ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הראל חברה לביטוח בע"מ נגד קרן אפרגן :

בפני כבוד הרשם שמעון רומי בקשה מס' 4

מבקשת/נתבעת

קרן אפרגן ת"ז XXXXXX777

נגד

משיבים/תובעים

  1. הראל חברה לביטוח בע"מ ח"צ 520004078
  2. יצחק בטש ת"ז XXXXXX916

החלטה

ביום 16/05/2013, ניתן (לבקשת התובעים) פסק דין כנגד הנתבעת, בהיעדר הגנה.
ביום 06/11/2013, הוגשו ע"י הנתבעת שתי בקשות, האחת - להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פ"ד, ואילו השנייה, לביטול פ"ד.
החלטה זו נתונה בבקשה להארכת מועד.

בקשת המבקשת נסמכת בתצהירה מיום 30/10/2013 מצהירה, כי מעולם לא קיבלה את כתב התביעה באשר ביום 18/1/2013 המועד בו עפ"י צרופות בקשת התובעים למתן פס"ד נמסר לידיה כתב תביעה ברח' התמרים 7 בקריית אתא והיא סירבה לחתום על אישור המסירה, כלל לא התגוררה במקום וכי האמור בתצהיר השליח אינו נכון.
המבקשת מציינת, כי במועד האמור התגוררה אצל הוריה ברח' מקור ברוך 24 קריית אתא.
זהו גם מענה הרשום במשרד הפנים.
גם לאחר שנפתח כנגד המבקשת תיק הוצל"פ נודע לה אודותיו רק לאחר שהוטל עיקול על חשבון הבנק שלה מספר ימים לפני שחתמה על תצהירה.
המבקשת סבורה, כי אי מסירת כתב התביעה והאזהרה לחייב בתיק ההוצל"פ לכשעצמם, מהווים טעם מיוחד הנדרש עפ"י תקנה 528 בתקסד"א אשר אף היא נזכרת בתצהיר.

תשובת המשיבים מיום 25/11/2013 מציינת, כי כתב התביעה נמסר למבקשת במקום מגוריה ברח' התמרים 7 בקריית אתא, לאחר שהמוסר אימת מגוריה שם עם משפחות משעל ולוי.
תצהיר המוסר ודו"ח חקירה צורף כנספח 1 לתשובה.
טענת המבקשת, כי במועד השייך למסירת כתב התביעה לא התגוררה בכתובת המגורים באשר חוזה השכירות הסתיים אינה מגובה בתצהיר המשכיר ואף לא צורף חוזה שכירות.
יתרה מזו, מציינת התשובה, מענה הרשום של המבקשת נמצא ברח' מקור ברוך 24, אולם, הגם שהרישום במשרד הפנים מאשש זאת לטענת המבקשת, הרי שהוא הצהרתי בלבד ואיננו משקף מציאות.
האזהרה לחייב בתיק ההוצל"פ (0162590139) אשר נשלחה באמצעות רשות הדואר הוחזרה בנימוק "העתיק מקום מגוריו".
ביום 28/3/2013 נמסר כתב האזהרה בכתובת מגוריה של המבקשת לאחר שהמוסר וידא עם משפחת עמארה, כי אכן מתגוררת היא במקום (אישור המסירה והאזהרה בצירוף תצהיר המוסר מצורפים כנספח 2).
הימנעות המבקשת להצגת חוזה שכירות, כתב אישום בתיק תעבורה, זימונים וכיוצב"א, פועל לחובתה שעה שטוענת היא למגורים במקום אחר מן המען שנרשם שם.
המבקשת הגישה בקשתה לאחר שחלפו 30 הימים הקבועים בתקנה 201 לאחר פתיחת תיק ההוצל"פ ואף לאחר שננקטו הליכים בו ומכאן למדים המשיבים, כי המבקשת מזלזלת בדין ובביהמ"ש ואין להאריך את המועד להגשת כתב הגנה ואף לא לבטל את פסה"ד משיקולי צדק.
התשובה גם מציינת, כי המבקשת לא הראתה כל סיבה לביטול פסה"ד באשר אין לה אף טענת הגנה.

תשובת המבקשת מיום 1/12/2013 שבה ומציינת, כי כתב התביעה והזמנה לדין כלל לא נמסרו למבקשת. במועד השייך לא התגוררה המבקשת במען בו בוצעה המסירה באשר חצי שנה קודם לכן תמה תקופת השכירות שם.
בזו הפעם צורף כנספח א' תצהירו של מאיר צרשניה, בעל הדירה שהושכרה למבקשת המצהיר, כי המבקשת התגוררה במושכר שברח' התמרים אך עד ליום 30/04/2012.
כמו כן, צורף כתב אישום הנושא חותמת בימ"ש בחיפה מיום 23/8/2012 הממוען אל המבקשת ברח' התמרים 7 קריית אתא.

בחנתי את מכלול הכתבים וראשית אציין, כי אין למשיבים אפשרות להתייחס לתצהיר המשכיר ולנספחים שהוגשו לראשונה בעקבות תשובת המשיבים.
השאלה, מהו מענה של המבקשת ביום ביצוע המסירה המתועדת בנספחי הבקשה למתן פס"ד בהעדר איננה מכרעת, אלא, האם נמסר כתב התביעה והזמנה לדין למבקשת כמוצהר ע"י שליח התובעים, אם לאו כמוצהר ע"י המבקשת.

בנסיבות אלו, כאשר שני הצדדים נאחזים באמת הסובייקטיבית שלהם, מן הראוי לעמת את המצהירים ולפיכך מוזמנים הצדדים, לדיון במעמד המוסר והמבקשת.
הדיון בבקשה להארכת מועד במעמד המבקשת והמצהיר מטעם המשיבים יתקיים ביום שני 27/1/2014 בשעה 10:30.

אם יגיעו הצדדים להסכמה דיונית או אחרת, המייתרת את הדיון – יגישו בקשה משותפת מבעוד מועד, היינו, לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד הדיון.
בקשה לדחיית מועד הדיון, תוגש בתוך זמן סביר מראש בציון עמדת הצד שכנגד.
צד מיוצג יפעל כמתחייב מנוהל נשיאת ביהמ"ש העליון, אשר נכנס לתוקפו בראשית חודש 03/10 (ראה באתר האינטרנט של הרשות השופטת).
בקשות שתוגשנה בשונה מן המתחייב מהחלטה זו – צפויות שלא להתקבל.
הדיון יתקיים בבניין ביהמ"ש לענייני משפחה, רחוב דוד שמעוני 42, חדרה.
ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הראל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: קרן אפרגן
שופט :
עורכי דין: