ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק הבינלאומי תל אביב סניף קרליבך 31048 נגד מטלון :


בפני כבוד הרשם בכיר אמיר צ'כנוביץ

מבקש

אריה אלאלוף

נגד

משיבה

בנק הבינלאומי תל אביב סניף קרליבך 31048

החלטה

החלטה זו הינה בבקשה שניה לגילוי ועיון במסמכים אשר הגיש המבקש, ולמתן ארכה להגשת בקשת רשות להתגונן.
ע"פ האמור בבקשה, הבקשה מוגשת בעקבות מידע שעלה ממסמכים שגולו בעקבות החלטת כבוד הרשמת כץ מיום 28.10.13 בבקשה קודמת לגילוי ועיון במסמכים.
בבקשה שלפני עותר המבקש לגילוי ועיון במסמכים הבאים:
א. דפי חשבון הבנק שניהל כונס הנכסים שמונה לחב' דיסקל סוכנויות (1988) בע"מ אשר לחלק מחובה ערב המבקש.
ב. גילוי דפי חשבון בו הופקדו המחאות לקוחות ו/או המחאות מעותד ות.
ג. כל דוחות כונס הנכסים.
לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות ב"כ הצדדים, אני סבור כי לענין, הבקשה לגילוי דפי חשבון כונס הנכסים, אני סבור כי ישנה רלוונטיות לגילוי מסמכים אלה, באשר יש בהם לשפוך אור על פעולות הגביה של כספים ע"ח חובה של החייבת העיקרית אשר לחובה ערב המבקש.
אין בידי לקבל את טענת החיסיון של כונס הנכסים כדי להימנע מהגילוי. המבקש הינו גורם רלוונטי אשר זכאי לעמוד באופן בלתי אמצעי על חובה של החייבת העיקרית ועל הכספים שנגבו בהליך הכינוס, ומתוקף כך ללמוד על החוב שנותר ומכוח ערבותו נתבע לשלמו.
לפיכך, ב"כ המשיבה ימציא לב"כ המבקש תוך 30 ימים מהיום בכפוף לתשלום בגין הפקת דפי החשבון, את כל דפי חשבון כונס הנכסים ממועד פתיחת חשבון כונס הנכסים ועד כה.
לנוכח הודעת ב"כ המשיבה בס' 9 לתגובתו כי החשבון בו הופקדו המחאות מעותדות הינו חשבון החברה החייבת העיקרית אשר דפי החשבון גולו והומצאו לב"כ המבקש, הבקשה בענין זה נדחית.
במסגרת החלטת כבוד הרשמת כץ מיום 28.10.13, נקבע כי דוחות כונס הנכסים אינם רלוונטים לשלב הדיוני לצורך הגשת בקשת הרשות להתגונן, אולם לנוכח הסכמת המשיב לאפשר עיון בהם, קבע כי המשיב יעביר גם דוחות כונס הנכסים שהוגשו בהליך כינוס של האג"ח ואשר העתקם מצוי בידי המשיב. אין חולק כי הועבר ע"י ב"כ המשיב דו"ח כונס אחד, בטענה כי המשיב אינו מחזיק ביתר דוחות הכונס. בתגובת ב"כ המשיב נטען כי בחזקת המשיב דו"ח יחיד וכי אינו מייצג הבנק בהליך הכינוס. ע"פ הפסיקה חובת הגילוי בשלב דיוני זה לצורך הגשת בקשת רשות להתגונן, הינה מצומצמת מאשר זו הנדרשת לצורך הבאת ראיות במסגרת ההליך העיקרי. אני סבור כי בשלב דיוני זה, אין רלוונטיות לדוחות הכונס לצורך העלאת טענות הגנתו של המבקש ולצורך הגשת בקשת הרשות להתגונן. לפיכך, לא מצאתי מקום ליתן צו לגילוי כלל דוחות כונס הנכסים אשר ע"פ הודעת ב"כ המשיב אינם מצויים בחזקתו. היות וחלק מהבקשה התקבל ובחלקה נדחה, כל צד יישא בהוצאותיו.
אני מאריך למבקש המועד להגשת בר"ל בתוך 30 ימים מיום שיומצאו לידיו דפי חשבון כונס הנכסים.

המזכירות תשלח ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק הבינלאומי תל אביב סניף קרליבך 31048
נתבע: מטלון
שופט :
עורכי דין: