ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף ויצמן נגד עירית תל-אביב-יפו :

בפני כבוד השופטת מלכה ספינזי-שניאור

תובעים

1. המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף ויצמן

נגד

נתבעים
1. עירית תל-אביב-יפו

החלטה

קדם משפט בתיק זה יתקיים ביום 11 מרץ 2014 בשעה 08:30 בפני כבוד שופטת מלכה ספינזי-שניאור .

במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת דיון מוקדם ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש תוך 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 - ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום ועיון בהם תוך 60 יום מהיום.
כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן תוך 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו תוך 60 יום מהיום .

2. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד הנ"ל.

המזכירות תודיע לצדדים.
ניתנה בהעדר היום: 03 דצמבר 2013 ל' כסלו תשע"ד.

________________
שופטת מלכה ספינזי-שניאור


מעורבים
תובע: המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף ויצמן
נתבע: עירית תל-אביב-יפו
שופט :
עורכי דין: