ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נגד תורגמן :

בפני כבוד הרשם שמעון רומי

תובעת

עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ – ח" פ 520017393

נגד

נתבעים

1.סמי תורגמן – ת" ז -067662635
2.אורנה תורגמן – ת" ז 023994890

פסק דין

הנתבעים לא הגישו בקשת רשות להתגונן בתוך המועד שנקבע בהזמנה לדין אשר נמסרה להם.
כתב התביעה נמסר לנתבעים 1 ו-2 ביום 15/10/2013, הכל – כעולה מן הבקשה למתן פס"ד, וצרופותיה.

על יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה, הנני מחייב את כל הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעת:

1. את סכום התביעה בסך 10,516.00₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיום הגשת התביעה, 15/09/2013 ועד לתשלום בפועל;

2. את הוצאות התובעת לשכ"ט עו"ד בסך 5,254.00₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל;

3. על יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה, הנני מחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, לפנות את הדירה נשוא התביעה (דירה ברח' נווה מרחב 291/7 הנמצאת בפרדס-חנה), הידועה כחלק מחלקה 425 בגוש 10123, כזיהויה בהסכם השכירות מיו ם 28/09/1998, שצורף לכתב התביעה), ולמסור החזקה בה לתובעת כשהיא ריקה ופנויה מכל חפץ.

ניתן היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.