ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פלאח מוחמד חסן נגד משרד החינוך - מדינת ישראל :


בפני כבוד השופטת יפעת מישורי

תובע

פלאח מוחמד חסן

נגד

נתבעת

משרד החינוך - מדינת ישראל

החלטה

התיק הובא לעיוני.

1. הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה יוגשו בתצהירים עד לא יאוחר מיום 1.3.2014.
עדויות ההגנה יוגשו בתצהירים עד לא יאוחר מיום 1.5.2014.

2. לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרלבנטיים ולרבות חוות דעת שבמומחיות.

3. אי הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים. לא תותר הגשת מסמך שלא צורף במסגרת התצהירים או תיק המוצגים.

4. תצהירי חוקרים וחומר חקירה חסוי מטעם ההגנה יוצגו במלואם ויוגשו לאחר תום ראיות התביעה.

5. היה ויסרב עד ליתן תצהיר, יגיש הצד הרלבנטי בקשה כדין במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו ללא הגשת תצהיר עדות ראשית. הבקשה תכלול פירוט הניסיונות שנעשו לגביית העדות בליווי תצהיר לתמיכה בכך וכן תפורט תמצית העדות הצפויה.

6. היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים ו/או המוצגים, שאם לא כן, יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו).

7. כל מסמך המוגש על ידי צד כלשהו יועבר במישרין לצד שכנגד. כל מסמך שיצורף ימוספר במספר סידורי רץ (כל עמוד ועמוד).

8. התיק יובא לעיוני ביום 1.6.2014.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פלאח מוחמד חסן
נתבע: משרד החינוך - מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: