ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בע"מ נגד עבד אבו שאהב :

בפני כבוד הרשם שמעון רומי

תובע

בנק הפועלים בע"מ – ח" צ 520000118

נגד

נתבע

עבד אבו שאהב – ת"ז XXXXXX984

פסק דין

כתב התביעה נמסר לנתבע ביום 22/09/2013,כעולה מבקשת התובע, ליתן פס"ד בהעדר, ונספחיה.
לא הוגשה בקשת רשות להתגונן, ועל כן, זכאי התובע לפס"ד כעתירת כתב התביעה, על מלוא סכום התביעה ביום הגשתה, היינו, 62,365.00₪.

1. הנתבע ישלם לתובע סך של 50,169.00₪ (סכום ההלוואות) בצירוף ריבית פיגורים בשיעור המרבי שנהוג ו/או יהיה נהוג בבנק הפועלים מעת לעת לגבי סוג ההלוואות שההלוואות נמנות עליו או בריבית חריגה המוטלת ע"י הבנק בחשבונות חוזרים דביטוריים או בחשבונות עו"ש הגבוה מבי ניהם – מיום הגשת התביעה [17/09/2013] ועד ליום התשלום המלא בפועל;

2. הנתבע ישלם לתובע סך של 10,705.00₪ (סכום החוב בחשבון העו"ש) בצירוף ריבית פיגורים בשיעור המרבי שיהיה נהוג ו/או יהיה נהוג בבנק הפועלים מעת לעת לגבי סוג הלוואות שההלוואות נמנות עליו או בריבית חריגה המוטלת ע"י הבנק בחשבונות חוזרים דביטורים או בחשבונות עו"ש, לפי הגבוה מביניהם – מיום הגשת התביעה [17/09/2013]
ועד ליום הפירעון המלא בפועל;

3. הנתבע ישלם לתובע סך של 1,491.00₪ (סכום החוב בחשבון חיובים מכרטיסי אשראי) בצירוף ריבית פיגורים בשיעור המרבי שיהיה נהוג ו/או יהיה נהוג בבנק הפועלים מעת לעת לגבי סוג הלוואות שההלוואות נמנות עליו או בריבית חריגה המוטלת ע"י הבנק בחשבונות חוזרים דביטורים או בחשבונות עו"ש, לפי הגבוה מביניהם – מיום הגשת התביעה [17/09/2013] ועד ליום הפירעון המלא בפועל;

4. שיעור ריבית הפיגורים המרבית הנהוגה בבנק בחשבונות עו"ש ביום הגשת התביעה, 17/09/2013, היא 14.35% לשנה, כשהריבית מחושבת על בסיס רבעוני;

5. הנתבע ישלם לתובע את הוצאותיו לאגרה בסך 780.00₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 17/09/2013 ועד ליום הפירעון המלא בפועל;

6. את הוצאות התובע לשכ"ט עו"ד בסך 7,360.00₪ ( כולל מע"מ) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לפירעון המלא בפועל;

ניתן היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בע"מ
נתבע: עבד אבו שאהב
שופט :
עורכי דין: