה נקבעו תנאי סף הנוגעים לנסיון המציע.

בהבהרה שהופצה על ידי הרכבת ב-14.5.08 (נספח ב לבקשה) נקבע כי "הרשות המשפטית שתעמוד בתנאים המקדמיים ותזכה במכרז תהיה זו שתחתום על החוזה...".

אין חולק כי משיבה 2 עצמה, שהוכרזה כזוכה, אינה עומדת בתנאי הנסיון הנדרש, וזכייתה התבססה על הרמת מסך שבוצעה על ידי ועדת המכרזים, שהסתמכה על נסיון של חברות בת שלובות בבעלות מלאה של הזוכה. על כך קובלת המבקשת, הטוענת כי אי עמידת משיבה 2 עצמה בתנאי הנסיון הנדרש חייבה את פסילת הצעתה.

לאחר עיון בטיעוני הצדדים דעתי היא שהעתירה מגלה סיכויי זכיה במידה המצדיקה מתן צו ביניים, שכן נראה שלכאורה יש ממש בטענה שהחלטת ועדת המכרזים פוגעת בעקרון השוויון, ולא מצאתי בטיעוני המשיבים כי שיקולים שבמאזן הנוחות מצדיקים דחיית הבקשה.

ניתן בזה צו ביניים כמבוקש.

הוצאות הבקשה בסך -.20,000 ₪ על פי התוצאות בתיק העיקרי.

המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים בפקסימיליה.

ניתנה היום כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

השופט יהודה זפט - סגן נשיא