ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ששון מכלוף נגד שירביט חברה לביטוח בע"מ :

תובע:
ששון מכלוף

נ ג ד

נתבעת:
שירביט חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. הנני מורה על מינויו של ד"ר פריטש (פרי) משה כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי.
כתובתו של המומחה: הרואה 56, רמת גן, 52401. מס' טלפון: 03-XXXX601

2. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות הארוע מיום 04.04.07 תוך שיתן התייחסותו ל אלו:
א. באם לוקה התובע כיום בנכות, ככל שכן, לאיזו תקופה ומה שיעור הנכות, לרבות באם סבל התובע מנכות זמנית.
ב. המומחה יתייחס לשאלת קיומו של קשר סיבתי בין התאונה דנן לבין מצב התובע, נכון להיום, תוך מתן הדעת לאפשרות זיקתם של ממצאים רלבנטיים, ככל שישנם, למצב רפואי/ארועים קודמים ובציון מידת ההסתברות לאפשרות זו או אחרת.
ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד ו/או להוצאות או טיפולים רפואיים מיוחדים.

3. בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

4. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין, ככל האפשר, תוך 60 ימים.

5. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה בתוך 30 ימים ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב בתוך 15 ימים נוספים.

6. לעת הזו, כמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכר טרחת המומחה וזה יילקח בחשבון הסכומים שייפסקו.

7. עת תוגש חוות הדעת, תועבר היא לעיוני.

8. ככל שלא תימסר ע"י מי מהצדדים בתוך 7 ימים, הודעה מנומקת בדבר מניעה למינוי מומחה זה, אזי תישלח החלטתי זו למומחה.

9. באם למומחה נגיעה למי מהצדדים, יודע כן, בתוך 7 ימים, ממועד קבלת המינוי.

10. התיק נקבע לישיבת קדם משפט ליום 30.06.14 בשעה 09:00 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.

11. התובע יגיש תחשיב נזק מטעמו עד ליום 15.04.14 והנתבעת עד ליום 15.05.14.
יובהר, כי איחור בהגשת התחשיבים ללא בקשה / הודעה יוביל לאי מתן הצעה במועד הדיון.

ניתנה היום, א' טבת תשע"ד, 04 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ששון מכלוף
נתבע: שירביט חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: