ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאל בולוטני נגד ע. מעין תעשיות בע"מ :

בפני כבוד השופט עמית כהן

התובע

מיכאל בולוטני

נגד

הנתבעות
1. ע. מעין תעשיות בע"מ

2. הראל חברה לביטוח בע"מ

הודעה

בהנחיית כבוד השופט, עמית כהן, קובעת כדלקמן:

ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 18.9.14 בשעה 11:00. התובע יתייצב בעצמו לדיון ולכל דיון נוסף.
הואיל והתובע לא צירף חוות דעת מטעמו, מנוע הוא מלטעון לכל עניין שברפואה שהוכחתו טעונה חוות דעת. הנתבעות רשאיות להגיש חוות דעת, תוך 90 יום.
תוך 30 יום מהיום, יגיש התובע תצהיר נסיבות מפורט, כולל פירוט כל העדים וכל הראיות לאירוע הנטען.
בעלי הדין ישלימו בתוך 45 יום מהיום ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים אם יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו.
כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד תוך 60 יום מהיום. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות. בתגובה יציין המשיב את מספר הבקשה.
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש תוך 60 יום ותחשיב נזק מטעם הנתבעות יוגשו תוך 120 יום. כל צד ישלח עותק של תחשיב הנזק לצד השני. תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים לרבות: אסמכתה להכנסות (טפסי 106 או דוחות מס או מאזן בוחן), עבור השנה לפני התאונה ועד למועד הגשת תחשיב הנזק, אסמכתה להכנסות עבור 3 חודשים לפני מועד התאונה ולכל התקופה בה נטען כי הייתה נכות זמנית, חשבוניות של כל ההוצאות שהוצאו בקשר לתאונה ונתוני ביטוח לאומי – כולל פירוט כל התשלומים ששולמו, אם שולמו, עקב התאונה, כאשר סכומים אלה משוערכים למועד הכנת תחשיב הנזק. הנתבעת תגיש, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי. המצורפים לתחשיב הנזק יסומנו במספרים (כל עמוד בנפרד) ובתחשיב הנזק יופנה בית המשפט לנספחים, לפי סימונם.

המזכירות תודיע.


מעורבים
תובע: מיכאל בולוטני
נתבע: ע. מעין תעשיות בע"מ
שופט :
עורכי דין: