ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהרון זגמן בע"מ נגד אחמד אבו ראס :

בקשה מס' 2

מבקש/חייב 02

אחמד אבו ראס ת"ז XXXXXX118

נגד

משיב/זוכה

אהרון זגמן בע"מ ח"פ 512239542

החלטה

רשם ההוצאה לפועל קבע בהחלטתו מיום 29/09/2013, כי ההתנגדות הוגשה באיחור, עמה גם בקשה להארכת מועד, וכי המועד האחרון להגשת ההתנגדות, בלא להיזקק לארכה, חל ביום 02/06/2013.

בקשת המבקש נסמכת בתצהירו (אומת ביום 13/09/2013 ), בו מצהיר המבקש גם זאת:

"...לא קיבלתי נוסח אזהרה , כמתחייב על פי דין , כלל לא נמסר לי נוסח אזהרה ולא ידעתי על קיום התיק , אלא רק לאחרונה לאחר שהופק רשימה ארצית של תיקי ההוצל"פ ובה התברר כי נפתח נגדי תיק דנן..."
"...מעולם לא התחייבתי לא באופן אישי ולא באופן פרטי ולא חתמתי על כתב ערבות כל שהוא למשיבה..."
"...החתימה המתנוססת על כתב הערבות אינה חתימתי ומעולם לא התחייבתי לשאת בחוב כל שהוא באופן פרטי..."

תשובת המשיבה מיום 14/11/2013, בת 10 עמודים, ומצוין בה, גם זאת:

"...האזהרה נשוא תיק זה נמסרה כדין למבקש, באמצעות אמו, מהא..." ביום 02/05/2013. העתק מאישור המסירה ומתצהיר המוסר, נספחים לתשובה.
בקשת המבקש הוגשה, כארבעה חודשים לאחר המועד.
אין בבקשה כל טעם מיוחד הדרוש ע"פ הדין, לצורך מתן ארכה.
המבקש הינו בעל המניות והמנהל של החייבת הנוספת בתיק ההוצל"פ, ומשזו נקלעה לקשיים, נמסרו שקים חלף אלו שלא כובדו, ואף הם לא כובדו. (העתק שקים שנמסרו במסגרת פריסת חוב, צורפו לבקשה).
טענת הזיוף שטוען המבקש, אינה מפורטת ואין די בלאזכרה.

מענה המבקש מיום 27/11/2013 מבהיר, כי החתימה הנחזית להיות חתימת אמו אינה חתימתה, כי אינה יודעת קרוא וכתוב בעברית ולא יעלה על הדעת כי תחתום בעברית על האזהרה.
הגם שפורמאלית רשום המבקש כמנהל ובעל מניות בחברה, בפועל הוא היה שכיר שלה.

עיון באישור המסירה מגלה, כי חתומה על אישור המסירה "מהא" בעברית.
עיון בתצהיר המוסר (מר ג'מיל פחמאווי) מעלה, כי תומך הוא בעובדות המסירה.

הנטל לסתור את עובדות המסירה העולות מתצהיר המוסר ומאישור המסירה, רובץ לפתחו של המבקש.
הוראות סעיף 7(ב)(1) בחוק ההוצאה לפועל, קובעות, כי "המצאת האזהרה לידי החייב תהיה בדרך שממציאים כתבי בית-דין לפי תקנות סדר הדין..."
לא נטען ע"י המבקש, כי עובדות המסירה אינן הולמות הוראת חוק זו. המבקש טוען, כי אמו אינה חתומה על אישור המסירה ולא יכול להיות שהיא חתומה, בשל אי ידיעתה קרוא וכתוב בעברית .
טענה זו עלתה לראשונה בתשובתו למענה המשיבה, וממילא אינה נסמכת בתצהיר האם.
מן המפורסמות הוא, כי "כל שלא יכול להיות"... כבר קרה.
לא מפי המבקש ייקבע, אם החתימה הנחזית להיות חתימת אמו, חתימתה היא אם לאו.
באין כל תימוכין בדמות סימוכין מן האם עצמה – אין המבקש יכול כלל להרים את הנטל הרובץ על שכמו, לסתור את נכונות העובדות הכרוכות באישור המסירה.
עיון בכתבים מגלה, כי המבקש מאשר את היותו בעל עניין בחייבת האחרת. טיעונו שהדבר היה "פורמאלי" בלבד, מוטב אלמלא נטען.
טענת המבקש לזיוף חתימתו, אינה עולה בקנה אחד עם תפקידו בחברה החייבת יחד עימו.

מכל אלו, אני דוחה את בקשת המבקש להאריך המועד להגשת התנגדות.
המבקש ישא בהוצאות המשיבה לשכ"ט עו, בסך 1,000.00₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לתשלום בפועל.
המשיבה/הזוכה, רשאית להמשיך באכיפת החוב בתיק ההוצל"פ שבכותרת.

ניתנה היום, א' טבת תשע"ד, 04 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אהרון זגמן בע"מ
נתבע: אחמד אבו ראס
שופט :
עורכי דין: