ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף דהן נגד מנורה מבטחים ביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופט יעקב שקד

תובעים

1. יוסף דהן

2. יהודית דהן

נגד

נתבעים
1. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

החלטה

קדם משפט בתיק זה, בנוכחות הצדדים/נציגים מוסמכים יתקיים ביום 01 אפריל 2014 שעה: 08:30 בפני כבוד השופט יעקב שקד.

במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש עד 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 – ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

ניתן בזה צו גילוי ועיון במסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום. כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן עד 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו עד 30 יום מקבלתו.
כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 40 יום לפני ישיבת קדם המשפט, כאשר תגובה ותשובה יוגשו בהתאם לתקנות. ככלל, בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה, לא תתקבלנה.
נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום מתן החלטה זו יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה
ניתנה היום ל' כסלו תשע"ד 03 דצמבר 2013

חתימה גראפית גורם שיפוטי


מעורבים
תובע: יוסף דהן
נתבע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: