ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סוילם אלסייד נגד מייקל הנדסה בע"מ :

בעניין:
סוילם אלסייד ת.ז. XXXXXX346

התובע

נגד

מייקל הנדסה בע"מ ח.פ. 511617581

הנתבעת

פסק דין

התובע הגיש תביעה נגד הנתבעת על סך של 9,500 ₪ על אי מתן שירות לאחריות למערכת גירוז אוטומטי לבאגר, כולל הכנה פטיש. הסכום הנתבע הוא 6,000 ₪ ששולמו על חשבון לטכנאי וכן 3,500 ₪ הפסדים כספיים והוצאות. העולה מהראיות הוא שהתובע הזמין מהנתבעת פריט המכונה "גירוז אוטומטי לבאגר כולל הכנה לפטיש" ושילם ע"ח.
לטענתו הביצוע היה חלקי ולא הושלם ואחרי שבוע המערכת חדלה לעבוד. בהעדר תגובה לפניותיו הוא פנה לחברה אחרת והזמין משאבת גירוז פטיש (חברת "טרקטורים וציוד (אי.טי.אי.) בע"מ- להלן: "קטרפילר"). נציגת הנתבעת העידה ועל כך אין מחלוקת כי בפועל בוצעה התקנה של "גירוז אוטומטי לבאגר פטיש", עבודה שהתובע מלכתחילה מחק מהצעת המחיר. לטענת נציגת הנתבעת בשטח בחר התובע להחליף את הזמנתו והיא בוצעה במלואה.

לטענת התובע הטכנאים של הנתבעת הגיעו מאוחר מדי ולכן הספיקו רק חלק מהעבודה. אין הוא חולק שמה שבוצע בפועל עונה על החלופה שמראש הוא ויתר עליה. ההבדל בין שתי החלופות הוא שבחלופה שהוזמנה ניתן מענה לגירוז הן של הפטיש והן של כל הבאגר ואלו בחלופה שבוצעה בפועל יש גירוז רק של הפטיש.

לטענת התובע הוא נאלץ לפנות לחברה אחרת מפני שגם ההתקנה לא הי יתה טובה ולא הועילו פניותיו. על פי עדות הנתבעת אין רישום לאותן פניות, שכן כל הפניות צריכות להיות בכתב. התובע לא חלק שלא פנה בכתב.

בנוסף, טענה נציגת הנתבעת, על פי מסמכי הנהלת החשבונות שלה, כי התובע גם הזמין חלקים והם סופקו. על כך השיב התובע כי אין מדובר בהשלמת העבודה הראשונה כעולה מטופס הנתבעת לקבלת שירות מס' 1512.

העיון בטופס מלמד שמדובר על נזק שעשה המסגר.

מתוך עדות נציגת הנתבעת עלה גם כי אין בידה לשלול את גרסת התובע כי העבודה שבוצעה עבורו על ידי קטרפילר היה עבור אותו כלי נשוא הצעת המחיר מס' 515 שהיא ההזמנה נשוא התביעה. כי להבדיל מקטרפילר, אצל הנתבעת אין רישום המזהה את הכלי מושא ההתקנה להבדיל משם היצרן והדגם.

לבסוף, נציגת הנתבעת תמהה כיצד הבאגר תפקד ללא הגירוז עד להזמנה החלופית ולכך השיב התובע כי בוצע גירוז ידני, שכן הבאגר מגיע כך.

לאחר ששקלתי את הראיות אני מאמינה לתובע כי המערכת שהותקנה עבורו על ידי קטרפילר הייתה במקום המערכת של הנתבעת שכשלה. בנוסף לעדותו הוא נסמך על המסמכים של קטרפילר, ולא היה בידי הנתבעת לשלול שאין מדובר באותו באגר ופטיש, כי בידי העדה מטעם הנתבעת לא היו נתונים לזיהוי הכלי המסוים בו בוצעה העבודה. כמו כן לא הוזמנו להעיד הטכנאים שביצעו את העבודה בפועל ולא הוגשו יומני העבודה שלהם, על אף שזו חזית המחלוקת והנתונים הלכאוריים עולים מה צרופות לכתב התביעה.

התובע גם העיד שפנה לנתבעת ולא זכה למענה למעט החלקים שהוזמנו לאור הנזק שנגרם על ידי המסגר. שיטת העבודה של הנתבעת, כעולה מעדות נציגתה, הוא כי יש תמיד לפנות בכתב. דא עקא, שעלה מעדותה גם שכשיש פניה בעל פה אין על כך תרשומת. מטעם הנתבעת לא הועדו עדים שהתובע פנה טלפונית והודרך לפנות בכתב.

אני מאמינה לתובע שניסה לקבל מענה מהנתבעת ולא צלח וכעבור מספר חודשים הזמין משאבה חלופית. אמנם מדובר בעדות יחידה של בעל דין, אולם הנתבעת לא המציאה אסמכתא שעם התקנת המשאבה הובא לידיעת התובע תנאי מקדים כי הוא זכאי להודיע על אי התאמה רק בכתב אחרת לא תיענה פנייתו. המחוקק אפשר לקונה להודיע על אי התאמה ללא שהוסיף תנאי כי ההודעה תהיה בכתב (סעיף 14 לחוק המכר, תשכ"ח-1968).

העולה מהמקובץ הוא כי התובע הרים את נטל הבאת הראיות ונטל השכנוע כי רכש מהנתבעת משאבת גירוז לפטיש שלא הושלמה התקנתו וגם כי המשאבה כשלה ולא היה לו מענה מהמוכר, דהיינו מהנתבעת, לכן הוא זכאי לבטל את החוזה, כפי שעשה בהתנהגות (סעיף 28 לחוק המכר) ולקבל חזרה את מה ששילם (סעיף 9 (א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970).

התובע תבע 6,000 ₪ ועל כן הוא זכאי להשבה של 6,000 ₪ משוערך.

באשר לתביעה לפיצוי של הפסדים כספיים – התובע לא הוכיח ראש נזק זה ועל כן התביעה נדחית.

סוף דבר
הנתבעת תשלם לתובע סך של 6,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 18.10.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל, וכן את אגרת בית המשפט בסך של 95 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום ההוצאה 04.11.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

בקשת רשות ערעור תוך 15 יום לבית המשפט המחוזי בבאר-שבע.

המזכירות תשלח עותק מפסק-הדין לצדדים.

ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סוילם אלסייד
נתבע: מייקל הנדסה בע"מ
שופט :
עורכי דין: